Limon Ap. Hakkında kuruldan cevap geldi

son on yıldır birçok defalar ilgili koruma kurullarına yazdığımız, konunun hassasiyetini izah ettiğimiz tarihi önemli objeler taşıyan 564 Ada 34 parsel şikayetimize 1. yenileme kurulundan bir cevap geldi

Limon Ap. Hakkında kuruldan cevap geldi
22 Ekim 2019 - 18:26 - Güncelleme: 28 Ekim 2019 - 17:10
Küçükpazar Hoca Gıyasettin mah.  Mehmet Paşa yokuşu No:46/A,   564 ada 34 Parseldeki bina Fatih  1/1000 ölçekli nazım imar planlarında vasıfsız kagir yığma bina olarak gösterilmekte, Gereken tescili yapılmamakta, İçerisinde yapılan yasadışı kazıya müdahale edilmemektedir, Şeklindeki başvurumuza bu şekilde cevap geldi 

İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüİstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocagıyasettin Mahallesi, 564 ada, 34 parsel sayılı taşınmazda kaçak kazı yapılması ve tarihi eserin tahrip edilmesine yönelik yapılan ihbar üzerine taşınmazın Müdürlük dosyasında gerekli incelemeler ve arşiv taraması yapılmıştır.

Yapılan tetkiklerde;

  *   Söz konusu taşınmazın da yer aldığı 564 adaya ait 22/01/2013 tarih ve 530 sayılı karar ile yenileme avan projenin onaylandığı ve avan projede 564 ada, 34 parsel tescilsiz olarak nitelendirilerek yeni yapı önerisinin getirildiği,  *   20/01/2015 tarihinde Müdürlüğümüz eposta adresine gelen mail ve www.fatihhaber.com adlı sitenin ‘‘Fatih ilçemizde rant tarihi eserleri yok ediyor’’ başlıklı haberi üzerine Müdürlüğümüz uzmanlarınca 21.01.2015 tarihinde taşınmazın yerinde incelendiği ve inceleme neticesinde parsel üzerinde bodrum + zemin + 1 normal kattan müteşekkil yığma bir yapı olduğu, bu yapının bodrum katında da Osmanlı Dönemine ait tonozlu mahzen yapısının yer aldığı ve mahzenin depo olarak kullanılmak suretiyle bir bölümünün tahrip edilerek betonarme sistem eklendiği,  *   Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan yerinde tespitler ile birlikte İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantı gündemine alınmak üzere 10/02/2015 tarih ve 158 sayılı uzman raporunun hazırlandığı ve 13/02/2015 tarihli 143. Kurul toplantı gündemine alınarak 13/02/2015 – 1571 sayılı karar ile taşınmazın yerinde incelemesine karar verildiği,  *   03/03/2015 tarihinde İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından taşınmazın yerinde incelendiği, 03/03/2015 tarihli 144. Kurul toplantı gündeminde konu görüşülerek 03/03/2015 – 1576 sayılı karar alındığı,  *   03/03/2015 – 1576 sayılı kararda: ‘‘… İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Hocagıyasettin Mahallesi, 120 pafta, 564 ada, 34 parselin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, söz konusu parsel üzerinde bulunan yeraltı yapısının koruma grubunun I olarak belirlenmesine; Kurulumuzun 22.01.2013 gün ve 530 sayılı kararı ile onaylanan 564 ada avan projesinde söz konusu parselde önerilen yeni yapılaşmanın iptal edilerek ada avan projesinin revize edilmesine ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararına uygun olarak söz konusu taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ve sanat tarihi raporunun hazırlanarak revize ada avan projesi ile birlikte ivedilikle kurulumuza iletilmesine karar verildi.’’ denildiği ve taşınmaza ait tescil envanter fişinin hazırlandığı tespit edilmiştir.  *   Ayrıca 03/03/2015 – 1576 sayılı kararın ilgili tüm kurumlara dağıtımı gerçekleşmişse de karar gereği talep edilen bilgi, belge ve projeler Kurulumuza iletilmemiştir. İletildiği takdirde Kurulumuz gündeminde karar alınmak üzere değerlendirilecektir.Bilgilerinizi rica ederim.T.C

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Adres: Sirkeci  Hobyar Mahallesi  Büyük Postane Caddesi

No:72  K.5 Eminönü / İSTANBUL

Santral: 0 212  527 71 01/  Fax: 0  212 527 71 08

 

Bu haber 33112 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum