.

Belgeleri ile, Sulukule gerçeği
Bütün Zamanların En Vahşi Dönüşüm Projesi

Başbakan RT. Erdoğana göre: Sulukule Başarılı bir proje
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar;
“Bütün konut sahiplerine konut verdik. 10 kişi konut istemedi, parasını verdik. Kiracılara da 65-75 bin liralık konutları, 200 lira taksitle ve 10 yıl vadeyle sattık. Bizim hiç para almadan verdiğimiz konutları, sattılar. Parasını da 15-20 günde yediler. Nereye harcadıkları belli...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar;
Fatih Bld. Başkanı Mustafa Demir'e göre; Sulukule onur ve övünç kaynağı, en iyi dönüşüm projesi...!

SULUKULE PROJESİNE OBJEKTİF BAKARSAK;

Mülkiyet hakkının korunmasına göre mi?: HAYIR
Dünya Af örgütünün "Dilediğin yerde yaşama hakkına " göre mi: HAYIR
İmar kanunları Mevzuatına göre mi: HAYIR
Uygulanan Projenin başarısında mı: HAYIR
Sosyal bir proje olarak tasarlanan uygulamanın başarısına mı: HAYIR
Yaşanılabilir sosyal medeni bir proje olduğundan mı: HAYIR
Tescilli, Tarihi yapıların kimliğinin korunduğundan mı: HAYIR

Ulusal ve Enternasyonal hukuk Sulukule projesinin sosyal bir proje olmadığına, Tarihi eserlerin korunmadığına, SİT kanunu gereği sokakların, Sur koruma bandının korunmadığına, Tescilli sivil mimarlık örneklerinin korunmadığına karar verdi.

90 dönümlük bir alanda 420 hak sahibine yapılması gereken yenileme projesi
67.636 M2 Brüt, 52.491 M2 Net inşaat yapıldı.
68 - 153 M2 arası büyüklükte Toplam  577 daire inşa edildi.
68.500.000 TL ihale bedelini 58.000.000 TL indirdiler.
26 adet Ahşap Sivil mimarlık örneği bina 10.000.000 TL ihale edildi.

 

SULUKULE, YEDİKULE, AYVANSARAY Yenileme Proje Uygulamaları

 

Bu arada bir kolej yapılarak 16.000.000 TL satıldı
TOKİ ukdesindeki 19 adet daire 10.000.000 TL satıldı.
TOKİ ukdesinde 26 sivil mimarlık örneği bina var
Fatih belediyesi ukdesinde 35 daire var ( Geçen ay satışa çıkarıldı, düşük fiyat nedeniyle satış iptal edildi.)

Proje üzerinden TOKİ ve Fatih belediyesinin takribi kazancı:
19 Daireden TOKİ ............... 10 Milyon  (Bu fiyat gerçek)
Kolej geliri..............................16 Milyon + KDV (Bu fiyat gerçek)
26 Tescilli bina TOKİ ...........50 Milyon
Fatih belediyesi 35 daire.....25 Milyon
53 Adet Dükkan geliri...........25 Milyon ?
Daire sahibi üyelerden ......150 Milyon
Toplam.................................276 Milyon

Toplam İnşaat maliyeti.........58.000.000 TL   (TOKİ Tarafından müteahhide ihale edilen fiyat)
26 adet Ahşap Sivil mimarlık örneği bina 10.000.000 TL ihale edildi.

TOKİ ve Fatih belediyesinin "takribi" kârı: 208 Milyon

   Yukarıda tam net olmayan rakamların birçoğu gerçektir, Tescilli sivil mimarlık örneği 26 bina ve 53 dükkan konusunda tahmini fiyat yazdık.

Şimdi  Sulukule projesi sosyal bir proje olarak kabul edilmiş, Hatice sultan ve Neslişah mahallelerindeki Roman vatandaşları olumsuz hayat şartlarından kurtararak medeni şartlarda topluma kazandırmak amaçlanmıştı.
Fatih belediyesi gözlemlediğimiz şekli ile buradaki 420 hak sahibinin %80'ini buradan ayrılmasını sağladı, 45.000 TL gibi fiyatla tapular maliklerinden 2003 -2007 arası toplandı.
Ulusal ve Enternasyonal mahkemeler bu yöntemin hileli olduğunu, Romanların kandırılarak hak kaybına uğratıldığına karar verdi.

Hatice sultan ve Neslişah mahalleleri yenileme projesi mahkeme tarafından iptal edildiği halde, mahkeme kararının gereği yapılmayarak projenin RANT projesi şeklindeki paylaşımına devam edildi.
Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar, Binalar bitti, geri dönüş olamaz, Tazminat olabilir dedi.
Şimdi AİHM den gelecek kararı bekliyoruz, AİHM Büyük bir tazminat cezası verirse bu cezayı kim ödeyecek?
Mevcut mülk sahiplerimi, Fatih Belediyesimi, TOKİ mi?

İnşaat imar kanuna göre, Hak sahipleri arasında üzerinde ihtilaf olan bir arazide imar izni verilemez...
Fatih belediyesi ve TOKİ Hatice sultan ve Neslişah mahalleleri yenileme projesi aleyhine açılmış Türkiye'de üç dava, AİHM'de bir dava olduğu halde bu inşa ve imar iznini nasıl, hangi kanuna göre vermiştir.

Bazı gayri resmi iddialara göre TOKİ'nin buradaki inşaata başlaması için  Yedikule Konaklarının "yeşil alan sorunu" karşılığında başlandığı söyleniyor. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu araştırmak hukukun görevi, Biz sadece bir iddiayı beyan ettik.

Tamamı 420 kişiye ait 90 dönüm arazi üzerinde inşası planlanan Hatice sultan ve Neslişah mahalleleri yenileme projesi kat karşılığı bir müteahhide verilecek olsaydı %50 ile, hatta %40 ile bu işi yapacak birçok gönüllü firma çıkacağından hiç şüphemiz yok.
Mevcut uygulama sonucu TOKİ ve Fatih belediyesi mevcut hak sahiplerinden M2 fiyatı olarak 2500 TL talep etmesi projenin ruhuna ne kadar uygun?
Projenin ihale edildiği tarih olan 2006 öncesi proje alanında hak sahibi olan 199 kişiye 9 milyon civarı bir indirim yapılması, bu indirimin yarısını TOKİ, yarısını Fatih belediyesi bütçesinden karşılanmasının anlamı nedir?
Biz biliyoruz ki Buradaki mülklerin çoğunluğu 2006 öncesi el değiştirmişti, Bu 199 hak sahibinin kaçı proje alanında 2000 öncesi ikamet eden Roman vatandaşımız.?

Bu konuların araştırılarak bu projede mağdur olan vatandaşlarımızın hakkının teslim edilmesini devletimizden bekliyoruz.


1000 yıllık mahallenin kaderi 6 yılda değişti

- Sulukule; 22 Nisan 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Yenileme Alanı” ilan edildi. 
- Bölge halkı, bilim insanları, hukukçular ve uluslararası kuruluşların tüm ısrarlarına karşın yenileme avan projeleri, ilgili kurulun 2 Kasım 2007 tarihli kararıyla onaylandı.
- UNESCO ICOMOS Dünya Mirası Komitesi projeyle ilgili tarihi kimliğinden, kültüründen ve tüm değerleriyle bir bütün olan yapısından soyutlayarak basit bir yenileme mantığıyla yok eden bir sosyal dışlama, kentsel ranta el koyma ve soylulaştırma tespitlerinde bulundu. 
- Şubat 2008’de Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Sulukule ile ilgili yenileme avan projelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.
- Yargı süreci devam ederken Mayıs 2009’da Sulukule’de yıkımlar başladı.  
- İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi 2 Haziran 2009 günü yürütmeyi durdurma talebini gerekçesiz olarak reddetti. 
- TOKİ, 2009 yılının Eylül ayında yenileme avan projeleri ile inşaat ihalesine çıktı ve 6 Ekim 2009 itibariyle Sulukule inşaat firmasına devredildi. 
- 6 Mayıs 2010’da Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından inşaatın temeli atıldı ve inşaat başladı.
----------------------------
4 YIL SONRA İPTAL, 5 YIL SONRA RET

Sulukule’de Roman vatandaşların yüzyıllardır yaşadıkları bölgeden çıkarılarak Fatih Belediyesi ve TOKİ ortaklığında inşa edilen konut projesi geçen yıl iptal edildi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi projeleri geçen yılın Haziran ayında, “kamu yararına uygun olmadığı” gerekçesiyle, oybirliğiyle iptal etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Sit alanıdır, inşaat yapılamaz” kararına rağmen 2 yılda hızla yükselen inşaatı ne bu süre içinde alınan 3 bilirkişi raporu, ne de dozerin önüne dikilen müze uzmanı arkeolog Şeniz Atik durduramamıştı. Fatih Belediyesi kararı Danıştay’da temyiz ederken, yürütmesinin durdurulması isteminde de bulunmuştu. Danıştay 14. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini de iptal kararından 1 yıl sonra reddetti. Yani temyiz incelemesini sürdüren Daire, Fatih Belediyesi’nin, iptal kararının yürütmesinin durdurulması kararını kabul etmedi; iptal kararı temyiz incelemesi sonuna kadar geçerli.
-------------
KARARI UYGULAMAYAN BELEDİYEYE TAZMİNAT DAVALARI

Avukat Hilal Küey, 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını uygulamayan Fatih Belediyesi aleyhine,  müvekkilleri Şükrü Pündük, Gülsüm Bitirmiş ve Mehmet Asım Hallaç adına her biri için 920 bin lira olmak üzere İstanbul 5, 6 ve 7. İdare mahkemelerinde toplam 2 milyon 760 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Avukat Küey’in 2010 yılında AİHM’de açtığı dava da halen devam ediyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, geç gelen kararlarla ilgili olarak yargı sürecinin bilerek savsaklandığını savunmuştu. 
-------------------
KONUT FİYATLARI İKİYE KATLANDI

2006 öncesi mülk sahiplerinin mülkü metrekaresi 600 liradan hesaplanırken, proje bitimi Fatih Belediyesi ile metrekaresi ortalama 1243 liradan ön sözleşme imzalandı. 600 liralık bölüm peşinata sayılacak, kalan rakam 180 ay vade, 6 ayda bir TEFE-TÜFE faizi eklenerek tapuların devredildiği TOKİ’ye ödenecekti. Kasım 2012’de rakam mülk sahipleri için metrekaresi 2 bin 500’e çıktı. Nisan 2013’te yeni sahipler için 2 bin 500 liralık rakam korunurken, 2006 öncesi mülk sahibi 199 kişiye yüzde 20’lik indirim yapıldı ama “5 yıl satılamaz” şerhi konuldu. TOKİ Emlak Daire Başkanlığı fiyatı, maliyet artışına bağladı.

 

 

YORUMLAR:--------------------------------------------------------------------------------

Haber, Yorum, Resim göndermek için İrtibat: fatihten@gmail.com