.

FATİH BELEDİYE MECLİSİNDE ZORLAMA KARARLAR

 Fatih belediye Meclisinde 05.12.2012 tarihinde iki enteresan karar çıktı, Kayıp 24 cami bulunmuş 2012 1/5000'lim imar planlarına işlenmesi için alına karar.
  Yapıldığı tarihte ruhsatlı olan ve (1983 imar affı öncesi) yapılan binaların 2012 planlarındaki durumuna bakılmayacak, eski haliyle yeniden yapılabilecek.
   Bu kararların ikisinin de siyasi manevradan ibaret olduğuna inanıyoruz.  İmar planlarına yoğun itiraz yapıldığında hemen pankart ve SMS mesajları ile halk eksik bilgilendirildi, Fatihte kentsel dönüşüm projesi yoktur, Kesinlikle yıkım söz konusu değildir, bu planlar 2004 planlarının aynısıdır şeklinde.

Bu üç iddia da objektif gerçek değil, Şöyle ki fatih SİT alanıdır hukuken SİT alanları tarihi koruma altındadır kentsel dönüşüm yapılamaz 5366 sayılı yasaya göre yenileme şeklinde mevcut ihya edilir, depreme karşı güçlendirilir. Lakin Sulukule projesi bir yenileme  projesi olmasına rağmen uygulamada tarihi mahalle dönüştürülmüştür, Tarihi tescilli evler betonarme yapılmış, kat, sokak, yeşil alan yapısı korunmamıştır. Proje amacından saptırılmıştır, bu nedenle mahkeme projeyi iptal etmiştir.

Aynı nedenler AVAN proje safhasında Balat Fener Ayvansaray projesinde uygulanmış, lakin proje hayata geçirilemeden mahkeme projeyi iptal etmiştir.
Yıkım yoktur bilgilendirmesi 5366 ve 6306 sayılı yasalar okunduğunda bununda doğru bir bilgilendirme olmadığını görüyoruz.

Bu planlar 2004 planlarının aynısıdır iddiası ise en havada kalan iddia olmuş, aradaki farklar sitemizde deşifre edilmeye devam etmektedir. Tarihi eserler planlardan silinmiş, park alanları imara açılmış, metro istasyonu olarak istimlak bekleyen yüzlerce parsel birden ticaret merkezi olmuş, Tarihi vakıf eserleri yok sayılarak parseli üzerinde ticari alan ilan edilmiştir.

 

 Fatih Belediyesi 05.12.2012 tarihli meclis oturumunda AKP sözcüsü Yusuf Serttaş tarafın verilen bir önerge kabul edildi. Önergede, daha evvelce ruhsatlı olarak yapılmış bir bina yeni planlarda kat indirimine uğramış olsa bile eski haliyle yeniden inşa edilmesini öneriyor.
6306 sayılı yasanın Yıkılacak, Bina sahipleri direnirse Elektriği, Suyu, Doğalgazı kesilecek, Belediye hizmetleri verilmeyecek, Tapu kayıtlarına " Bu bina yıkılacaktır" hükmü konulacak, Bina ve kat mülkiyeti tapular arsa tapusuna dönüştürülecek derken, belediyemizin bu meclis kararı ne işe yarayacak göreceğiz.
Bu karar İBB başkanlığı ve meclisinde kabul görecek, İstanbul Koruma kurullarında kabul görecek, ve 6306 sayılı yasanın amir hükümleri yok sayılarak hayata geçirilecek, Pek ütopik geliyor bu serüven bize.


Ayrıca aynı gün meclisten geçirilen, 2012 imar planlarında gösterilmeyen tarihi camilerimizin 1/5000'lik planlara işlenmesi için alınan karar her ne kadar muhalefetin oy birliği ile kabul edilmiş olsa bile, biz doğru bulmuyoruz.
NEDEN?: Sayın Meclis üyesi Yusuf Serttaş 3 Aralık oturumunda 35 cami sayısı vermişti, 5 Aralık günü bu sayının 24'e düşürüldüğünü gördük, SP meclis üyesi Av. Tevfik Dağ Yüzden fazla cami için itiraz dilekçesi ve soru önergesi vermişti, bizim tespitlerimize göre bu rakamı 150'ye kadar çıkarabiliriz.
Kaldı ki Bu iktidarın yaptığı 2004 imar planları dahi tarihi eserlerin korunmadığı bir plan olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda acilen Vakıflar müdürlüğü, Tapu Kadastro müdürlüğü ve 20. yy. başlarında jacques pervititch sigorta haritalarında İstanbul haritalarının taranarak ilçemizin tarihi envanterinin gerçek olarak tespit edilmesi gerekmektedir.


Biliyoruz ki binlerce tarihi envanter çeşitli nedenlerle yok edilmiştir, Bu yok ediliş maalesef günümüzde de devam etmekte olduğunu görüyoruz, Bilinen Yüzlerce, Hafızlardan silinen lakin tarihi kayıtlarda varlığını bildiğimiz binlerce kültürel, dini, vakıf eserimizin ihya edilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Başkan Mustafa Demir, balat fener Ayvansaray projesini hayata geçiremezlerse jacques pervititch haritalarındaki yapılanmayı esas alacağız dediğine birçok defa şahit olduk. fatihte günlük ve rüzgara göre imar planı uygulaması yapıldığı gözümüzden kaçmıyor.

Bizim gördüğümüz kadarıyla bu karar 1/1000'lik imar planlarına vatandaşın gösterdiği tepkinin "Gazı alınması için" yapılan politik müdahale olduğu kanaatindeyiz. Bakalım kim haklı çıkacak.

2004 yılında beri BİMTAŞ Fatihte deprem araştırması yapmış, Belediyemiz bu konuda büyük paralar ödemiş, Belediyemiz bütün evlerin deprem riskini belirlemiş ! Kimseye hala bilgi verilmiyor, Bu kontrol nasıl olmuş.
Ben ve Çevremde sorduğum Fatihlilerden hiçbirin evi iş yeri BİMTAŞ tarafından kontrol edilmesi için gelinmemiş, BİMTAŞ evlerimizi sokaktan geçerken bakarak mı kontrol etmiş, gerekli denetimi yapmıştır.
Çevre bakanlığı çıkardığı bir yasa ile yetkilendirilmiş deprem kontrol şirketlerine evlerimizin deprem riski kontrol edilecek beş katlı bir bina için 1200 TL ücret vermek mecburiyetinde bırakılıyoruz NEDEN?

Pankartlarda ve SMS mesajlarındaki oyun şimdi cami isimleri ve çarpık yapılaşma bile olsa ruhsatlı binaların yapısal olarak korunmasının hukuki ve vicdani sıkıntılar çıkaracağa benziyor.

5 Aralık'tan hemen sonra ulusal basında meclisin bu kararları manşet olmuş, Fatih belediyesinin tarihi koruduğunu, planlarda bilgisi olmayan 24 camiyi bulup imar planlarına kaydetmek için karar alınmış şekilde haberler gördük.
Bu doğru bir haber değil, söz konusu 24 cami ve daha fazlası 2004 planlarında olduğu halde 2012 planlarına konulmamıştır. Belediyenin sonradan tespit ettiği bir şey yok, hiç uğraşmalarına gerek yok, Belediyenin yayınladığı bilgiler doğrultusunda bizim bulduğumuz yüzlerce cami, medrese, hamam, sebil, sıbyan mektebi yok edilmiş olduğunu ortaya koyuyoruz bu bilgileri neden kullanmıyorlar. Bunlar bizim değil belediyenin bilgileridir halbuki...

Aşağıda bütün detayları ile jacques pervititch'in 1940 yılı Eminönü planları
Abdullah Gözaydın fatihten@gmail.com 06 Aralık 2012

 

 

YORUMLAR:--------------------------------------------------------------------------------

Haber, Yorum, Resim göndermek için İrtibat: fatihten@gmail.com