Bugun...


Patrik Kendini Ekümenik İlan Etti
Bir taraftan güneyde pkk, bir taraftan Serv dayatmasında özel yönetim kabul edilen boğazlar bölgesinde birileri bağımsızlık özerklik ilan etme yarışındalar Hükümet sus pus

facebook-paylas
Tarih: 24-11-2014 16:45
Patrik Kendini Ekümenik İlan Etti
+ -
ABD Başkan yardımcısı Joseph Biden'le görüştükten sonra Patrik Bartolomeos adeta meydan okur gibi bir davranış sergilemeye başladı.
Bu davranış değişikliği Erdal Sarızeybek'in gözünden kaçmadı ve web sitesinde olaya böyle açıklık getirdi.
 
FENER RUM PATRİKLİĞİ, KONSTANTİNOPOLİS OLDU 
Patrik Kendini Ekümenik İlan Etti… 
Adı; Fener Rum Patrikhanesi ya da Rum Ortodoks Patrikliği, ama bakınız Türkçe web adreslerine, "Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi" yazıyor, adresi de açık, internette mevcut,  "34083 Fatih/İstanbul" 
Bir de yabancı dilde yayın yapan web adreslerine bakınız, orada da "Ecumenical Patriarchate of Constantinople" yazıyor, web adresleri de açık; "www.patriarchate.org/"... 
Bir de Osmanlı ile alay ediyor, resmi web sitesinde kullandığı şu ifadelere bir bakınız; “Rum Ortodoks Patrikhanesi ve patriğinin, 1821 Mora İsyanı sırasında, güya isyan kışkırtıcılığı ve destekçiliği yaptığı iddiasıyla o zamanki Patrik Grigorios idam edilmiştir”. 
Bu çok anlamlı bir harekettir; Fener yerine Konstantinopolis demek, 
Patrik yerine ekümenik demek! 
Lozan’a göre bu Patrikhane bir dini müessesedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bağlıdır. 
Ekümenik dediğiniz andan itibaren küresel bir statü alır ve artık kontrol edemezsiniz. 
Öte yanda, Konstantinopolis eski Bizans’ın başkentidir. 
1453'te fethedildi, şimdi adı İstanbul. 
Patrikhanenin hala Konstantinopolis demesi, siyasi bir davranıştır, buna izin verilmemelidir. 
AKP Hükümeti Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu Patriği resmen ziyaret ediyor, yani bir anlamda tanıyor, ama yanlış yapıyor! 
Bir de Kıbrıs meselesi var… 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ama Avrupa Birliği resmi web sayfasında bu Türk Cumhuriyeti Kıbrıs haritasında gösterilmiyor. 
Avrupa Birliği resmi sayfasındaki ifadelere bir bakınız; “Kıbrıs Türk Kesimi” diye geçiyor, Rumlar ise “Kıbrıs Cumhuriyeti”... 
Ama AKP Hükümeti bize aksini söylüyor, diyor ki; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Kesimi", ama doğru değil bunlar! 
AB kayıtlarına göre bir tane Kıbrıs Cumhuriyeti var, o da Rumlarda görünüyor. 
Niye böyle oldu, çünkü 2004'te AKP Hükümeti Rumların AB'ye üye olmasını sağlayan anlaşmayı imzaladı da ondan... 
Anayasa’nın başlangıç hükümleri der ki, hiçbir hükümet Türk milli menfaatlerini yok sayan karar alamaz, uygulama yapamaz. 
Hem Fener Rum Patrikliği meselesinde, hem de Kıbrıs’ta, AKP Hükümeti Türk milli menfaatlerini yok saymıştır. 
Bu anayasal bir suçtur! Erdal Sarızeybek
 
BARTHOLOMEOS'UN MOSKOVA İLE İTTİFAK ARAYIŞLARI (Tıklayınız)
 
Patrikhane web sitesinden alınan sayfalar:
 
BİYOGRAFİ BARTOLOMEOS KONSTANTİNOPOLİS VE YENİ ROMA BAŞPİSKOPOSU, VE EKÜMENİK PATRİK
Ekümenik Patrikhane, Ortodoks dünyasının birinci dini merkezidir. Tarihi İsa Mesih'in Havarileri tarafından kurulan ilk hristiyan cemaatlerine dayanmaktadır. Tarihe göre Birinci Havari olan Andreas, İncili Orta Asya, Kara Deniz, Trakya ve Ahaia  bölgelerinde yaydı ve bu bölgede şehit oldu. İ.S. 36 yıllarında Havari Andreas yerel kiliseyi Bosphorus sahillerindeki o zaman Bizans denilen, daha sonra Konstantinopolis ve bugünki İstanbul'da kurdu. Havari Andreas, Ekümenik Patrikhanenin Koruyucusudur ve 30 Kasım'da anılmaktadır. Aynı günde Patrikhanenin "Taht Kuruluş Bayramı" kutlanır.
Patriğin Ekümenik sıfatı, İsa Mesih'ten sonra 6. yüzyıla dayanmaktadır. Bu imtiyaz, tarih içerisinde, Konstantinopolis (İstanbul) Başepiskoposuna aittir. Ekümenik Patrik Bartolomeos, İstanbul-Yeni Roma Başepiskoposu olarak, Ortodoks Kilisesi içinde ve bütün dünyada birinci tahta sahip olmaktadır. Bu sıfatla ve aynı zamanda kardeşlik ve ruh bağlantısı içinde diğer Ortodoks Ruhani Liderlerinin yaptığı toplantılarda başkanlık etmektedir. Bunlar tarihi Patrikhaneler olan İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patrikleri yanı sıra yeni Patrikhaneler olan Moskova, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan Patrikleri ile Bağımsız Ortodoks Kiliseleri olan Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Arnavutluk, Çek, Slovakya, Finlanda ve Estonya' nın Ruhani Liderleridir. Patriğin tarihi ve dini mesuliyeti altında olan bu bağımsız kiliselerin arasındaki ilişkileri inisyatif ve koordine etmek Patriğin vazifeleri arasındadır. Bunlara, Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya'da çok sayıdaki Başepiskoposlar ve Mitropolitler de dahildir. Buna ilaveten dinler arası diyaloğu geliştirmek, Panortodoks konferansları veya buluşmaları düzenlemek de kendi sorumlulukları içindedir. Ortodoks Kilisesinin bütünlüğünü toplu olarak korumak hizmetini yürütür, aynı zamanda değinme noktası olarak birinci sestir. Ekümenik Patrik devlet ve milli sınırları aşarak bütün dünyada bulunan 300 milyon Ortodoks Hristiyanın Ruhani Lideridir.
 
Patrik Hazretleri Bartolomeos, 1940 senesinde İmroz (Gökçeada) adasında doğdu ve dünyevi adı Dimitris Arhondonis'tir. Eylül 1991 senesinde İstanbul-Yeni Roma Başepiskoposu, ve Ekümenik Patriği seçildi. Patrik Hazretleri 2000 senelik Ortodoks tarihinin içinde ve Havari Andreas'ın kurduğu Kilise'de, 270.  Başepiskopostur.
 
Patrik Hazretleri'nin gerek şahsi tecrübe, gerek dini eğitimi kendisine, ekümenik ilişkiler ve çevre ile ilgili problemlere ilişkin eşsiz bir potansiyel kazandırmaktadır. Patrik Hazretleri yorulmadan, Hristiyan Kiliseleri arasında kardeşlik ve uzlaşma hedefi ile sürekli çalışmalarda bulunmaktadır. Aynı zamanda çevre sahasında yapmış olduğu çalışmalar ile dünya çapında şöhret kazanmış, çevre duyarlılığının artması için katkıda bulunmuştur.
Yaptığı çalışmalarla Katolik ve İngiliz Kiliseleri ile uzlaşma içinde olup aynı zamanda diğer dini Ruhani Liderlerle teolojik diyaloglar ve kişisel temaslarla müşterek problemlerin göğüslenmesine yardım etmektedir. Dünya Kiliseler Birliği (World Council of Churches) ile yakın temasta olup bu birliğin Merkez Komitesi'nde ve İcra Kurulunda hizmet etmiştir. Ayrıca, Faith and Order (İnanç ve Düzen) Komitesinde de yer almιştır. Şahsi teşebbüsleriyle, Müslüman ve Musevi Ruhani Liderleri ile beynelmilel ölçüde temaslar içinde olup bütün dünyada barışın, karşılıklı anlayışın ve dini özgürlüklerin pekinleşmesi amacı ile katkılarını sunmaktadır. Bundan dolayı faal bir şekilde ve bütün dünyada dinler arası diyalogları desteklemektedir. Katkıları ile tarihi Bağımsız Arnavut Ortodoks Kilisesi'nin ve Özerk Ortodoks Estonya Kilisesi'nin kurulmasına yardım etmiştir. Ruhi ve manevi destekleri ile eski Sovyet döneminden çıkan ve senelerce dini baskılar içinde yaşamış birçok geleneksel  Ortodoks Kiliselerine de yardımda bulunmuştur. 
 
Ekümenik Patrik Bartolomeos Türk vatandaşı olarak, birinci ve ikinci derece okul tahsilini Gökçeada ve İstanbul'da almıştır. Üniversite tahsilini Heybeliada Ruhban Okulu'nda aldıktan sonra doktora eğitimlerini Roma Gregorian Üniversitesi'ndeki Papalık Şarki Bilimsel İnceleme Enstitüsü'nde, İsviçre'nin Ekümenik Bosey Enstitüsü'nde ve Münih Üniversitesi'nde yapmıştır. Doktora çalışması Kilise Hukuku sahasındadır. Patrik Hazretleri ayrıca Doğu Kiliseleri'nin Kilise Hukuku Birliği'nin kurucu üyelerindendir. 1961 senesinde diakoz ve 1969 senesinde papaz olarak atandı. 1968 den 1972 senelerine kadar Heybeliada Ruhban Okulu'nda yardımcı müdür ve 1990 senesine kadar selefi ve rahmetli Patrik Dimitrios'un Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır. 1973 senesinde Filadelfia (Alaşehir) ve 1990 senesinde Halkedon (Kadıköy) Metropoliti olarak seçilmiştir.
 
Ekümenik Patrik Bartolomeos, önde gelen birçok Üniversite tarafından fahri doktora verilmiştir. Bunlar arasında,  Atina, Selanik, Patra ve Yanya Üniversiteleri, Amerika'da Georgetown ve Yale, Avustralya'da Flinders ve Filipindeki Manila Üniversiteleri ile yine Londra, Edinburg, Lüven, Moskova, Bolonya ve Bükreş Üniversiteleri sayılabilir. Yunanca, Türkçe, İtalyanca, Almanca, ve İngilizce konuşmakta, eski yunancayı ve latin dillerinide ise iyi bir şekilde kullanmaktadır.
 
Ekümenik Patriğin, Ortodoks Hristiyan dünyasındaki birinci ruhani liderliği ve beynelmilel kişiliği gittikçe güçlenmektedir. Kendisi, ırkçılığa ve fanatizme karşı birçok uluslararası barış konferansının düzenlenmesinde ve bunlar vasıtasıyla Hristiyan, Müslüman ve Musevi din alimlerinin yanyana gelerek işbirliği ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkılar sunmuştur.
 
Konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosuna, UNESCO'ya, Uluslararası Ekonomi Forumu'na ve birçok yabancı ülke ulusal meclislerine davet edilmiştir. Yeryüzündeki deniz ve nehirlerin çevre sorunları ile ilgili beynelmilel kiliseler arası altı tane konferansın düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bu girişimleri ona «Yeşil Patrik» ünvanı kazandırmıştır. Ayrıca çevre korunması ile ilgili yaptığı mücadeleler için, birçok önemli ödüllerle taltif edildi.
 
Ekümenik Patrik Bartolomeos'un Ruhani Liderliğinin niteliği Ortodoks aleminde işbirliği, hristiyanlar ile diğer dinler arasında diyalog ve geçmişte çok az veya hiç ziyaret edilmemiş Ortodoks ve Müslüman ülkelerin ziyaretti suretiyle yakınlaşmanın güçlendirilmesidir. Dini özgürlüklerin ve insan haklarının pekiştirilmesi, dünyadaki dinlerin arasında hoşgörünün teşviki ve beynelmilel barış ile çevre konularında yapmış olduğu çabalarından dolayı haklı olarak, dünya çapındaki vizyon sahibi insanlar arasına sevgi, barış ve uzlaşma elçisi olarak yerleştirilmiştir. 1997 senesinde Amerikan Kongresi tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi.
 
İSTANBUL RUM PATRİKLİĞİ
Fatih- Halic 34220  Istanbul, Turkey
Τel: +90 212 531 9670-76, Fax: +90 212 531 6533
e-mail: patriarchate@ec-patr.org   Website: http://www.ec-patr.org
 
 Kaynak: FATİH HABER

Editör: ABDULLAH GÖZAYDINYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI