Reklam

Konut sorunu böyle çözülmez

Ev sahibi-kiracı uyuşmazlığı nedeniyle ülkemizde cinayetler işlenmeye başlanmıştır. Bu sorunun başlıca nedeni uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve 21 yıllık AK Parti Hükümetlerinin alt ve orta gelir grubuna yönelik yeterli konut üretmemesi, ülkemize yabancı göçü akınına yol verilmesi ve Türk vatandaşlığı verilerek yabancılara konut satışının özendirilmesidir.

Konut sorunu böyle çözülmez
14 Ağustos 2023 - 12:15
İktidar tarafından çözülemeyeceği aşikâr olan Türkiye'deki konut sorunu ve berberinde getirdiği  ev sahibi-kiracı sorununu Meclis çatısı altında araştırılması ve çözüm üretilmesi için vermiş olduğum Meclis Araştırma Önergesi ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik buhranın yarattığı en büyük sorunların başında barınma sorunu gelmektedir. Özellikle metropol şehirlerde kiracılar yüksek kira bedeli altında ezilmektedirler.

Bu sorun bir taraftan ev sahibi ile kiracılar arasında tahliye davalarının artmasına neden olurken diğer taraftan da aile içi yaşanan huzursuzluk nedeniyle boşanma davalarının artmasına; üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma sorunu nedeniyle üniversiteye kayıt yaptırmamalarına; doktor, hemşire, polis, öğretmen gibi meslek gruplarının ise tayini çıktığı illere gitmemelerine neden olmuştur.  

Geldiğimiz noktada ise ev sahibi-kiracı uyuşmazlığı nedeniyle cinayetler işlenmeye başlanmıştır. 

Ekonomik krizin derinleştiği ve enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda   ekonomik veriler dikkate alınmadan kira artışına yönelik getirilen konutlardaki kira artış oranı yüzdesini yüzde yirmi beş ile sınırlayan düzenleme ise hiçbir işe yaramadığı gibi yeni sorunların doğmasına neden olmuştur.  

Ortaya çıkan konut sorununa gerekçe olarak konut stokunun yetersizliği, maliyetlerin artması nedeniyle az konut üretilmesi, yaşanan deprem nedeniyle vatandaşların başka illere göç etmesi ve o illerdeki konut stokunun erimesi gibi nedenler gösterilmektedir.

Oysa ki bu sorunun başlıca nedenleri arasında uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve 21 yıllık AK Parti Hükümetlerinin alt ve orta gelir grubuna yönelik yeterli konut üretmemesi, ülkemize yabancı göçü akınına yol verilmesi ve Türk vatandaşlığı verilerek yabancılara konut satışının özendirilmesi gelmektedir.
 Yaklaşık 3 yıldır devam eden, son birkaç aydır ise artarak genişleyen, iktidar tarafından çözülemeyeceği de aşikâr olan ev sahibi-kiracı sorununun Meclis çatısı altında araştırılması ve çözüm üretilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle vatandaşlarımızın yaşadığı konut sorununun arkasındaki nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, bu sorunlara kalıcı siyasi ve yasal çözümler üretilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.                                         

                    Melih MERİÇ
    Gaziantep Milletvekili

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum