Deprem Korkusu kronik bir vaka

Ülkemizde uygulanan sosyal politikalar nedeni önce köyler büyük şehirlere Bilhassa Marmara bölgesine taşındırıldı, Ev sorununu aşmak için gecekonduculuk teşvik edildi, Hemen sur dışından başlayan gecekondular İmar afları ile tapulandırıldı, Denetimsiz Betoncu müteahhitlerin çoğunluğu kaçak ve çarpık yapılaşma ile Marmara bölgesi ve İstanbul apartman kültürüne girdi, Sözde şehirleşen köylü Kat üstüne kat atarak çürük binaları yükselttiler Ve 1999 da bu nedenle gerçeğini öğrenemediğimiz oranda can ve mal kaybına sebep olundu.

Deprem Korkusu kronik bir vaka
11 Mayıs 2024 - 14:18
Son İstanbul'lu etkileyen 19 Ağustos 1999'da 03.15 de gerçekleşen Gölcük depremi, 
Bir önceki deprem 10 Temmuz 1894'te Marmara Denizi'nde, saat 12:24'te, İzmit Çınarcık havzasında veya İzmit Körfezi'nde meydana geldi. 
Deprem yüzey dalgasının 7.0 tahmini büyüklüğünü vardı. 
İzmit Körfezi çevresinde Yalova, Sapanca ve Adapazarı ve İstanbul'da tahminen 1349 kişi öldü. Deprem 1,5 m yüksekliğinde tsunamiye neden oldu.
İki bin yıllık İstanbul tarihinde gerçekleşen Marmara depremleri kayıt altındadır, Marmarada 7.2 den büyük deprem bilgisi bulunmamaktadır ve Ortalama yüz yıl civarında tekrarlanmaktadır.
***********************
19 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depreminden beri 3-5 Yıl içinde Büyük İstanbul depremi olacak diyen yalancı bilimcilere inanmayın İstanbul depremi diye bir deprem yoktur,

100-150 yıl aralığında En fazla 7.2 şiddetinde gerçekleşen Marmara depreminden etkilenen İstanbul vardır.

Yakın zamanda İstanbulda 8-9 Hatta Dünyada pek görülmeyen 10 şiddetinde deprem manşeti atan gazeteler kehanetlerinde bulunanlar inşaat mafyasının elemanlarıdır Allah bunları ıslah eylesin İnşaallah

Lütfen söylenen herşeye inanmayın
Her diplomalı uzman değildir, Her uzman doğruyu konuşmaz.
Japonlar dahi olası depremlere tarih veremiyorlar, Her an olabilir diye tedbir alıyorlar.

50 yıldır haberciyim Hiç bir belediyenin, Mimar Mühendisin, Müteahhidin Deprem bilinci olan Sağlam bina yapma derdi olduğunu görmedim

Betonun ömrü ortalama yüz yıldır, Günümüzde bu sınır 300 yıla kadar uzatılmıştır.
Bizde Belediye kontrolünde yapılmış, İskanı olan 25-30 yıllık binalara çürük raporu veren belediyelerimiz çoktur.
Maalesef.
Demekki Ülkemizde hukuka göre yapımı denetlenen bina yok, Belediyeler Müteahhitlerin çürük yaptığı binalara 43 ayrı imza atarak sağlam raporu olan iskan izni veriyor

Şimdi, İnsanlık düşmanı, Vatan haini kim?

**********************************

DOĞAN KUBAN HOCA'DAN, MEVCUT DURUMUN TASVİRİ!...
               *Varlar-Yoklar*
     ☆İki yıl önce aramızdan ayrılan Mimar, mimarlık tarihçisi, akademisyen,
       “Hocaların hocası"  Prof.Dr.Doğan Kuban'ın her zaman okunacak başucu yazısı..
Kuban, ülkedeki bozulmanın nedenini ortaya koymuş!..

              "T Ü R K İ Y E,  C E H A L E T İ Y L E   Ö V Ü N E N   B İ R   Ü L K E"
      Ve çıkar yolu da vurgulamış.
     “Çamlıca'ya inşa edilen cami konuşmaya bile değmez. Sultanahmet'in kopyası, cami dediğin cemaat uğradığı zaman cami olur, dağa tepeye cami yapılmaz, Anadolu'yu dolaşın,bulamazsınız.
                    ***
    “Restorasyon, ancak ideal tarih bilinciyle mümkün olur, kendimizi kandırmayalım, bu bilinç bizde eskiden de yoktu. Padişah bile babasının yaptırdığını yıkar, kendisininkini yapardı, yıka yıka giderdi, Topkapı da buna dahildir, göçerliktir bu.”
                    ★
          “İstanbul'da artık plan yapılamaz, dünyada da bu kadar büyük şehri planlayamazsınız, çareyi Anadolu'da aramalı, Anadolu şehirlerini eğitim ve sanayiyle cazibe merkezi haline getirmeli.”
                   ★
    “Toplumda kültür yok. 200 küsur üniversite var ama hoca yok, cehalet kurbanı olarak devam ediyoruz, vasatlık her yerde.”
                    ★
    “Bir kültürün birikmesi, bakkaldan mal almaya benzemez. Kentli olmak, kente her taşınanın kentli olduğu anlamına gelmez. Kentli olmak, çağdaş uygarlığı bütünüyle olmasa bile, biraz anlamış olmak demektir.”
                    ★
    “Beştepe'ye yapılan sarayla ilgilenmedim bile, mimari olarak iyi isimlerle çalışmıyorlar, değerlendirmesi yapılacak bir şey değil. “Zaten orada asıl mesele yeşili yok etmiş olmak!”
                    ★
    “En tehlikeli şey inşaatçılıktır. Çünkü inşaatçı aslında bir şey üretmez, arkasında entelektüel bir gelişme yoktur. İktidar, eğitime-sanayiye para harcayacağına, ekonomiyi inşaata indirgiyor, halkı istismar ediyor, cahil bir kitle para kazanmış oluyor, bu kadar, inşaatçılık ülkeyi batıracak.”
                    ★
   “İşe gitmek için her gün yolda üç saat kaybediyorsan, geri kalmış bir şehirde yaşıyorsun demektir.”
                    ★
  “Eski Türkiye daha namusluydu. Şimdi namussuz demek istemiyorum ama cahil olduğu için kolayca kötülük yapabiliyor, haksızlık, adaletsizlik, cahilliğinden kaynaklanıyor, bir gün sonrasını düşünmediği için böyle oluyor.”
                    ★
    “Bu ülkede ağaç ve orman katliamı var, su katliamı var, insan ve özellikle kadın katliamı var, hepsinin üzerinde, hayvanlarıyla birlikte doğa katliamı var, kent yaşamı katliamı var.”
                    ★
    “Kendi kentlerimizi yağma ediyoruz, kentlerimizi yağmalıyoruz, içine de kendimizi hapsediyoruz.”
                    ★
    “Türkiye cehaletiyle övünen bir ülke.”
                    ★
    “Türkiye, tarihî hastalığı olan cehaletle ve yolsuzlukla savaşıyor. Bu savaşı halk, kendine karşı yapıyor.”
                    ★
    “İster kadınları boğazlamak, ister tarihi ve doğal çevreyi yok  etmek, ister ağaç kesmek, ister hırsızlık yapmak, ister tarih bilmeden onunla övünmek, ister dindar olmadan dini istismar etmek… Hepsi cehalete dayalıdır. Bürokrasinin cahiller elinde toplanması, hastalık alametidir.”
                    ★
   “Çağdaş hiçbir ülke cahil kadrolarla idare edilmez.”
                    ★
    “Eğitimin her düzeyde çökmesi, hastalıktır.”
                    ★
    “Düşünenler çoğalmadı ve bundan utanmıyoruz. En çok ölüleri, cenazeleri, camileri, AVM'leri, borsaları, gökdelenleri, yolları, sarayları, otomobilleri düşünüyoruz.”
                    ★
   “Planlama yok, çünkü planlama yapacak adam iş başına getirilmiyor. Önce yağma yapılıyor, sonra plan yapılıyor, birisi oy almak istiyor, öbürü ev sahibi olmak istiyor, bu ikisi birbirleriyle çok iyi anlaşıyor !”
                    ★
    “Türkiye'de felsefe olmadığı için eleştiri kavramı gelişmedi. Az gelişmiş toplumda eleştiri yaptığın zaman, küfür etmiş sayılıyorsun!”
                    ★
    “Türkiye Cumhuriyeti, İslam toplumları tarihinde gerçekleştirilen en büyük uygarlık projesidir. 20. yüzyılın en büyük toplumsal devrimi, Türk devrimidir. Şimdilerde ise maalesef, İslam toplumlarının çağdaş dünyayla sürüp giden uyuşmazlığı, Türkiye'ye de bulaştırıldı.”
                    ★
    “Atatürk ‘Benim tek mirasım akıl ve bilimsel düşüncedir.' demiş. Başka hiçbir devlet adamı veya devlet kurucusu böyle bir şey söylememiş.
                    ★
   “Türk aydını, Amerikan sömürgeciliği ve kırsal kültür tarafından esir alındı, olan bitenler ahlaki ve entelektüel iflastır, aydınlar doğrudan katılmıyor olsalar da toplumu saran ahlaki çöküntüyü sanki normal bir olguymuş gibi izlemekle yetinerek, hoş göstererek, ona ortak oluyorlar.”
     Oysa bu toplumda, hangi koşullarda olursa olsun, insanlık için düşünüp çalışacak çok insan olduğunu Kurtuluş Savaşı'nda öğrendik. Günümüzde de varlıklarıyla geleceği hazırlayan milyonlar var. Sesleri az ya da çok çıkabilir, düşünceleri bulanık olabilir, ama çağdaş dünyanın ortaklarıdır.
      “Bu  ülkenin dünyayla er geç buluşacağı tek yol, ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLUDUR."
            ☆Prof.Dr.  Doğan KUBAN
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum