AYASOFYA'DA CUMA KILMAK

   Son yıllarda Akp'nin açılımları hiç ülkenin Milli mesellerine doğru meyletmiyor, Kürt açılımı, Roman Açılımı, Ermeni açılımı vs. Ayasofya hakkında İstanbul'un fatihinin vakfiyesinde beyan ettiği lanetler hepimizin, susanların, görmeyenlerin, konuşamayanların, korkanların üzerine yağıyor. (Bakınız) Bu konuda bir açılım düşünülmüyor.

     Hiç olmazsa Bayramdan bayrama Ayasofya'da namaz kılmak yüreklerimizi bir nebze soğutacaktır, En azından Yunanistan karşısında ülkemiz hakimiyeti üzerinde söz söylenmesine fırsat verilmeyecektir. Daha ne kadar batının dayatmaları ile egemenliğimizde olan ülkemiz hakkında tasarrufta bulunmaktan sarfı nazar edeceğiz?

     Feste bu hafta bir gurup gördüm "Bu Cumayı Ayasofya'da kılalım" gurubu, üye sayısı 30 kişi. ileti yazmaya, guruba dahil olmaya cesaret edebilen yok, Herifler Yunanistan, Rusya, balkanlar ve Kafkaslardan toplanıp gelmiş, Geçen yıl Sümela'da ayin yapmak istemişlerdi, Trabzon'un delikanlı kültür müdiresi bu fırsat vermedi, ama arkasından devletimizin büyük makamlarından birçok özür filan, Yıl 2010 Sümela'da resmen 2000 kişilik ayin yapıldı, Gelenler izin verin her yıl 30.000 kişi gelelim dediler. Şimdi Sümela çevresini yeniden düzenlemeye çalışıyorlar, Trabzon'un fetih günü olan 15 Ağustoslarda 30.000 kişilik Ortodoks turistleri ağırlayalım diye. (Bakınız)

      Van Akdamar'da yerle yeksan olan Akdamar kilisesi T.C. Kültür bakanlığının üç trilyon ytl tutan restorasyonu ile hizmete açıldı!!!   Erivandaki sözde soykırım anıtında Türk tarihine, Türk Bayrağına 365 gün altı saat hakaret etmeye devam eden Ermenilere  bu hoşgörü yapılıyor.(Bakınız)

“Akdamar Kilisesi, hükümetimizin 1.5 milyon dolarlık onarım çalışmasının ardından 2007’de müze olarak yeniden açıldı. Ancak kilise yetkililerinin ricalarına rağmen kiliseye haç takılmasına izin verilmemişti.
Van Valisi Münir Karaoğlu, ayinden önce kilisenin kubbesine haç takılacağını ve haçın orada kalacağını söyledi. ”(Bakınız)

      Gene Kültür bakanlığına bağlı Ayasofya camii, Fatihin vakfiyesi olmasına rağmen, bir yerlerin dayatmasıyla  müze olarak kullanılmaya devam ediliyor. Ayasofya'nın hile ile ibadete kapatıldığını bilmeyen kalmadı, lakin günümüzün  yöneticileri bu hatadan dönmeye niyetli görünmüyorlar.  Padişahların Camiye giriş kapısı üzerindeki koridorların cami olarak ibadete açılması ile yetinmemizi istiyorlar, Burası hakkındaki kaygılarımız namaz kılmak değil, ulu hakan Fatih Sultan Mehmet hanın bedduasına muhatap olmamak, batıya karşı boynu bükük kalmamak içindir.
       Ayasofya bahanesi ile Türkiye Cumhuriyetinin sahibi olduğu topraklar üzerinde birileri hakimiyet iddiasında bulunuyor, bizim yöneticilerimiz onlara gereken cevabı veremeyerek teslimiyet gösteriyorlar.  Bizim yöneticilerimiz Balkanlarda bıraktığımız mabetlerimizin akıbetini kime sorabiliyor? ama bize bin yıllık vatanımızdaki hakimiyetimizi 2-3 milyonluk Ermenistan, on milyonluk Yunanistan sorguluyor.