İSLAMDA EVLİLİK YAŞI KARGAŞASI

Son günlerde Sosyal medyada başlayan bir tartışma ülkenin gündeminde birinci sıraya çıktı. Arnavutluk doğumlu Ailesi ile birlikte 2 yaşında ülkemize sığınan Diamont tema isimli Youtuber, Arnavutluk'tan katıldığı tartışma paylaşımlarında özellikle İnanmadığı halde İslami konuları eleştiri konusu yaparak açıkça İslam'a Hz. Muhammed'e iftiralar atarak misyonerlik yapıyor.

İSLAMDA EVLİLİK YAŞI KARGAŞASI
22 Haziran 2024 - 02:47

Bu kişi hayranı olduğu batı ahlakı+inancı Aile değerleri konusunda tek eleştirisini duymadık, Kaldı ki Eski ve Yeni ahitte çocukların 12 yaşında evlenmek zorunda olduğunu, Kız çocuklarının (Köle benzeri) bir mülk olarak kabul edildiğini konu etmiyor, Söz konusu çocukların cinsel istismarı batıda en vahşi şekilde yaşandığı halde eleştiri konusu yapmıyor. 
İslam hakkında yetersiz, bilgisiz, cahil kişilerle yaptıkları tartışmalarda asılsız ithamlarına cevap verilemediği için Müslümanlara ithaf ettiği iftiralar ile Müslümanların inanç dünyasında yoğun tepkiler oluşmasına sebep oluyor.


İslam’ın evlilik hukuku hakkında bir şey bilmeden ileri sürdüğü zayıf iddiaları İslam’ın hükmü imiş gibi kullanarak İslam’a pedofili iftiraları atıyor, Ne diyanetin namaz memurları Ne Din görevlisi öğretim üyeleri bu konuya müdahale etmiyor.

KALDIKİ KİMSE KİMSENİN DİN İNANCINI SORGULAYAMAZ KINAYAMAZ

TC. ANAYASA VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Aslında Batıda çok küçük yaşlarda kızlar cinsel ilişkiye girmekteyken sorun etmeyenler, Müslümanların ihtilaflı bir konusunu sanki Kuran hükmü gibi şikâyet konusu yapmasını anlamak mümkün değildir.

Batı Toplumlarında bekâret kavramı anlamını kaybetmiştir.  Kız çocukları çok küçük yaşlarda bekâretlerini kaybettiklerini biliyoruz. Ailelerin bu konuda bir disiplini de yok
Ayrıca İslam’da Bekâret çok önemlidir, Allah nice dişiler yaratmış Bekâret zarı sadece insanlarda var Başka hiçbir canlıda yoktur,
Buda ayrı bir İslam ahlakı mucizedir.

İslam’a göre evlilik çağı ergenlik yaşı değildir
Kuran-ı Kerimde Allah cc. Çocukların evlenme çağı olgunluğuna erişme şartı "Büluğ-Rüşt" çağını emretmektedir.


Büluğ, Sözlükte “ulaşma, yetişme, yetişkin olma” anlamlarına tekabül    eder  bulûğ, beleğa “ulaştı, yetişti ” fiilinin bir mastarıdır.
**********************
Bir mevzu hadis rivayetinden yola çıkanlar Bu konuda kuranı kerim ne diyor hiç merak etmiyorlar.
İslam’da bir hüküm vermek için hakkında mutlaka ayet olması gerekiyor, Konu ile ilgili ayet yoksa hadislere bakılır, Fakat söz konusu edilecek hadisler Kuran prensiplerine uygun olmak zorundadır.
Bir ayetin olduğu yerde ayetin hükmü terk edilip hadisi şerifle amel edilemez.

Bu konuda Allahu teala gençlerin evlenme çağı hakkında Nisa suresinde kesin ölçüyü koymuştur.

NİSA 6 AYETİ
 (Himayenizdeki çocukların mirasını)
Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin; eğer onların yeterli fikrî olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yiyip tüketmeyin. Zengin olan (veli) yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine Verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun; hesap sorucu olarak da Allah yeter.
Kaldı ki birçok müellif Müslüman toplumlardaki evlilikleri çocukların yaşları üzerinden gündeme getiriyor.
İslam evlilikte adayların yaşlarını konu etmez, Evlilik gibi bir müesseseyi sürdürebilir maddi-manevi imkân ve olgunlukta olmalarını öncelikli olarak şart koşar.

Ayrıca İslam’a göre göre evlilik çağı ergenlik yaşı değildir
Çocukların Ergenliğe ulaşmaları evlilik sorumluluğunu alabilirler demek değildir.
Eş idare etmek, Çocuk yetiştirme olgunluğuna erişme şartı  "Buluğ" çağı, Rüştünü ispat etmeyi Allah emretmektedir

****************************
Erkeğin maddi imkânlarının uygun olup olmadığı çok önemlidir,
Allah Nisa suresi ﴾25﴿ İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye maddi gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin câriye kızlardan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir.
Buyurarak ailenin geçim ihtiyaç sorumluluğunun erkelerde olduğunu beyan ediyor.
Kadının evin geçimi için para kazanma zorunluluğu yoktur.
*************************************

Söz konusu bu konuşmamız
Din Hizmetleri Uzmanı Suzan YILDIRIM tarafından yapılmış
Bu makalenin aslı Yüksek Lisans seminer çalışmasıdır.
****************************
Evlilik yaşı, evlilik şekli ve kuralları, adet ve uygulamaları kültürlere, toplumlara ve dinlere göre farklılık arz etmektedir.
Hz.Peygamber’in Hz.Aişe ile evliliği, günümüzde özellikle Hz.Aişe’nin yaşından dolayı eleştirilere maruz kalmıştır.
Hz.Aişe ile ilgili açıklamalara geçmeden önce Cahiliyye Araplarında, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve diğer bazı toplumlarda kadının evlilik yaşı hakkında kısaca bilgi vermemiz, konuya biraz açıklık getirebilir. 
Cahiliyye Arap toplumunda erkekler gibi kadınlar da, hürler ve köleler olmak üzere iki sınıftan meydana geliyordu.

Sosyal hayatta bu iki kadın sınıfı arasında çok büyük farklar bulunmasına rağmen, hür kadınların konumu -Mekke, Yesrib ve Taif gibi şehirlerin eşraf kızları, toplum içinde mevki sahibi olsalar da- erkeklerle eşit seviyede değildi.
 Mekke’de yaşayan Arapların kendilerine mahsus evlenme ve düğün törenleri vardı.

Rivayetlere göre Kusay Mekke’ye hâkim olduktan sonra Kureyş’i toplayarak Mekke’de bir bina yaptı.
Dâru’n Nedve adı verilen bu binada Mekke’nin büyükleri, kabile reisleri toplanır; şehrin işlerini konuşur; savaş-barış gibi önemli konularda kararlar alır; ayrıca rivayetlere göre Kureyş gençlerinin nikâhları burada kıyılırdı.
Hatta Mekkeliler evlilik çağına gelmiş kızlarının, evlilik yaşına geldikleri anlamına gelen elbise giydirme işini Dâru’n-Nedve’de yaparlardı.
Evlenecek erkek veya erkeğin velisi, kızı velisinden ister, kızın verilmesi kararlaştırılırsa mehir tayin edilir, evlenme gerçekleşirdi. Çoğu zaman kızın rızası aranmaksızın babası ya da velisi, kızın bu evliliği isteyip istemediğine, erkeğin yaşlı olup olmadığına bakmadan kızı istediği erkeğe verebilirdi.

Bu bölgede kızlar genellikle 12 yaşına basmadan evlendirilir; ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil edilir, eğer çocuk doğurmadan ölürlerse kocasına başsağlığı dilenmezdi.
 
Ehl-i Kitaba gelince, Yahudilikte evliliğin sahih olabilmesi için kızların 12, erkeklerin 13 yaşında olmaları gerekmektedir ki bu yaşlar, Yahudilerde büluğ çağına erme yaşlarıdır.

Hıristiyanlarda ise, evlenme yaşı zamana ve ülkelere göre değişmektedir. Roma ve Eski Kilise Hukukunda evlenme yaşı kız için 12, erkek için 14 iken, Yeni Kilise Hukukunda kız için 14, erkek için 16 olarak belirlenmiştir.
 
Bizans imparatoru Yuannis’in 10 yaşındaki kızını Orhan Bey’in oğlu Halil ile evlendirmesi, farklı toplum ve kültürlerde tarih boyunca kadınların küçük yaşta evlendiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Dahası kadınların erken yaşlarda evlenmesi sadece geçmişte, bazı toplumlarda ve dinlerde değil, günümüzde de Asya’da, Avrupa’da, özellikle Portekiz ve İspanya’da, hatta Birleşik Amerika’nın uzak, dağlık bölgelerinde hala görülebilen bir uygulamadır.

Örneğin Ülkemizin doğusunda yakın zamana kadar yaygın beşik kertmesi uygulaması vardı, Çocuklar çok küçük yaşlarda kiminle evleneceğini bilir bu anlayış ile büyütürlerdi.

Doğu Avrupa’da Çingenelerin evlenmeden üç-dört yıl önce, dokuz yaşında çocuklarını nişanladıkları bilinmektedir.

Günümüzde Avrupa’da cinsel deneyim yaşı 12 lerin altına kadar inmiştir, Aileler bu konuda hiçbir endişe taşımıyor, Sadece çocuğun hamile kalmaması için uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyorlar.
İslam dışı toplumlarda kızlık zarı olarak bildiğimiz biyolojik uzuv önemsizleşmiş varlığı anlamsızlaşmıştır.
Kaldı ki bekâretin simgesi kızlık zarı sadece insanlarda vardır, Hiçbir dişi hayvanda kızlık zarı benzeri unsur yoktur. Bu İslam’ın nesli korumak için bekâreti teminat altına alan ilahi bir tedbir olarak mucize hükmündedir.

İçimizdeki batı kafalılar Batıdaki çocukların Cinsel ilişkilerini görmezden gelerek tepki koymuyor, Müslüman ülkelerin Nikâh bağı ile başlayan cinsiyet ilişkilerini eleştirmeleri elbette manidardır.

HZ. ZEYNEP, HZ. ZEYT, EVLATLIK, EVLİLİK KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONU HAKKINDA BİR VİDEO HABERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ


 YORUMLAR

  • 0 Yorum