MUHTEŞEM MABET, DİVRİĞİ ULU CAMİ

02 Nisan 2021 - 22:25

DİVRİĞİ ULU CAMİ Divriği Ulucami ve Darüşşifası XVII. yüzyıl içlerinde hemen hemen Osmanlı İmparatorluğunun bütününü dolaşan ve dolaştığı yerlerde gördüklerini on ciltlik Seyahatnamesinde dile getiren Evliya Çelebi, 1649 yılında Sivas’dan Diyarbakır’a giderken uğradığı Divriği kasabasını anlatırken, buradaki camilerin en kadimi Ulucami’dir, dedikten sonra bu eser hakkında pek gerçeğe uymayan bazı tarih bilgileri verir ve sonunda şunları yazar: «Üstad-ı mermer bu camiye öyle emek sarf edüp, dar

1 / 23

DİVRİĞİ ULU CAMİ
Divriği Ulucami ve Darüşşifası

XVII. yüzyıl içlerinde hemen hemen Osmanlı İmparatorluğunun bütününü dolaşan ve dolaştığı yerlerde gördüklerini on ciltlik Seyahatnamesinde dile getiren Evliya Çelebi, 1649 yılında Sivas’dan Diyarbakır’a giderken uğradığı Divriği kasabasını anlatırken, buradaki camilerin en kadimi Ulucami’dir, dedikten sonra bu eser hakkında pek gerçeğe uymayan bazı tarih bilgileri verir ve sonunda şunları yazar: «Üstad-ı mermer bu camiye öyle emek sarf edüp, dar (kapı) ve duvarına öyle bir nakş bukalemun eylemiş ki, ne Ayasluk’daki Sultan Yakup (İsa olacak), ne Bursa’daki Ulucami, ne de Sinop’daki minber-i munakkaş (nakışlı minber), ne Rum diyarında Atina’daki Ebu el – Feth camii, ne Budin serhadindeki Estergon kalesi camii buna eş olamazlar. Elhasıl medhinde diller kısırdır.»