.

MÜSLÜMAN VAKIF TAŞINMAZLARI YAĞMALANIYOR

Türkiye'deki azınlıklara "evvelce satmış oldukları bilinen" vakıf malları geri verilirken, Müslümanlara ait vakıf eseri taşınmazların yağması devam ediyor
Bu millet tarihte camilerimizi, medreselerimizi depo, ahır, meyhane, pavyon yapanları hep lanetledi, Fırsat buldukça da lanetlemeye devam ediyor. Günümüzde Fatih'te ne değişti diye sorduğumuzda, pek değişen bir durum göremiyoruz.
Milli manevi söylemlerle iktidara gelen mevcut iktidar, tarihimizde en fazla tarihi eseri restore etmiş olsa bile, belki de tarihimizde en çok eseri yok etmekle suçlanır durma düştüğünü görüyoruz.
sitemizde somut belgelerini gördüğünüz nice dini ve milli eserlerimizin imar planlarından silinerek yerlerine modern, ticari binalar için ruhsat verildiğini görüyoruz.

Yakın tarihte Eminönü belediyesi Gedikpaşa ilkokulu diye bildiğimiz alanın tarihi Papazoğlu camii ve külliyesi alanı olduğunu görmezlikten gelinerek yerine otel yapımına izin verilmişti. Bakınız

Şimdi ise aynı durum Fındıkzade Nuri Dede külliyesi ve mescit alanı için söz konusu oluyor.
1918 yılında yanan ve kaderine terk edilen cami harabesi, sonradan yol açma bahanesi ile yıkılmıştı.
1972 yılında Kocaeli valiliğine yurt yapılmak için tahsis edilen Mescit, Külliye, mezarlıktan oluşan hazire alanı geçenlerde satılığa çıkarılarak Anıtur  iştiraki Lalahan AŞ. adlı bir şirkete 12 milyon 400 bin TL karşılığında satılmış olduğunu öğrendik.
Fatih belediye meclis üyesi bir arkadaşımız bu konuda 6 mayıs 2013 tarihinde konu hakkında Fatih belediye başkanlığından resmi durum raporu verilmesini talep ettiği soru önergesi verdi.

Şimdi Fatih ilçemizde bu gün Fındıkzade meydanına cepheli, 1700 ada / 4 parsel Bir dönem Kocaeli il özel idaresine verilmiş ve öğrenci yurdu yapılmış, sonra Haliç Üniversitesi kampusu olarak hizmet eden bina, Kocaeli il özel idaresi tarafından satışa çıkarılmış ve 12 Milyon TL bedelle satılmıştır.
Aslında bu bina Tarihi Nuri dede Camii, Külliyesi alanı üzerinde kurulmuş bir yapıdır, Bina arkasında camii kabirleri bulunmaktadır.

 
5737 sayılı vakıflar kanunu 30. maddesi bu satışın yapılamayacağını, vakıf mallarının bir dönem amacı dışında kullanıma tahsis edilmiş olsa bile en makul bir zamanda bu taşınmazların vakıflar genel müdürlüğüne terk edilmesini emretmektedir.
Şimdi Anıtur şirketi burayı satın almış, Olası buraya Turistik tesis ve otel yapacaktır. Fatih belediyesi buraya yeniden inşaat ruhsatı verecek midir. Bunu takip ediyoruz.
Buranın tekrar vakıflar müdürlüğüne geri verilmesi konusu dava konusudur, imkanı olan vatandaşlarımız ilgili vakıflar kanunu gereği kamu adına dava açabilir.
bizlerin maddi imkanları böyle bir davayı açmaya müsait değildir, açacak olan sorumluluk sahibi vatandaşlarımıza desteğimizi esirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu gün gündeme gelen Aksaray meydan düzenlemesi çevresindeki yapılaşmada Yavuz Sultan Selim hanın kızına ait Sultan camii ve külliyesi alanına Ticaret alanı olarak imar verilmiştir.
Halen yerinde bir zamanlar İBB Başkanlığının yaptığı hizmet binası ve Çukurpazar olan alanın vakıflar yasasına aykırı olarak Ticari alan olarak plan değişikliği yapılması Bu ülkede kanunlar kimin için var sorusunu düşündürüyor
Aksaray Meydanında Çukur Çarşı içinde kalan Yavuz Sultan Selim han'ın torunu Hatice sultan tarafından 1543 yılında yaptırılan eser, Sultan Camii artık yok. ve yeri Ticaret alanı olarak imara açılmış durumda BAKINIZ

MECLİS BAŞKANLIĞINA VERİLEN SORU ÖNERGESİ OKUNDU, HAVALE EDİLDİ

 


Kocaeli İl Özel İdaresi’nin, İstanbul İli Fatih İlçesi Fındıkzade Semtinde bulunan ve İmar Planlarında Cami alanı olarak geçen 1700 ada 416 pafta 4 parsel no’da bulunan taşınmazı 12 Milyon 400 Bin TL bedelle Anı Tur adlı turizm firmasına ait Lalahan A.ş’ye satışı kanuna aykırıdır.

VAKIFLAR KANUNU
Kanun Numarası               : 5737
Kabul Tarihi                      : 20/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 47  Sayfa:

 Vakıf kültür varlıklarının devri
             MADDE 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.


Kocaeli İl Özel idaresi ‘ne ait İstanbul İli Fatih İlçesi Fındıkzade Semtinde ve 1700 ada 416 pafta 4 parsel no’da bulunan taşınmaz İmar Planlarında Cami alanı olarak geçmektedir.

İdareye ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun mezkur taşınmazın cami alanında kaldığını ve kamulaştırılması gerektiğini belirten 27-.03.2012 tarihli raporuna rağmen taşınmaz satışa çıkarılmış ve ihale neticesinde de tüzel kişiliğe satılmıştır.

İmar planlarında dini tesis/cami alanı olarak geçen taşınmazın yukarıda geçen 5737 s. Vakıflar Kanununun 30. Maddesine aykırı olarak satıldığı gün gibi aşikardır. Arka tarafında haziresi de bulunan bu cami alanının Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ve sonrasında da cami olarak hizmet vermesi gerekmektedir.

Kocaeli Valisi Vali Ercan Topaca, İmar durumu sebebi ile önümüzdeki yıllarda binanın satılmasının zor olacağını birçok toplantıda belirtmektedir. Yani Sayın vali burasının Cami arazisi olduğunu bilmesine rağmen arazinin cami olmasına da engel olmaktadır.

Başta İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve Kocaeli İl Özel İdaresi yetkilileri olmak üzere ilgilileri gereğini yapmaya davet ediyoruz.
Kocaeli İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Komisyonu  27.03.2012 tarihli raporu

Fındıkzade Binası Satış İhalesi Yapıldı

  Vali Ercan Topacanın başkanlık ettiği İl Encümen Toplantısı 25 Nisan 2013 Perşembe günü İl Özel İdaresinde yapıldı.  Kapalı teklif usulü yapılan ihale ile Kocaeli İl Özel İdaresi mülkiyetindeki İstanbul, Fındıkzade de bulunan 6 katlı binanın satış ihalesi gerçekleştirildi. Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalenin tek katılımcısı Anı Tur adlı turizm firmasına ait Lalahan A.Ş., Fındıkzade yurdu için 12 Milyon 400 bin TL teklif vererek ihaleyi kazandı. Muhammen bedeli 12 milyon TL olan bina için Lalahan A.Ş. adına yönetim kurulu başkanı Anıl Çilsal ve idari işler ve satın alma müdürü Mehmet Karışan katıldı. Firmadan 15 gün içerisinde bedelin yarısını yatırması, geri kalan bedeli ise dört eşit taksitle ödemesi isteniyor.

    Fındıkzade de bulunan 6 katlı bina bir önceki ihalede 12 milyon 750 bin TL ile Eren Deri Konfeksiyon adlı firmaya ihale edilmişti. Vali Ercan Topaca, Eren Deri Konfeksiyon adlı firmanın, 360 bin TL’lik teminat bedelini yatırdığı halde toplam bedeli yatırmayınca verilen teminat bedelinin yandığını ve teminat bedeli olan 360 bin TL’nin il Özel İdaresi’nin kasasında durduğunu söyledi. Vali Ercan Topaca, İmar durumu sebebi ile önümüzdeki yıllarda binanın satılmasının zor olacağını elde edilecek gelirin eğitim harcamaları için kullanılacağını belirtti. Vali Ercan Topaca, “Beklediğimiz satışı yapamadık. Gün geçtikçe satış zorlaşıyor. Okul ve ödenek ihtiyacımız var bu parayı eğitim öğretime kullanacağız. Niyetimiz bu paradan beş okul yaptırmaktı ancak imar değişikliği binanın fiyatını düşürdü. Elde edilecek gelirle dört okul yapacağız”  dedi. Binanın, bodrum, zemin, asma kat ve 6 normal kattan oluşan 4180 metrekare kullanım alanı bulunuyor.  İl Genel Meclisinin kararı ile satışı uygun görülen bina için, İl Encümeninin 19 Temmuz tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda satış kararı alındı.
http://www.kocaeliozelidare.gov.tr/default_B0.aspx?id=846 

 

İLGİLİ HABERLER:
Mevcut Cami ve Mezarlık hakkında arşiv belgeleri
NURİ DEDE-NURLU DEDE CAMİİ HAKKINDA ARAŞTIRMA

Haber, Yorum, Resim göndermek için İrtibat: fatihten@gmail.com