Fatih'in Tarihine yakışan bir başkan

İBB Genel sekreter yardımcısı Mahir Polat, Fatih belediyesi başkanlığına CHP adayı olarak çalışmalarına başladı. Bu gün Eresin Topkapı otelinde yerel gazetecileri ile buluşarak Fatih ilçesi Bel. Bşk. Adaylığı, Hedefleri, Amacı, Beklentilerini açıkladı. Bu topraklardaki 1000 yılık tarihimizin bize sunduğu hazinemiz Fatih’e hizmet için yola çıkmış olmaktan büyük onur duyuyorum. Sokak sokak bildiğim, hayatımın 20 yılını geçirdiğim Fatih için, her şeyin en güzelini hak eden Fatihliler için kazanacağız.

17 Ocak 2024 - 15:07

Mahir polat, “Öncelikle, Fatih’in sokaklarına, mahalle dokusuna ve kültür miraslarına çokça emek vermiş bir kardeşiniz olarak sizlere söz veriyorum:

Fatih’in kaybettiği değerlerinin toparlanacağı bir döneme çok az kaldı.
Çünkü Fatih buna değer!”

Fatih ilçesinin Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu, Üç imparatorluğa başkentlik yapmış Dünyanın ender şehirlerinden biridir, hatta birincisidir.

Tarihi sur içinin uzun yıllardır tarihi kimliğine gereken hassasiyet gösterilmediğini, Son 50 yıldır iş merkezi haline getirildiğini, Her gün 2-3 milyon insanın sokaklarında gezdiği Fatihte geceleri 350 bin kişi yaşamaktadır.

1970 lerde 600 bin olan nüfus rantsal projelerle ilçeden uzaklaştırılmış, Bu gün yerli nüfus 300 bin altına inmiş durumdadır. Halen devam eden projeler ile bu sayı daha da aşağılara çekilerek tarihi sur içi Efes antik kentine dönüşeceğe benziyor.

Dışarıdan gelen sığınmacılar, Süleymaniye, Sulukule, Yedikule CER, Yedikule konakları gibi tarihi kentin dokusu ile uyumsuz rantsal projelerin önlenmesi, Şehrin asıl sahiplerinin korunarak İlçenin tarihi kimliğinin korunarak “Yaşayan tarihi İstanbul” kimliğini tesis etmek, Turizm konaklamasının Sur dışındaki ilçelere kaydırılarak o ilçelerin modern projelerle kalkınmasını sağlarken Fatihin tarihi dokusunu korumuş olacağız, ayrıca Turistlerin daha fazla ülkemizde kalmasını daha fazla harcama yapmasını hedefliyoruz.

Denetimsiz kaçak göçmenlerin diledikleri gibi yaşadıkları Fatihte yerli halk güven eksikliği nedeniyle mülkünü satarak veya kiraya vererek ilçeden ayrılıyor, Dağdan bayırdan gelen 3. Dünya ülkesi vatandaşı sığınmacı göçmenler şehrin kalitesini etkilemiş, değer kaybına sebep olmuştur.

Eski yönetimlerin Hayata geçirmeye çalıştığı Süleymaniye Osmanlı ahşap mimarisi 8 mahallede bin civarı parselde başlanan dönüşüm projesi UNESCO dünya mirası bir alanda betonarme villalar yükseldiğini görüyoruz.


İBB Kiptaş üzerinden katarlı sermayeye peşkeş çekilen proje, Ekrem İmamoğlu gelince durduruldu.
Süleymaniye camii çevresini tamamen saran 8 mahallede 50-100 bin Katarlının yerel kıyafetleri ile düşünemiyorum. İstanbul’u ziyaret edenler bir Arap şehrine geldiklerini sanacaklar.

Sayın Ekrem İmamoğlu bu projeyi durdurdu, Bu seçimde İBB’yi ve Fatihi aldığımızda Bu rantsal projeleri UNESCO kurallarına göre yapmalarını Orijinal tarihi Süleymaniye’yi yapmalarını isteyeceğiz, Büyük ihtimalle yapmayacaklar projeden çekilecekler.

Süleymaniye’yi Sulukule’ye dönüştürmeyeceğiz.  Sulukule de 20 yy. başlarında tamamen 2 -3 katlı ahşap konaklardan oluşuyordu.


FATİHTE YAPILMASI PLANLANAN ADA BAZLI MODERN RANT PROJELERİNDEN BİRİ MEVLANAKAPI PROJESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fatihi Türk İslam tarihi örneğini ön plana çıkaracak, Tarihi Bizans ve Roma dönemi eserleri görünür kılınacak, İlçedeki kaçak yapılaşma ile otelleşmeyi durduracak, yasadışı olanlar yıkılarak  şehri halkı ile birlikte yaşayan bir merkez haline getireceğiz.

İlçede yabancıların çoğunluk haline geldiğinin farkındayız buna engel olacağız, İskânsız tek bir yabancının ilçemizde yaşamasına barınmasına izin vermeyeceğiz.

Mevcut eski binaların sakinlerinin haklarını koruyarak tarihi kimliğine uygun ihya edilmesini sağlayacağız.
İktidarın “Rezerv Alan” dayatması ile mahalle, ilçe bazlı dönüşümlere izin vermeyeceğiz.

Fatih İlçemiz Türk Milletinin Dünyaya açılan kapısı ve vitrinidir, Bunu en doğru şekilde hayata geçirecek İlçe dışına çıkan Eski Fatihlilerin geri dönmesine imkân sağlayacağız.

MAHİR POLAT KİMDİR
Mahir Polat (d. 1976, Erzincan) sanat ve mimarlık tarihçisi, bürokrat ve siyasetçi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı.

    Eğitimi
2002 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine başladı. 2008 yılında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda kültür yönetimi alanında hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Dinsel Kültürel Miras odaklı doktora tezini 2023 yılında tamamladı.

    Kariyeri
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde başladığı görevini, 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak sürdürdü. Bu süreçte Anadolu’da ve İstanbul’da pek çok Osmanlı Dönemi tarihi eserinin restorasyonunda ve birçok müze kurulum çalışmasında görev aldı.
2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak İBB’de göreve başladı. Bir yıl içerisinde, 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Polat, görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmet, kültür ve sanat etkinlikleri alanlarında pek çok projeye imza attı.

Bugün bir marka haline gelen İBB Miras’ı kurdu ve yönetti. Bu kapsamda İBB Miras ile 62 anıt ve sivil mimarlık eseri, 21 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihî mezar ile hazine ve 19 tarihî türbe olmak üzere toplam 942 miras alanının restorasyonunu gerçekleştirdi ve koruma altına alınmasını sağladı.
Müze Gazhane (Hasanpaşa Gazhanesi), Yerebatan Sarnıcı, Kütüphane Troleybüs (Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi), Cendere Sanat Merkezi (Cendere Pompa İstasyonu), Haliç Sanat (Fener Evleri) ve Kara Surları’nda 1 km’lik alanın restorasyonunu tamamlayarak İstanbul’a kazandırılma projelerini yönetti. Silivrikapı Ziyaretçi Merkezi’ni, Bebek Sanat’ı (Bebek Sarnıcı), Mecidiyeköy Sanat’ı, yok olmaya terk edilmiş Moda İskelesi’ni, Tarihi Yarımada’daki Gülhane Sarnıcı’nı, Beyoğlu’nun belleği olan Casa Botter Sanat Merkezi’ni, Metrohan, Beşiktaş ve Kadıköy İskeleleri’ni, Yedikule Gazhanesi, Büyükada’da viraneye dönmüş Büyükada Taş Mektep’i, Artİstanbul Feshane’yi ve Beyoğlu Sineması’nı İstanbul’a kazandırmak için kültür ve sanat odaklı restorasyonlar yapan ekipleri yönetti.

Hali hazırda restorasyonu devam eden Süleymaniye Sıra Dükkânlar’ın, Rumeli Hisarı’nın, Haldun Taner Sahnesi’nin, Muammer Karaca Tiyatrosu’nun, Kuyumcu Han’ın, Ceneviz Surları’nın, Belgradkapı’nın, Bukoleon Sarayı’nın, Çubuklu Silolar’ın, St. Pierre Han’ın, Saraçhane Kazı Evi’nin, Taksim Maksemi’nin, Anemas Zindanları’nın, Helva-i Yakup Tekkesi’nin, Ali Paşa Sarayı’nın, Haliç Tersanesi’nin ve Ataköy Baruthanesi’nin restore ederek halkın kullanacağı yaşam alanları olarak İstanbul’a kazandırılması süreçlerini yönetti.

Taksim, Kadıköy, Bakırköy, Bağcılar gibi 17 meydanın da dâhil olduğu 400 kentsel tasarım projesinin ortaya çıkmasını sağlayan ekipleri yönetti.

İBB’deki görev süresi boyunca Fatih olmak üzere İstanbul’un 39 ilçesinin imar süreçlerini yöneten Polat, yoksullukla mücadele kapsamında da 360 bin 299 haneye sosyal destek sağlayan projeler geliştirdi. 256 binin üzerinde çocuğa yaklaşık 24 milyon litre Halk Süt Desteği, 88 bin 124 kişiye “Evde Sağlık Hizmeti”, 280 bin 769 kişiye psikolojik destek veren 28 merkez gibi sosyal projelerin de yürütücülüğünü üstlendi.

İstanbul’un 75 mahallesinde Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin (ÇEM) açılmasını sağlayan Polat, 23 Halk Süt Noktası’nı, 14 sosyal tesisi, 7 Mahalle Evi ve bugüne kadar 871 bin 203 kişiye ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren 4 tıp merkezini İstanbulluların hizmetine sundu.

Özellikle çocukların ve gençlerin uğrak noktası haline dönen 43 yeni kütüphanenin açılmasını sağladı.
Dünyada büyük ses getiren ve Bellini’ye ait “Fatih” portresi ile “Kanuni Sultan Süleyman” portresi, “Fatih Madalyonu” gibi onlarca eseri İstanbul’a kazandırdı. Kültür ve sanatı İstanbul’un dört bir yanına yayan projeler geliştiren Polat, bugüne kadar ulusal ve uluslararası öneme sahip 196 sergiyi İstanbullularla buluşturdu.

Görev süresi boyunca imardan sosyal yardıma; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve emekçileri de kapsayan sosyal projelerden miras alanlarının yönetimine kadar yüzlerce projeyi hayata geçirip, İstanbul’un gelişimine büyük katkı sunan Mahir Polat, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Belediye Başkan Aday’ı oldu.
Tarihsel ve kültürel çevre koruma, müze bilimi, dinsel ve kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat; Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği ve SODEV üyesidir. Müzik öğretmeni olan Binnur Polat ile evli olan Polat, bir çocuk babasıdır.

BENZER HABERLER 
-BİR- -İKİ- -ÜÇ-


YORUMLAR

  • 0 Yorum