Reklam

Netenyahu Açıkça Katliam devam edecek dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, gerçekleştirdiği basın toplantısında Yahudi inancındaki “Yeşaya” kitabında yer alan kehaneti göreceklerini öne sürdü. Netanyahu’nun Yeşaya kehanetlerine atıf yaptığı konu, “Yahudi Krallığı” ve İçinde Türkiyenin’de bulunduğu sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor.

Netenyahu Açıkça Katliam devam edecek dedi
26 Ekim 2023 - 22:19
NETANYAHU'NUN BUGÜN OKUDUĞU YEŞAYA KEHANETİ ŞUDUR:
60 Yeruşalim'in Görkemli Geleceği
1-“Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.
2-Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, Yüceliği üzerinde görünecek.
3-Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
4-“Başını kaldır da çevrene bir bak, Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, Kızların kucakta taşınıyor.
5-Bunu görünce yüzün parlayacak, Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, Ulusların serveti sana akacak.
6-“Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları Senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, Altın ve gümüş getiriyor, RAB'bin erdemlerini ilan ediyorlar.
7-Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek, Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak, Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.
8-“Nedir bunlar, bulut gibi, Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
9-Bana umut bağlayan kıyı halklarının, Ticaret gemileri öncülüğünde Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte Tanrın RAB'bin adı için, İsrail'in Kutsalı için Uzaktan getiren gemileridir bunlar. RAB seni görkemli kıldı.
10-“Yabancılar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.
11- Kapıların hep açık duracak, Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.
12-Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.
13-“Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.
14- Seni ezenlerin çocukları Gelip önünde eğilecekler; Seni hor görenlerin hepsi, ‘RAB'bin kenti, İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u’ Diyerek ayaklarına kapanacaklar.
15-“Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, Nefret edilen bir yer olduğun halde Seni sonsuz bir övünç kaynağı, Bütün kuşakların sevinci kılacağım.
16-Uluslar ve krallıklar Bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB, Seni fidyeyle kurtaran, Yakup'un Güçlüsü benim.
17-Sana tunç yerine altın, Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, Taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.
18-Ülkenden şiddet, sınır boylarından Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.
19- “Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.
20-Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, Sona erecek yas günlerin.
21-Halkının hepsi doğru kişiler olacak; El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.
22-En küçük ailen bini bulacak, Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.”
Alıntı : Erkan Trükten @ErkanTrukten


Tahrif edilmiş Tevrat’ı işaret ettiği konuşmasında Netanyahu, “Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas’a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18).” Dedi

Siyonizm’in “büyük İsrail” idealini kapsayan bu inanıştaki coğrafya, Tevrat Bab 15’te şöyle açıklanıyor: “Mısır Irmağı’ndan büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim”
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • NEVZAT ÇİÇEK Netenyahu Filistin deki niyeti
    1 ay önce
    Kimse kendisini kandırmasın, Gazze'de yaşananlar bir din savaşıdır ve askeri olarak açıklanmaktan ziyade dini hedefler olarak anca açıklanabilir.Kundaktaki çocukların ve masumların öldürülmesi ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın 2.3 milyon Gazzeliyi Hamas'la bir tutmasının sebebi de inancı gereğidir. Savaşsın ilk günü meselenin Gazze'nin boşaltılması olduğunda bunun ana sebebinin de İsrail dini inancından kaynaklandığını ifade etmiştim. Meseleyi özet olarak anlatayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu savaşı Haçlı-Hilal meselesine döndürmeyin" derken İsrail Başbakanı Netanyahu, kara harekatı hazırlığını Tevrat'tan alıntılarla duyurdu: "Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" dedi Yeşaya kehanetleri: Mesih'in Gelişi: İşaya, gelecekteki Mesih'in (İsa) gelişini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve çarmıha gerilişi gibi olayları öngörür. İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca yaşayacağı zorluklardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri getireceğini kehanet eder. Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır. İnsanlık ve Yaratılış: İşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratıklarına olan sevgisini yansıtır." İşin bir başka dini boyutu şöyle: "Filistinlilerin Tevrat'ta yok edilmesi emredilen "Amelek"e (Arap Amalika kavmi) benzetilmesi, Gazzelilerin Talmud'taki bazı din adamlarının "goy"u (gentile: gayri Yahudi) tarif bağlamında kullandığı "insan görünümlü hayvanlar" şeklinde tanımlanması, Gazze'nin Yehoşua'nın Eriha ve Ay kentlerine yaptığına benzer şekilde "tamamen yerle bir edilmesi", "Gazzelilerden arındırılmış insansız Gazze" pankartları, Mısır'dan Çıkış'ta Firavun'a karşı kazanılan zafer nedeniyle yapılan savaş dansına benzer "Gazze harabelerinde dans" çağrısı, İsrail askerlerinin "Şem'a Yisrael" [Dinle ey İsrail] dualarıyla vecd içinde dans ederek savaşa motive olmaları, yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarını "zamana yayarak yavaş yavaş işgal etmeleri", bu kültürü bilen ya da aşina olanlar için, dini argümanların politize edilmesine dair açık kaynaklara yansıyan örneklerden sadece bazılarıdır." Nevzat Çiçek @nevzatcicek