Kıyametin vakti geldimi?

Peygamberimiz Hz. Muhammed As., bazı hadislerinde, ümmetinin ömrünün bin beş yüz seneyi pek geçmeyeceğini söylüyor. Ve Ahirzaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor. Aşağıdaki yazıda, Peygamber Efendimiz’in (Asm) 14 asır önce haber verdiği, bu alametleri okuyacaksınız.

Kıyametin vakti geldimi?
26 Nisan 2024 - 14:01
- Kur’an, dünyalık için okunacaktır. (Ebu Davud)
- Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, ama hakiki âlim hiç bulunmayacak. (Ebu Nuaym)
- "İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
- Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
- Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.
- Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.
- Allahü Teâlâ apaçık inkar edilecek.

- İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.
- Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.
- Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.
- Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek...
- Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.
- Kur’an’dan bir resim, İslâm’dan bir isim, Müslüman’dan bir cisim kalacak.
- Üç şey çok kıymetlenecek; Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost.
- Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.
- Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.
- Mihnet, bela, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.
- Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek.
- İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak.
- Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.
- Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.
- Akrabalık bağları kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.
- Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.
- Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.
- İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.
- Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.
- Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.
- Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.
- Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.
- Allahü Teâlâ (cc) apaçık inkâr edilecek.
- Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek.
- Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.
- Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekat ağır bir borç olarak kabul edilecek.
- Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep edecekler.
- Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.
- Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.
- Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak.
- Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.
- Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.
- Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.
- Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.
- İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü’min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.
- İçkiyi devletler teşvik edecekler ve muhtelif isimler altında içilecek.
- Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, Allah’ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.
- Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
- Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve benzeri...)
- Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe’nin örtüldüğü gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek.
- Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.
- Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.
- Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.
- Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.
- Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.
- Kişi, karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.
- Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler.
- İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.
- Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler.
- Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.
- Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.
- Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.
- Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.
 
- “Kim Kur’an okursa (karşılığını) Allah’tan istesin. Bir zaman gelecek ki bazı kimseler Kur’an’ı okur ve (karşılığını) insanlardan isterler." (Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 20)

- “Bir zaman gelecek kariler (alimler, hafızlar) çoğalacak, fakihler (dini doğru bilenler) azalacaktır. İlim kalkacak, hercumerc (katl-u kital) çoğalacaktır.”

“Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları” kıyamet alameti olarak değerlendirilmiştir. (bk. Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 1-7)

KAYNAKLAR:

1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre.

2- Tezkiret-ül-Kurtubî, İmam Şaranî.

3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el-Ehadis’ten Dersler, İst. 1983

4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi.

5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim Erdoğan.

YORUMLAR

 • 8 Yorum
 • Mahmut Ağbi
  2 hafta önce
  ADMIN Kardeş, Bak diğer milletler ilimde-bilimde neredeler? NÜKLEER YAKIT ÇERNOBİLİ UNUTMAYIN, BU DAHA GELİŞMİŞ FÜZYON SAĞLAYAN SİSTEM NETİCEDE RADYASYON ÜRETİYOR VE KÖMÜR KARBONDAN DAHA TEHLİKELİ. Konu bu değil elbette siz Allaha inanmanın zaruretine inanmıyorsunuz Olabilir Allah cehennemi boşuna yaratmadı Bari demokrat ol kendi dünyasında bir din anlayışını yaşayanlara saygılı olun. siz aklınızı kullanmıyorsunuz Kainata hayata akıl ile baksanız bazı olayların dünyanın sistemine aykırı olduğunu kendi halinde olmayacak nice mucizelerle karşılaşırsınız ama İnkar ettiğiniz müddetçe bunlardan mahrum kalırsınız. hayata bakıp nasıl var olduğunu düşünerek bir araştırmaya girseniz Akıl ile Allaha şahit olabilirsiniz ama sizin gibiler beş duyusu ile Allahı görmek ister, yaratan hiç yarattıkları gibi olurmu Biz Allahı Ahad, yani mutlak bir diye tanımlarız. Mahlukat hayatında bir matematik ifadesidir Benzeri +1 var , -1 var yokluğu söz konusu Allah mutlak birdir eşi benzeri yokluğu yaşaması düşünmesi yemesi içmesi yani mahlukat özelliklerinin hiçbiri yoktur. Ve insanlar ne cennette ne cehennemde Allahın aslını görmekten mahrumdurlar Çünkü Allah bizi o kadar mükemmel yaratmadı, fakat akıl gözü ile Allahın varlığına şahit olabiliriz Hayatı analiz edip Kuranı tahlil edip "bu kendi başına olmaz diyeceğin ne mucizeler var"
 • ESAS MAHMUT AĞBİ
  2 hafta önce
  Son yazıyı yazan Mahmut Ağbi, aşağıdaki yorumları yapan esas Mahmut Ağbi değil... "Sahte Mahmut Ağbi" sözüm sana, KULAK AS BANA!! Esas Mahmut Ağbinin yani benim yazdıklarımı dikkatle oku, "ne suyu ne de konuyu bulandırma", hele hele Şark kurnazlığı yapıp da, başkalarının ismini kullanma, ÖZETLE akıllı ol..!! En önemlisi de İlimin-bilimin ışığından ayrılma, bu memleket, bu vatan, bu din için ilimde bilimde teknolojide ilerlemeye çalış, yoksa sen de diğerleri gibi batılı ülke konsolosluklarında, kapağı batılı ülkelere atmak için sıraya girersin... Söylemedi deme...!!
 • Mahmut Ağbi
  3 hafta önce
  Yahu gardaşım, bir tane de bu millet için yararlı olabilecek, orijinal bir fikri gündeme getirin de , medyadaki aydın geçinen gazeteciler de sizleri örnek alsın, bu fikir kamuoyunda tartışılsın, uygulamaya konulsun... Varsa yoksa KIYAMET YAKLAŞTI MI?, CEHENNEM ATEŞİ KAÇ DERECE?, CEHENNEMDE KAÇ SENE YANACAĞIZ?, gibisinden bomboş makaleler, İÇİ BOŞ LATİFELER... Mahmut Ağbiniz ne desin size, Allah akıl-fikir versin herkese!!!... ADMİN CEVAP: Mahmut bey İslam Kuran gerçek bilgidir, Sizin bilimselliğiniz her gün yeni keşiflerle kendini yalanlarken İslamın kaynakları Kuran hadisler kendini çağın ilminden ileri olduğunu ispat ediyor. Müslüman ülkelerin halkı geçim derdi ile Hristiyan olurken O Hristiyan ülkenin vatandaşları kuranın çağın çok ilerinde olduğunu görerek Müslüman oluyorlar.
 • Mahmut Ağbi
  2 hafta önce
  ADMIN kardeş bak ne güzel diyorsun, "ülkeyi başkaları yönetiyor, bizleri birbirimize düşürdüler" diye... DOĞRU!! Peki durum buyken, bu durumda, teknolojide, ilimde-bilimde-sanatta da bu kadar geri kalmışken; bir de dünya medeniyetine hiç bir katkısı olmayan "Türkiye ve 1.5 milyar nüfuslu 50'yi aşkın islam devleti" ortadayken, sizlerin KIYAMET YAKLAŞIYOR MU? CEHENEM ATEŞİ kaç derece minvalinde yayınlar yapması DOĞRU MUDUR? Benim Fatih Haber'den beklediğim, ilim-bilim-teknoloji-sanat yeni, orijinal fikirlerİ bizleri sunması, halkı bu konularda eğitmesi, ufkunu açması.. Ama bu türde haberlere, hem medyada, hem de sizin yayınlarınızda çok az rastlıyoruz... NİÇİN ACABA? HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? Sorun liyakat meselesi mi yoksa farklı bir acendanız mı var? Bir de kuantum bilgisayarları ile, nano teknoloji ile, çağ dışı kalmış damsız sıvasız kanalizasyonsuz boyasız bir haldeki memleketin 40 000 (Kırk bin) köyünü nasıl kalkındırırız, neler yapmalıyız sorularına cevap bulmaya çalışan fkirleri içeren haberler yapın... Bu konularda bir fikir teatisi yapın.. İşte o zaman, bu vatana, bu millete, bu dine yararlı bir iş yapmış olursunuz... İşte o zaman, Allah katındaki değeriniz yükselir... İşte o zaman, çağdaş ve medeni bir birey olursunuz... İşte o zaman, ismini kullandığınız Fatih Sultan Mehmet'in kemiklerinin sızlaması durur... İşte o zaman, aradığınız cenneti bu ülkede bulursunuz... İşte o zaman, köle olmak için Avrupa ülkelerine iltica etmezsiniz... İşte o zaman, hakiki kurtuluşa erersiniz... Bir düşün bakalım ADMIN kardeş...! Kalbine sor bakalım..., bir zamanlar dünyaya yön veren Anadolu'dan geriye bu mu kaldı diye??? ------------------ ADMİN: FATİH HABERİ HİÇ ARAŞTIRMAMIŞSINIZ İÇERİĞİNE ARŞİV VE İMAR SAYFALARINA BAKIN FATİHHABER ÖNCELİKLE YOLSUZLUKLARLAMÜCADELE HABER SİTESİDİR
 • Mahmut Ağbi
  3 hafta önce
  ADMIN Kardeş, Peki o zaman, niçin Müslüman ülkelerden yüzbinlerce insan Hristiyan Avrupa ve Amerika'ya gitmek için, iltica etmek için binbir türlü takla atıyor, vize kuyruklarında çile çekiyor, oralara gidebilmek için yırtınıyor... Niçin? Niçin Hristiyan Avrupa ve Amerika'da yaşayan hiç kimse Müslüman ülkelere iltica etmeye çalışmıyor? Bir de bunu düşün gardaşım? Demek ki YANLIŞ GİDEN BİRŞEYLER VAR MÜSLÜMAN ÜLKELERDE...? İLİM YOK, BİLİM YOK, SANAT YOK, TEKNOLOJİ YOK, DÜNYA MEDENİYETİNE, DÜNYA KÜLTÜRÜNE BİR KATKI YOK? NİÇİN ACABA, HİÇ DÜŞÜNDÜN MÜ? VARSA YOKSA KIYAMET YAKLAŞIYOR MU UZAKLAŞIYOR MU? CEHENNMEM ATEŞİ KAÇ DERECE? Dünya Müslümanları bu kadar geri kalmışken, sizlerin gazeteci olarak bunları gündeme getirip, milletin kafasını bulandırmanız GÜNAHTIR GÜNAH, AYIPTIR AYIP!!! Yoksa sizin de farklı bir acendanız mı var? ---------------------------------------- Admin cevap: mahmut bey bu soruların aynısını bende size sorabilirim Batı hristiyan yahudi putperest hatta ateistler neden güçlü ve dünyayı sömürüyorlar. Afrika ortadoğu köleleştirilmiş, Türkiyde ortadoğuya dahil edildi artık bir lokma bir hırka ile yaşamaya aday görülüyor. 1. sebep Allah hiçbir kuluna zulm etmez, Kul kendi kaderini kendisi tayin eder Biz ne istiyorsak Allah onu yaratıyor Bu nedenle amellerimiz gereği bu haldeyiz. Başta ülkemiz afrika sefaletle yarışıyor halbuki dünyanın en zengin madenleri müslümanların elinde bedava batı alıyor Mesela BOR 10 dolara ham satıyoruz batı bunu 500 bin dolarlık ürün yapıyor Demir öyle altını çıkaran %90 ını alıyor çünkü senin ülkeni sen yönetmiyorsun bizi birbirimize düşürdüler tepemizde tepiniyorlar
 • Abdullah Gözaydın
  3 hafta önce
  Merhaba Atilla kardeş, Siz habercilerin, Üniversitelerin, Devlet adamlarının sık sık salladığı yalanlara oldukça çok inanmışsınız. Söz konusu haberlerin eleştirilerine pek rağbet göstermediğiniz belli. yakın zaman önce deşifre edilen ay yolculuğunun sahte olduğu Söz konusu çekimlerin kalifornia sütüdyolarında çekildiği deşifre edilmiştir. Uzaya gidiyoruz diye binlerce film belgesel piyasaya sürdüler istisnasız hepsi yalan ve yanlıştır. GERÇEKLER uzay çalışmalarımızın geldiği yer 1970'lerde dış Güneş sistemindeki gezegenleri keşfetmek üzere fırlatılan iki ikiz sondadan biri olan Voyager 2, Günümüzde Dünya'dan yaklaşık 20 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sürekli olarak yıldızlararası uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Voyoger 2 bu güne kadar Henüz Dünyamızdan 66.666 dakika, uzaklığa ulaşabildi. Güneş sistemimizde yaşam formu sadece Dünyamızda var Dünyamıza En yakın yıldız (Güneş) sistemi Proxima Centauri 4.2 ışık yılı uzağımızdadır. Bu Uzaklığa değil insanlar enerjiden yaratılmış olan Işık hızında hareket edebilen Cinler dahi gidemezler. Çünkü Cinlerde bizim gibi beslenirler 4.2 yıl ne yiyip ne içecekler? Hayali holiwoout filmleri ile değil yaşanan ilim bilim ile gel bize birader.
 • Faruk
  3 hafta önce
  Abdullah bey, size bir atli karinca gönderelim de, eğlenin biraz... ---------------------------------- ADMİN CEVAP:........................................ Sahte paylaşımlar ne kadar yoğun olursa olsun hiç bir zaman doğru olamazlar Bir gün biri çıkar kral çıplak der hepsi madara olur. Başta Nasanın hayal tacirleri sinema tiyatro sektörünü bilimsel kaynak alanlarla Celal şengör gibi jeoloji mensubundan din diyanet Uzay, Tarih, yaratılış tarih dersi alanlar hurafelerle yaşamaya mahkûmdur sizin gibi
 • Atilla Gündoğdu
  3 hafta önce
  Fatih Haber Yetkilileri, Batı devletleri AY'ı bıraktı, MARS'a gidiyor, saniyede binlerce kilometre hızla atom altı parçacıklarını CERN (İsviçre) laboratuvarında çarpıştırıp deneyler yapıyor, batı ülkelerinde nano teknolojide ve kuantum bilgisayarlarında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor, AMA ÖTE YANDAN, sizler, bu türdeki ilim-bilim-teknoloji içeren haberler yayınlamak yerine KIYAMET YAKLAŞIYOR MU türünde, bu millete, bu vatana, bu dine hiç bir yararı olmayacak türde BOŞ HABERLER yayınlayıp milleti boş şeylerle uğraştırıyorsunuz. Ben size soruyorum, kıyamet yaklaşsa ne olacak, yaklaşmazsa ne olacak, ne değişecek dünyada? Umarım ne demek istediğimi anlamışısınızdır!!! Bu türdeki yayın anlayışınızı tüm samimi duygu ve düşüncelerimle KINIYORUM ve sizleri ilimin-bilimin ve teknolojinin dünyasına davet ediyorum..