Emekliye 5-6 yıl ZAM Yok İddiası

Koronavirüs sonrası alınan ekonomik tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltildi. Ancak buna ilişkin yapılan yasal düzenleme emekli maaşının değil, emeklinin aldığı aylık toplam gelirin 1.500 TL'ye yükseltilmesini kapsadı.

Emekliye 5-6 yıl ZAM Yok İddiası
13 Nisan 2020 - 10:43
Emekli gelirleri ise emekli maaşı, ek ödeme ve Hazine desteğini kapsıyor.İşte bu nedenle her yıl emekli maaşlarına zam yapıldıkça diğer taraftan da Hazine desteği düşecek.Böylece bu düzenlemeden faydalanan emeklilerin en az 6-7 yıl zam almayacak.Düzenlemeden yararlanacak 650 bin emeklinin aylık gelirleri yıllarca 1.500 TL kalacak.CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, emeklinin maaşına gelen zammın Hazine desteğinden düşmemesi, böylece gelirlerinin yıllarca 1.500 TL kalmaması için verdiği kanun teklifi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

            “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına DairKanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                              Mehmet GÜZELMANSUR

                                                                                                     Hatay Milletvekili

GENEL GEREKÇE

 

 

            Covid-19 salgını kapsamında uygulamaya konulan ekonomik tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşının da 1.500 TL’ye yükseltileceği açıklanmıştır.

Ancak bu açıklama ile yapılan yasal düzenleme arasında oldukça büyük bir fark vardır. Çünkü en düşük emekli maaşı 1.500 TL’ye yükseltilmemiş, emeklinin eline geçen toplam gelir 1.500 TL’ye çıkarılmıştır. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemedesöz konusu tutar, yaşlılık ve malullük aylığı ve diğer ödemeler ile birlikte Hazine’den karşılanan desteği de kapsamaktadır. Dolayısıyla emeklinin yaşlılık ve malullük aylığına zam yansıdıkça Hazine desteği düşecek böylece de 1.500 TL’lik aylık toplam gelir yıllarca sabit kalacaktır. 

Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 850 TL yaşlılık ve malullük aylığı alan emekliye 650 TL’lik deHazine desteği verilerek aylık toplam geliri 1.500 TL’ye eşitlenecektir. Bu emeklinin 1 yıl sonra yaşlılık ve malullük aylığına %10 zam yapıldığında aylığı 935 TL’ye yükselirken alacağı Hazine desteği de 565 TL’ye düşecektir. Bu durum emeklinin yaşlılık ve malullük aylığı 1.500 TL’ye yükselene kadar yıllarca devam edecektir. Yani düzenlemeden yararlanacağı söylenen 650 bin emekli 6-7 yıl boyunca reel zam alamayacaktır.

Diğer bir ifadeyle aslında emekli gelirine yapılan bu artış önümüzdeki dönemlerde peyderpey geri alınacaktır. Enflasyonun nereye varacağı, yaşam ve geçim koşullarının nasıl şekilleneceği belli olmayan ülkemizde emekliyi yıllarca 1500 TL’lik gelire mahkûm etmek ne sosyal devletle, ne hakla ne de adaletle bağdaşmaktadır. 

           Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun Teklifi ile önümüzdeki dönemlerde emekli maaşına yapılacak zamların Hazine desteğinden düşülmesinin önüne geçilmesi, emeklinin reel maaş artışlarından yararlanması ve emeklinin yıllarca 1.500 TL’lik bir gelire mahkûm edilmesiyle oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.  

     

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- En düşük emekli aylık gelirinin 1.500 TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme Hazine’den sağlanacak ek destekle sağlanmaktadır. Bu durum emeklinin 6-7 yıl boyunca reel zam alamamasına neden olacaktır. Madde ile yapılan düzenleme ile bunun önüne geçilmektedir.

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

““1500 TL olarak belirlenen bu tutar, her yıl devlet memurları aylık katsayısında meydana gelecek artış oranlarında artırılmak suretiyle uygulanır.”

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımını izleyen ilk ödeme döneminde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum