TARİHİ CAMİ PARSELİNE OTEL YAPILIYOR

Yüz yıldır, Müslüman Vakıf Mülklerini korumak kollamakla görevli olan TC. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ecdadımızın İslama hizmet olsun diye vakfettiği mülkleri, gayrimenkulleri parsel parsel yağmalıyor. Aksaray meydanına cepheli Sultan camii parseline Vakıf iş hanı yaptılar, Vakıfbank'a tahsis ettiler (Faiz kuruluşu!) Şimdi kentsel yenileme adı altında söz konusu parsel Vakıflar Müd. adı altında "Otel yapılmak üzere" yenileniyor. Vakıf mülküne turistik otel ne demektir? Keşke öğrenci yurdu yapılsaydı da vakıf amacına birazda olsa hizmet etmiş olacaktı.

TARİHİ CAMİ PARSELİNE OTEL YAPILIYOR
07 Haziran 2021 - 17:12

İslam adına görev yapmakla mükellef olması gereken Vakıflar müdürlüğü "İhtiyaç yoksa" burasını öğrenci yurdu yapabilir, İslami hizmetler yapan bir vakfa tahsis edebilirdi, Vakıf mülkü, Cami parselinde bunca fuhşiyatın aleni işlendiği Aksarayda otel işletmeciliği ne demektir?
Yetkililerden bu gibi maneviyetımızı zedeleyen, Vakıf beddularına muhatap olarak belâ ve sıkıntılara maruz kalmaktan kurtulamadığımız günümüzde (başımıza gelenlerin sebebi) diyeceğimiz uygulamalardan kaçınılmasını temenni ederiz.CAMİNİN İHYASINA İZİN VERMEDİLER
İstanbulda kayıp camilerimizi Müslümanların hizmetine kazandırmak için hizmet üreten gönüllü derneklerimizden " İsted " Başkanı Dr. Erhan Sarışın söz konusu camiyi ihya etmek istedi, Vakıflar müdürlüğü bu talebi ( Cami mimarisinin "Korunması gereken" bir eser olduğuna ait yeterli belge yok. diyerek ilave belge gönderin demişler.

Buna açıkça "ipe un serme" denir. 
Hep yakın tarihimizde vakıf mülkü Cami, Medrese, Külliye, Sıbyan mektebi, Daruşşifa, Çeşme, hamam vs. vakıf mülkleri yağmalandı, özele devredildi deriz. 
Son 20 yılda sadece Fatih'te Vakıf ve kamu mülklerinin nasıl özelleştirildiğine şahit oluyoruz, Geçmişin kötüleri Günümüzün kötülerini haklı çıkarmaz. 
Bu Vakıf parseli üzerine yapılan binanın, Acilen öğrenci yurduna dönüştürülmesini, Özellikle yetim öğrencilerin ücretsiz faydalanmasına tahsis edilmesini istiyoruz.

Birkaç memurun hangi amaçla bu uygulamayı gerçekleştirdiğini bilmiyoruz, Lütfen 2008 tarihli Mevcut vakıflar kanununa uygun görev yapın, İslam vakıf mülklerini Ranta peşkeş çekmeyin.
**********
VAKIFLAR KANUNU
Kanun Numarası               : 5737
Kabul Tarihi                      : 20/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 47  Sayfa:

 Vakıf kültür varlıklarının devri
             MADDE 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.

**************
Bu kanun gerekçe gösterilerek azınlık cemaatlerin Kilise, havra, Okul, İşhanları vs. cemaate geri verilirken Müslüman Vakıf Mülklerinin yağmalanmasına ne diyeceğiz?
İlçeimizde birçok cami perseli üzerinde Otel ve iş hanları faaliyet göstermeye devam ediyor.


Bu konuda önemli çalışmaları olan Araştırmacı Sayın Müfit Yüksel'in konu ile araştırmalarını buradan takip edebilirsiniz.

İstanbul’un Kaybolan Camileri:
Fatih/Aksaray-Sultan Camii (Osman Şah Vâlidesi Camii)
Müfid Yüksel

Fatih- Cerrahpaşa-Aksaray, İnebey Mahallesi, 852 Ada,9, 92, 75,79,
88 parsellerde yer almaktaydı. 
Bu câmi ile ilgili Hadîkatu’l-Cevâmi’de şu kayıtlar yer almaktadır:
“ Sultan Câmii

Bâniyesi Hanım Sultan, Sâhibe-i hayr Sultan Selîm-i Evvel’in kerimesi Hatice Sultan’ın duhter-i pâkizesidir. Ceddi Sultan Selîm’in türbesi civârında müstakil türbede vâlidesi ile medfûnedir. Tâk-ı Dergâhında vâkî târih budur: DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ 


YORUMLAR

  • 0 Yorum