Ne kadar Müslümanca yaşıyoruz

Bazıları kabul etmeseler bile bu hayatın bir sahibi var, Trilyonlarca canlı-cansız varlıktan oluşan bu alemde her şey bir HESAP ile, Sadece İnsan ve Cinler kendi iradeleri ile diledikleri gibi yaşıyor. Çoğunluk yaşarken Ne doğayı, Ne hemcinslerinin hakkını düşünmüyor. Dünya sadece kendilerinin yaşaması için var olmuş, tesadüfen düştüğü bu alemde yarın Yok olacağını hayal ederek Biraz özgüven, Oldukça korku ve telaş ile hayatını yaşıyor.

Ne kadar Müslümanca yaşıyoruz
06 Nisan 2024 - 13:56

Bu gün gördüğüm bir rüya Yaşadığımız çağda zenginlerin Devleti ve fakir vatandaşları nasıl sömürdüğünü anladım.

Birileri mücavir alanda bir tarlayı "plansız-projesiz" yapılaşmaya açıyor, (Tarım alanı yok oluyor)
Zenginler oradan mülk alıyor, Tarla şehirleşiyor. 
Belediye aldığı harç-vergi ile bu yeni şehrin hizmetlerini sağlamaktan yoksun. 
Kaldıki bu yapılaşmanın önemli bir bölümü kaçak, plansız yapılaşmayla gerçekleşiyor.

Buraya Yol-sonra otoban, Köprüler, Altyapı, Kanalizasyon, Doğalgaz, Elektrik, Su, PTT, Toplu Ulaşım hizmetleri, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Sosyal donatı alanları" yapıyor.

Bütün bu masraflar burada yaşamayan diğer insanların verdiği vergilerle sağlanıyor. 
Mülkü olanın sermayesi bu şekilde artarken Mülkü olmayanların imkânları azalıyor.

Fravunlar devrindeki kölelik sistemi bile bu kadar vahşi değildi diye düşünüyorum.
Zengin muktedirler zenginleşirken, fakir halk fakirleşmeye devam ediyor.

Çağdaş batıda Mülk sahibi olmak çok zor. Çünkü devlet plansız yapılaşmaya izin vermiyor.
Şehirleşecek alanlar devlet-belediye tarafından planlanıyor. Buranın şehirleşmesinin masrafları belirleniyor, Buradaki yapılaşmanın masrafları yeni mülk sahiplerinden alınıyor.
Bu nedenle Avrupada bir evin imalat masrafından çok  ruhsat ve vergiler söz konusu oluyor.

Biz çok gerilerde kalmışız, Cumhuriyet öncesi yapılaşma keyfiyeten değildi, Kırsalda büyük Konak yapmak izne tabiydi paran olsa da konak yapamazdın, Şehir merkezinde ikâmet etmek için validen, padişahtan izin almanız gerekiyordu.

Vahşi kapitalizm bu nedenle en büyük en acımasız fravunluk kölelik sistemidir diyor araştırmacılar, Sosyal hayatı eleştiren yazarlar.

Bu Mübarek Kadir gecesi Allah'a cc. ibadetlerle yaklaşmaya çalışanlar, Bilmiyorlar ki Allah önce kullarının ibadetlerini değil, Hayatını yaşarken mağdur ettiği canlı-cansız mahlükata karşı sebep olduğu mağduriyetlerin hesabını soracak.

Hayatını yaşarken Doğayı ne kadar kirlettin, Suyu, Havayı, Taşı, Toprağı, Bitkileri, Hayvanları ve İnsanları ne kadar mağdur ettin, ne kadar ihya ettin diye sorulacağız. 
O Mukadder gün gelmeden bu gerçeğin muhasebesini yapıyormusunuz?
Gerisi teferruat ve Ölüm ebedi bir hayatın uyanışıdır, Siz ölüler gibi mi yaşıyorsunuz halâ,

Çevrenizi kirleterek, zorlaştırarak, mağdur ederek yol almaya devam mı ediyorsunuz? 
Bu mübarek gece hürmetine toplumun yüzüne bir parmak su serpelim dedik, Elhamdulillah

DİP NOTLAR:

Zâriyât Suresi Tefsiri
﴾47﴿ Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz.
﴾48﴿ Yeri de biz döşedik; güzel de yaptık!
﴾49﴿ Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye.

Nahl Suresi Tefsiri
﴾17﴿ O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?
﴾18﴿ Allah’ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir.
﴾19﴿ Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

Enbiya Suresi 16 âyeti:
Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.

Enbiya suresi 22 ayette verilmek istenen mesaj
Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.

Bakara 8 ayet ne demek istiyor?
İnsanlardan bir kısmı vardır ki, biz Allah'a ve kıyamet gününe inandık, derler. Halbuki onlar, iman edenler değillerdir. Ve insanlardan bir kısmı da var ki; Allah'a ve ahiret gününe inandık derler, fakat onlar inanacak yapıda değiller. (Bunlar ikiyüzlülükle fıtratlarını tamamen bozmuş olanlardır.).YORUMLAR

  • 0 Yorum