Günümüzde Türkler ve Devletleri

Dünyada Ne kadar Türk kavimleri milletleri var bilemiyoruz, Türklere Türk kimliğini yasak etiler, Alt kabile adı ön plana çıkarıldı, Kabile tanımı millet yapıldı, Türklük unutturuldu,

Günümüzde Türkler ve Devletleri
19 Nisan 2023 - 01:44
TÜRK MİLLETİNİ BÖYLE BÖLDÜLER
Azerbaycan Türküne Azeri
Kazakistan Türküne Kazak
Kırgızistan Türküne Kırgız
Türkmenistan Türküne Türkmen
Özbekistan Türküne Özbek
Uyguristan Türküne Uygur
Tacikistan Türküne Tacik
Gürcistan Türküne Gürcü
Dağıstan Türküne Dağıstanlı
Osetya Türküne Osetyalı
Çerkezistan Türküne Çerkez
Dağıstan Türküne Dağıstanlı
Abhazya Türküne Abhaz
Çeçenya Türküne Çeçen
Bulgaristan Türküne Bulgar
Macaristan Türküne Macar
**********************
TÜRK MİLLETİ, TÜRK TOPLULUKLARI VE DÜNYADA TÜRKLER…
 
TÜRK CUMHURİYETLERİ;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ;     (anadolu türkleri-oğuzlar)
Nüfus: 85.000.000
Başkent: Ankara

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ;   (azeriler)
Nüfus: 12.000.000
Başkent: Bakü

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ;   (kazaklar)
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ;   (türkmenler)
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ;   (özbekler)
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ;   (kırgızlar)
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ;   (oğuzlar)
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşe

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ:

ALTAY CUMHURİYETİ;   (altay türkleri)
Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-altaysk

BAŞKORTİSTAN;  (başkırlar)
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa

KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ;  (balkarlar)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik

ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ;   (çuvaşlar)
Nüfus: 1.800.000
Başkent: şupaşkar

DAĞISTAN CUMHURİYETİ;   
Nüfus: 3.500.000
Başkent:Mahaçkala

DOĞU TÜRKİSTAN;   (uygur türkleri-türkmenler)
Nüfus: 30.000.000
Başkent: Urumçi

GAGAVUZYA;   (gök-oğuzlar)
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat

HAKASYA;   (hakaslar)
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan

KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ;  (karaçaylar-çerkesler)
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkessk

KARAKALPAKİSTAN;   (karakalpaklar)
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus

NAHCİVAN;   (azeriler)
Nüfus:500.000
Başkent: Nahcıvan

TATARİSTAN;   (tatarlar)
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan

TUVA CUMHURİYETİ;   (tuvalar)
Nüfus: 388.000
Başkent: Kısıl

YAKUTİSTAN;   (sibirler-yakut türkleri)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Yakutsk


TÜRK AZINLIKLARI;

İRAN AZERİLERİ; Azerbaycan cumhuriyeti dışında İran’da varlığını sürdüren ve 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azeri topluluğunu oluşturan Türk toplumu.

KAŞKAYLAR; İran’da varlığını sürdüren Türk topluluğu. İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır.

NOGAYLAR: Rusya federasyonu, Türkiye, Romanya ve Türki cumhuriyetler ’de yaşamaktadırlar. Toplam sayıları 400.000 civarındadır.

AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türki cumhuriyetler, Avrupa ve ABD’de yaklaşık 500.000 civarında popülasyonu olan topluluk.

BALKAN TÜRKLERİ, Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler. 1.000.000 civarındadır.

IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren Türklerdir. 3.500.000 civarında bir popülasyondur.

KAÇARLAR; İran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyu. Günümüzde İran’da 25-30.000 kaçar türkü yaşamaktadır.

KARAY TÜRKLERİ(KARAİMLER), Dini inanış olarak Museviliği seçen Türk halkı. Bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.

KIRIMÇAKLAR, bir başka Yahudi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.

KAMUK TÜRKLERİ, Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.

SALARLAR, Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan türk topluluğu.

DOLGANLAR, Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibirya Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000’i bulan Türk topluluğu.

ŞORLAR, Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk topluluğu

SURİYE TÜRKLERİ, Günümüzde sayıları 1.500.000’i bulan oğuz Türkmenleridir.

YUGURLAR, Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk topluluğu.

TEREKEMELER, günümüzde ekseri Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak topluluk.

HALAÇLAR(KALAÇ), İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000’i bulan Türk topluluğu.

ŞAHSEVENLER, İran’da yaşayan sayıları 300.000’i bulan Azeri halk.

NAYMANLAR, Moğolistan, Kazakistan, Türki’ye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000’u bulan topluluk.

AVRUPA TÜRKLERİ, Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.

Bunların dışında populasyonları kayda değer olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren birçok türk topluluğu vardır. genelde eski sovyet coğrafyasında yaşayan bu toplulukların birkısmının isimleri;

tofalar, yaka türkmenleri, afganistan türkmenleri, ilu türkleri, aynallu türkleri, aymaklar, hamseler, stravopol türkmenleri, teleütler, çulimler, barabalar, öngütler, kızıllar, hoşballar, biltirler, kamasinler, çulımlar sayılabilir…

bugün tüm dünyada yaşayan türk nüfusu 235.000.000’u bulmaktadır ki bu da çinliler ve hintler’den sonra türk milleti’ni dünyanın en kalabalık 3. etnik gurubu yapmaktadır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum