Reklam

6'lı masa manifestosu yayınlandı

Ölümü gördük Hastalığa razı olduk, Dileriz bu hastalıklı toplum çıkılan yolda "Adalet " terazisi ile oynamadan Hak Hukuka uygun görev alır, Vatandaş olarak huzurlu yarınlara ulaşmak için fedakarlık yapar. Elbetteki böyle hastalıklı toplumdan (Depremzade soyguncuları) çıktığıgibi, Bu vicdansızlara suç işleme fırsatı verilmeyecek adil adalet sistemininde hayata geçirilmesi, Doğru ve uygulanan kanunların hayata geçirilmesi gerekiyor. batıda Suç işleyenlere kahraman muamelesi, yapılıyor Bizde ise İSPİYONCU damgası ile vurun kahpeye linçine maruz kalıyor. İlk önce Demokrasi, Hukukun üstünlüğü, medeni bir hukuk sistemi, Suçluyu af ile suça teşfik değil ezası çektirilerek caydırıcılık tesis edilmesinin sağlanması en önemli önceliklerimiz olmalıdır. Bu çıkılan yolda Allahtan dilerim ki en doğrusu için ittifak edelim, İttifaka zarar verenleri önce halk olarak biz uyaralım ve ortakların birbirini denetlemesi sistemini faal hale getirelim. 

6'lı masa manifestosu yayınlandı
07 Mart 2023 - 17:13
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI

Altı muhalefet partisi lideri, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini Ankara Bilkent Otel'de imzaladı
Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metni, bugün açıklandı. 

Uzlaşıya varılan 48 sayfalık metin, muhalefet partilerinin genel başkan yardımcıları tarafından sırayla okundu. Ardından parti liderleri, kendileri için hazırlanan masada ciltlenen metne imza attı.

48 sayfalık mutabakat metninin en çarpıcı tespit ve önerileri

- Türkiye’de gerçek demokrasi olmadı
Türkiye, parlamenter demokrasi bakımından köklü bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır. 1921 Anayasası’nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir.

- MGK askeri vesayettir
1961 Anayasa’sı, birçok yeni ve önemli düzenleme getirmiş olsa da çok partili siyasi hayatımıza sekte vuran bir askeri darbenin ardından hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak da silahlı kuvvetler başta olmak üzere, bazı bürokratik kurumlara demokrasi ile bağdaşmayacak yetkiler tanımış, dolayısıyla bürokratik vesayet düzenine sebep olmuştur.

Örneğin, MGK üzerinden yürütmenin etkinliği zaafa uğratılmış, siyasi faaliyetlerin dar bir perspektif ile denetlenmesi neticesinde anayasa yargısı tarafından pek çok siyasi parti kapatılmış, yasama ve yürütme vesayet altına alınarak zayıflatılmış, siyaset müessesesi istikrarsızlığa mahkûm edilmiştir.

Reform önerimiz ile 1961 Anayasası’nda geçerli olan, bürokratik kurumların, siyaset üzerinde bir vesayet makamı olarak kurgulanmasını reddediyoruz.

- Seçim barajı yüzde 3’e inecek
1982 Anayasası da yine bir darbe dönemi ürünüdür. Önceki Anayasa’da yer alan bürokratik kurumları ve vesayetçi bakışı korurken, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan hükümler öngörmüştür.

Bu Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluğu olmamasına karşın yetkileri çok geniş tutulmuştur. Millet iradesini Meclis’e etkili bir şekilde yansıtabilmek ve yürütmede istikrarı temin etmek amacıyla seçim barajı yüzde 3’e düşürülecektir.

- Avrupa seçim bölgesi oluyor
Seçim sistemi, nispi temsil sistemi olarak uygulanacaktır. Seçim çevreleri belirlenirken yurt dışında mukim 6 milyonu aşan vatandaşımızın doğrudan Meclis’te temsilinin sağlanabilmesi için yurt dışı seçim çevresi oluşturulacaktır.

- Yüzde 1 oy alan partiye Hazine yardımı
Siyasi partiler arasında adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik siyasi hayatın güçlendirilmesi amacıyla en son yapılan milletvekili genel seçiminde en az %1 oy alan siyasi partilerin hazine yardımından faydalanması sağlanacaktır.

- Cumhurbaşkanı’na veto yetkisi yok
Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in yasama işlevini zayıflatan veto yetkisine son verilecektir. Cumhurbaşkanı’nın kanun yapım süreçlerindeki yetkisi, yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan “geri gönderme yetkisi” ile sınırlı tutulacaktır.

- Hakim ve savcı seçimlerinde siyasetin rolü azalıyor 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kaldırılacak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacaktır. Yüksek kurullarda çoğulculuğun, hesap verebilirliğin ve demokratik meşruiyetin sağlanması için üyelerin yarısının Meclis tarafından üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesi öngörülecektir. Nitelikli çoğunluk şartının sağlanamaması halinde üyeler kura yöntemi ile belirlenecektir. Üyelerin diğer yarısı ise Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, adli ve idari yargı birinci sınıf hakim ve savcılar tarafından, kendi mensupları arasından doğrudan seçilecektir.  

Bağımsızlık ilkesinin güçlendirilmesi için Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler Kurulu’nda yer almayacaktır.

- Anayasa Mahkemesi’nde de siyasetin etkisi azalıyor
Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlığını etkileyen unsurlardan biri, üyelerin seçilme yöntemidir. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen üç katı aday içerisinden üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesi öngörülecektir.

Üç üye ise üst düzey kamu görevlileri, öğretim üyeleri, en az 15 yıl mesleği icra etmiş serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir.

- Medyada şeffaf sermaye
Medya sahipliği ve finansmanı şeffaf hale getirilecek, medyada tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek amacıyla yasal ve yapısal tedbirler alınacaktır. Basında tekel ve kartel oluşmaması ve medya kuruluşlarının denetlenmesi amacıyla Rekabet Kurumu’na resen inceleme yetkisi verilecektir.

- 420 liranın üzerindeki hediyeler beyan edilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bakanlar, asgari ücretin 1/10 değerinin üstünde (bugün için 420 TL) değere sahip hediyeleri beyan etmekle yükümlü tutulacak, bu görevlerin kişinin kendisi ya da yakınlarına menfaat sağlama aracı olarak kullanılması önlenecektir. Hediye kabul etme yasağına ilişkin istisnalar yönetmelikte açıkça belirlenecektir.

- Kamuya alımlarda mülakat kalkıyor
Kamu görevine alınmada her kademede liyakat ve eşitlik ilkeleri hâkim kılınacak, şeffaflık sağlanacaktır. Mülakat uygulamalarına son verilecek, yazılı sınav sonuçları esas alınacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılacaktır. Yapılacak işin niteliği gereği sözlü mülakat yapılması zorunlu haller istisnai olarak kanunla düzenlenecektir.
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Abdullah Demirdöven
    6 ay önce
    GÜZEL İNSANLAR ; Bundan sonra TÜRKİYE CUMHURİYET’nin bekası ve devamını ATATÜRK ilke ve inkilapları doğrultusunda isteyen destekleyen yurtseverleri yapacağı iş desteklemektir . Elbette yanlışı hataları hep birlikte ikaz etmek düzeletilmesi sağlamak yurttaş olarak hakkımızdır. İstediğimiz tam demokratik insani değerlerin hakim olduğu adil paylaşımcı sevgi dolu ülkede yaşatmaktır. Şu anda eleştiriden daha çok yapıcı destekleyici güzel yurdumuz çok daha fazla yaşanılır hale gelmedi adına MİLLET İTTİFAKINA milletin ferdi olarak desteklemekten geçiyor. 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten sıkıntılara çare olamayan yaptıkları yada yapamadıkları ile mevcut iktidarı değişmesi adına YETER artık demek adına ARMUTUN SAPI ÜZÜMÜN ÇÖPÜ KAŞININ ÜSTÜNDE GÖZÜN VAR demeden hareket etmek yurttaşlık görevidir. Bu ülke 85 milyon insanın ülkesidir. Felsefe inanç misyon ve istenen beklenen cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında “YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ” Demekten geçmektedir . VİRA BİSMİLLAH SELAMETLE