Fener Balat Ayvansaray projesi

04 Ağustos 2017 - 01:44

Fatih belediye başkanlığı Fener Balat Ayvansaray projesini yapmak için iddialı şekilde hazırlıklarını tamamladı.

1 / 8

5. İdare mahkemesinin projeyi iptal ettiği kararı Danıştaya götüren Başkan Mustafa Demir Amacına ulaştı. 02.04.2015 tarihinde Danıştay 14. dairesi Esas no:2013/5751, Karar no: 2015/2602 ile iptal kararının reddine, Dosyanın mahkemesine iadesine karar vermişti