Mimar Azat Yalçın hakkında uydurulan Bir iftiradan daha kurtuldu

FatihBelediyesi Teftiş Kurulunun Mimar Azat Yalçın hakkındaki mesnetsiz iddiaları savcılıktan geri döndü

Mimar Azat Yalçın hakkında uydurulan Bir iftiradan daha kurtuldu
04 Ocak 2015 - 17:50

Fatih Belediyesinin ayyuka çıkmış yolsuzluk iddiaları Bir teftiş kurulu raporuyla görülmezden geliniyor.

 

Mahkemelerin takipsizlik verdiği konularda, Belediye başkanlığı gereğini yapmazken, Teftiş kurulunun olumsuz raporuyla bazı görevliler mağdur ediliyor, Görevden uzaklaştırılıyor, Şikayetler hakkında Soruşturmaya gerek yoktur kararı uygulanabiliyor.

 

Fatih belediyesinin Çevre Mimarı Azat Yalçın hakkında Belediyenin Savcılığa yaptığı suç duyurusu mahkemece takipsizlikle sonuçlandığı halde, Belediye başkanının Teftiş kuruluna verdiği görev sonucu Mimar Azat Yalçın görevine iade edilmezken, hakkında mesnetsiz iddialar kurgulamaya devam edildiğini görüyor, Fatihin geleceği için büyük endişelere kapılıyoruz.Geçen ay Bu teftiş kurulu Kendisine sunduğumuz açık seçik belgelerle ortaya koyduğumuz bir ihbarımız hakkında kaymakamlığa hitaben "Suç Oluşmamıştır" raporu düzenlemiş, (On binlerce M2 kaçak yapılaşma, Tarihin ve imar kanunlarının hiçe sayılması görülmemiş) Kaymakam bu rapor doğrultusunda Soruşturmaya gerek yoktur kararı vermişti.

Biz olayı idare mahkemesine görütümemize rağmen Bölge idare mahkemesi 1. kurulu Kaymakamın kararını onaylamıştı.

Bu karara itiraz mercii Danıştay ve Bizlerin Danıştaya gidebilecek maddi gücümüz yoktu, Bu hukuksuz karara itiraz edemedik, karar kesinleşmiş Fatih belediyesi Aklanmış oldu.!

 

Fakat bunca kararlar alınırken onlarca belge ile ortaya koyduğumuz söz konusu suç açık seçik ortada duruyor, Suç unsurlarını kaybetmeleri ise asla mümkün değil, "ancak genel bir imar affı çıkması hariç" Konu ile ilgili haberimiz için tıklayınız

 

 

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANA KARŞI SORUMLU BİR MÜDÜRLÜKTÜR

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görevleri:

 MADDE 7: (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar. 

 

Teftiş Kurulu Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

 MADDE 8: (1) Kurul Müdürü bu yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yapmaktan Başkana karşı sorumludur. 

 

Fatih belediyesi başkanlığı tarafından bir mağduriyete uğrayan kişi ve kurumların hakkını Teftiş kurulu nasıl sağlayacaktır.

Teftiş kurulu müdürlüğünün raporu tarafsız değildir, Fakat hakim, Savcı, Kaymakam, idare mahkemeleri Teştiş kurulu müdürlüğünün raporu doğrultusunda karar verebiliyor, iddia ve ihbar bulunan kişilerin belgelerini dikkate almayabiliyor.

itiraz mercii var Danıştay... Ve Danıştaya başvurabilmek içinn en azında on bin liraya yakın bir masrafı göze almanız ve peşin ödemeniz gerekiyor (Keşif, Bilirkişi, Avukat, Mahkeme masrafı) olarak.

Bu durumda parası olan için hukukta adalet var, parası olmayan için hukuk burada bitiyor......
Bu haber 6651 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum