Reklam

Allah Huzurunda Cem Olmak

Bu gerçeği inkar etmek kimseye fayda vermez, Günümüzde Müslümanlar genelde birbirlerini sevmiyor, Fedakarlık etmiyor, Muhabbet beslemiyor. Bu nedenle Allah Müslümanlık iddiasında olanların kalplerini bildiği hal üzere yakınlaştırmıyor. karındaşlık Dünya için geçerli İslam kardeşliği ebedi geçerlidir. Ancak Müminler kardeştir, Karındaşlık ile kardeşliği birbirine karıştırdık Bunlar farklı hallerimizdir.

Allah Huzurunda Cem Olmak
03 Kasım 2023 - 07:54

İslam ve Müslümanlık bir hayat nizamı, Sevgi ve kardeşlik, Disiplin, Sadakat, Teslimiyet, Alçak gönüllülük, Hayata dair Merhamet demektir.

Kuran ve hadisi şeriflerde Birbirimizi sevmemiz, Bağışlamamız, Kin beslememek emredilmektedir.

Allahın huzurunda saf bağlarken Omuz omuza değil bedenlerimiz birbiri ile temas etmeli Arada hiç boşluk olmamalıdır. 


Cemaat saf bağladığında herkes sağ dirseğini  sağındaki kardeşinin göğsü üzerine koymalıdır. Bedenlerin bir biriyle yüzleşmesi gönüllerin birleşmesine imkân vermektedir. Birbirinden mesafeli saf bağlayanlar, Yanındakinin kılık kıyafetinden (Sebep yokken) tiksinenler, Cemaat, Kardeş olmuş olmazlar ve Allah onlara rahmet etmez.

A’râf Suresi 31. Ayet: Ey Ademoğulları! Her secde yerine "Ziynetinizi" temiz elbiselerinizi giyinerek gidin......Bu Hayatın her merhalesini Allahın huzurunda yaşarız, Allah cc. Her anımızı Her düşüncemizi kayıt altına almaktadır.

Fâtır Suresi 38. Ayet: Şüphesiz Allah göklerin, yerin görünmeyenini ve bilinmeyenlerini bilendir. O elbette, kalplerde olanı da çok iyi bilir.
********************
Bakara suresi 225 Ayet meali: Allah, düşünmeden yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacak, ama kalplerinizin (tasdik ettiği) arzuladıklarından sorumlu tutacaktır: Allah, çok bağışlayıcı ve halimdir.
****************
Bakara Suresi 284. Ayet: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah’a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir.  (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) de azap eder.  Allah her şeye gücü yetendir.
**********************
Bakara Suresi 149. Ayet: Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
**********************
Saff Suresi 4. Ayet meali:
Doğrusu Allah, Kendi yolunda (tuğlaları ve bütün parçaları) sanki birbirine (kurşunla) kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak (irtibatlı, intizamlı ve itaatli bir teşkilat şuuruna ve ordu disiplini sorumluluğuna sahip olarak cihad edip) çarpışanları seven (ve destekleyen)dir. (Ferdi ve fevri hareket edenleri değil.)

Saff Suresi 4. Ayet Açıklaması:
Sureye adını veren [saff] kelimesi “sıra halinde”, [bünyân] kelimesi “bina”, [marsûs] kelimesi ise “kenetlenmiş” anlamına gelmektedir. Bu anlam içerikleriyle bakıldığında, Yüce Allah kendi yolunda yani Allah rızası için savaşanların bu görevi duvarları birbirine kenetlenmiş yekpare bir bina gibi ve saf saf dizili bir şekilde yerine getirenleri sevmekte olduğunu bildirmektedir.

HADİS-İ ŞERİF:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

“Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah Teâlâ sizin aranıza düşmanlık, buğz ve kalblerinize ihtilâf koyar da birbirinizden yüz çevirirsiniz.” (Buhârî, Ezân 71; Müslim, Salât 127. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Tirmizî, Mevâkît 53; İbn Mace, İkâme 50)
*********************

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”

Müslim, Îmân 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mâce, Mukaddime 9, Edeb 11
********************
Namazda Saf bağlamakla ilgili hadisi şerifler

Konuyla ilgili bazı hadisler şöyledir:

"Safları düz tutunuz. İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar." (Müslim Salât 122) 

"Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir." (Buhârî, Ezân 74; Müslim, Salât 124)

"Saflarınızı dümdüz tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapıştırınız. Zira ben sizi arkamdan da görüyorum." (Buhârî, Ezân 72; Müslim, Salât 125) 

"Saflarınızı düzeltiniz, yoksa Allah Teâlâ'nın aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz." (Buhârî, Ezân 71; Müslim, Salât 127) 

"İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. İlk saflarda bulunanlara Allah rahmet, melekler de dua eder." (Ebû Dâvûd, Salât 93) 

"Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayınız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lutfetmez." (Ebû Dâvûd, Salât 93, 98)

"Saflarınızı sık tutunuz. Safların arasını yanaştırınız. Boyunlarınızı bir hizâya getiriniz. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, saffın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun gibi girdiğini görüyorum." (Ebû Dâvûd, Salât 93)


YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • erolkaranet
    3 hafta önce
    Müslümanlar kardeş değildir. Müminler kardeştir. Allah c.c böyle buyuruyor. Müslümanlar birbirini sevmeyebilir, aldatabilir, dürüst olamazlar. neden içlerinde münafıklar vardır.