Basit depremlerde kıyamet koparılıyor

Evet yıkıma neden olmayan yer hareketi/Depremler sanki suç işlemiş gibi algılanıyor, İmar affı ve Kentsel dönüşüm beklentisinde olan mihraklar mateme bürünüyor, NEDEN! Elbette kentsel dönüşüm zaruret Bu kadar çakma bina varken insan hayatını korumak gerekiyor, ama betonun ortalama ömrü yüz yıl , Bize satılan binalar 30-50 yılda depreme dayanıksız oluyorsa buna sebep olanlarda cezalandırılmalı. Devletin kendi inşa ettiği resmi binalar bile 30 yıl sonra yenileniyor, Tuhaf bir resmi yaklaşım var ülkemizde

Basit depremlerde kıyamet koparılıyor
23 Kasım 2022 - 16:32
En hafif, tehlikesiz yer hareketleri (DEPREM) meydana gelince Önce Politikacılar, Mimar, Mühendisler, Belediyeler ve Müteahhitler + Emlakçıların dehşet senaryosu içeren feryatları arşa yükseliyor
NEDEN?
Kaçak yapılaşmalara (İMAR AFFI) ile yol veren Politikacılar
Bir şekilde görmezden gelerek Bu hukuksuz + Çarpık yapılaşmaya göz yuman Belediyeler
Bu hukuksuz yapıları İnşa eden Mimar+Mühendis+Müteahhitler

Deprem haberlerini fırsata çevirerek KENTSEL DÖNÜŞÜM yaptırarak
Bütün masrafını masum mülk sahiplerinin üstlendiği yeniden yapılaşmayı bir şekilde gerçekleştirerek, Çürük binalar nedeniyle oluşacak can+mal kayıplarından kurtulmak istiyorlar.
Belediyeler sebep oldukları Rantsal+çarpık yapılaşmayı telefi edecek Gene rantsal sağlam Lüks yapılaşmayı gerçekleştirmek istiyorlar.

Bu nedenle yıkıma sebep olmayan 2+3+4+5+6 şiddetindeki doğal yer hareketlerine "DEPREM GELİYOR" çığlıkları atarak Meskûn bina sahiplerini Kentsel dönüşüme zorlamaktan başka ne olabilir ki?

Yıkıcı depremlerin 6.5 şiddetinden yüksek yer hareketleri sonucu olduğunu, Takriben 7 ve 7.4 arası oluşan yer hareketi depremlerin bu çürük binaları yıktığını, yanı başındaki Sağlam yapılmış binaların aynı zemin üzerinde yıkılmadığını görüyoruz.

İnsan hayatına ve maddi zararlara sebep olan bu yasadışı inşa faaliyetleri, neredeyse  "HİÇ CEZALANDIRILMADI" İmar af kanunları ile ödüllendirildi., Ödüllendirilmeye devam ediyor. Şimdi son olarak BBP başkanı Sayın Mustafa Desticinin verdiği İmar affı teklifi meclis gündeminde bekliyor.
Desticinin teklifi, 2019 yılında çıkarılan İmar affının tarihini Ağustos 2022 tarihine kadar uzatmak şeklindedir. Geçenlerde bunu "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" Bakan yard. Sayın Hasan Suer'e sorma fırsatı yakaladım, Sayın Suer "İmar affı hükümetin gündeminde yok " dedi. Dileriz hiçbir zaman olmaz, İnşaat rantçıları fırsat gördükleri "kaçak yapılaşmadan" vaz geçerler.

Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı saatte 1670 km, Güneş'in çevresinde saatte 108.000 kilometre hızla dönmekte; Güneş ve Güneş sistemi de Samanyolu Galaksisinin merkezi etrafında saatte 792,000 kilometre hızla dönmekte; galaksimiz ise evrende saatte 2.300.000 kilometre hızla yol almaktadır.

Yani şu anda bir yerlerde oturuyor olsanız bile aslında nefes kesen bir hızla dönüp duruyoruz...

Bu denli hızla dönen her cismin otomobil tekerlerinde, Makine millerinde olduğu gibi balansı vardır. Dönen cisimlerde merkeze oranla sabit denge olması gerekiyor.
Bu denge bir şekilde bozulduğunda sabit dönüş bozuluyor hız kesilir, Merkezle arasındaki etkileşim bozulur. "Tekerlek ve milde gördüğümüz gibi"

Biliyoruz ki Dünyamızda devamlı erozyonlar olmaktadır, Ayrıca "Kuran-ı Kerimde beyan edildiği gibi" Bilimsel tespitlere göre Dağlar, Kıtalar magma üzerinde hareket etmektedir. Bu hareket Dünyamızın balansını bozmaktadır. 
Dünyamız bu denge kaybını yer kabuğundaki kırılma hareketi ile telafi etmektedir.

Evet Depremler Yağmur Rüzgar gibi doğal tabiat olaylarındandır. Biz insanlığa düşen görev bina yaparken bu gerçeğe uygun binalar yapmak zorundayız.
Atalarımız bu gerçeğe uygun yapılaşma icat ederek ahşap konaklar inşa ettiler. 

Bu gün biz depremi hiç göze almadan Bütün sektörleri ile birlikte Demiri, Çimentosu eksik, Planlaması depreme uygun olmayan binalar yaptık yapmaya devam ediyoruz.

Bu nedenle her yüz yılda bir iki kez, Aynı yerde, söz konusu fay hatlarımız üzerinde kırılmalar meydana geliyor,. Buda Can ve mal kaybına sebep oluyor.
Olan sadece bu binalarda yaşayanlara oluyor, Sebep olanlar af kanunları ile Aklanıyor.

Bu vahşi uygulamadan dolayı bizim gibi itiraz eden kamuoyunu bilgilendirenlere "vatan haini" muamelesi yapılıyor. 
Şimdi Kim Vatan Millet düşmanı?

******************************************
YENİDEN İMAR AFFI TEKLİFİ MUSTAFA DESTİCİDEN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 25 Temmuz’da TBMM’ye imar affı için yasa teklifi verdiği, TBMM Başkanlığı’nın da bu teklifi 11 Ekim Salı günü komisyona sevk ettiği öğrenildi.
----------------------
MUSTAFA DESTİCİ BBP - ANKARA
Taksim/Esas No:2/4654    Tarihi  11/10/2022   Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
     İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
-------------------------

Destici’nin teklifi ile; “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi” amaçlanıyor.

Destici’nin iki maddelik; “İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şöyle:

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
 "31/12/2017" ibaresi "30/7/2022" şeklinde,
"31/10/2018" ibaresi "31/10/2022" şeklinde ve
"31/12/2018" ibaresi "31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16’ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32’nci ve 42’nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezaları terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."


YORUMLAR

  • 0 Yorum