Üç Günlük Dünya deriz ya Aslında üç saniye imiş

Bu gün çok mükemmel bir bilgi öğrendim, Hemen sizlerle paylaşıyorum Hep derim Bu Alem "Misal Alemi" yani gerçek değil, İbreti Alem (İnsan-Cinler) için, Kendi amellerine şahit olmaları amacıyla yaratılan bir senaryo. DÜNYADA YÜZ YIL YAŞAYAN BİR FANİ ASLINDA ÜÇ SANİYE DÜNYADA YAŞADIĞINI BİLİYORMUSUNUZ? İşte o ayetler, Halâ ibret almayacak mıyız. Hep deriz ya bunca yıl nasıl geçti Hiç bir şey anlamadım!, İşte bu tespit çok doğru bir gözlem.

Üç Günlük Dünya deriz ya Aslında üç saniye imiş
08 Nisan 2021 - 13:21

Eğer Allah cc. Ruhlarımızın yaratıldığı, Kalû-Belâ günü bize "aslı sınav olan" bu hayatı teklif ettiğinde, Ve biz bu Dünya sınavını kabul ettiğimizde, Allah'ın bize verdiği Cüz-i İrade ile Sınavımız olan, Rabbimizin bize takdir ettiği hayatı nasıl yaşayacağımızı Allah ezeli ilmi ile bildi.


Allah cc. o gün ruhların bir kısmına siz girin cennetime, bazı ruhlara da sizde girin cehenneme orada ebedi kalacaksınız deseydi Allah cc. asla en ufak bir adaletsizlik yapmamış olurdu, Çünkü sonsuz ilmi ile kuluna verdiği cüz-i iradesini nasıl kullanacağını bildi, Fakat İnsan ve Cinler Allah'ın bu ilmini idrak edemeyecekleri için itiraz edeceklerdi.
Kulların "acizlik nedeniyle" bu itirazını engellemek için Allah cc. bu yaşadığımız Dünya hayatını bize anlayacağımız şekilde yaratıyor.


Mahşer günü bütün amellerimizin şahidi olacağımız için hiçbirine itiraz edemeyeceğiz (Orada yalan, unutkanlık yok) Hatta günahı işleyen uzuvlarımız aleyhimize şahit edecekler.

Gelelim konumuzun mihenk taşına: Allah cc. Me'aric Süresi 4. ayetinde Buyuruyor; Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir. (Melek Azrail, Ruhlar İnsan ve Cin)

Evet İnsan ana rahminde bedenen yaratıldığında 130 günlük olduğunda  Berzah aleminde bekleyen bir ruh Melek tarafından getirilip ceninin göğüs boşluğuna konuyor, Takdir edilen ömür bittiğinde Melek gelerek o ruhu alıp gene berzah alemindeki yerine getiriyor. Bu iniş çıkışlar Allah indinde bir gün sürüyor, Güneş yılı olarak 50.000 yıl ediyor.

"Ruh ve Melek" Dünya yüzeyinden Allah'ın cc. İnsan ve Cinler için yarattığı berzah alemine  ulaşılması "Allah cc. ölçüsü ile bir gün sürüyor.
Dünya hayatı için bu bir gün Dünyadaki Ellibin yıl demektir. 


Dünyada Yüz yıl yaşayan kişi bu ayete göre  hayatı 2.5 saniye civarı olduğu ortaya çıkıyor.
İslamın gelişi ise 43 dakika kadar olmuş
İşte 50-100 yıl yaşadık gibi algıladığımız hayatın gerçeği en fazla 2-3 saniyeden ibaret.

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine bir gün, Güneşin etrafında dönmesine Bir yıl diyoruz.
Dünya Güneşin etrafindaki bir dönüşünü 365 günde tamamlar,

Güneşimiz Samanyolu galaksisindeki bir dönüşünü 250 milyon ışık yılında tamamlar 
Samanyolu galaksisinin bir dönüşü artık ışık hızı zamanlaması ile ölçülüyor.

Daha önce yapılan araştırmalarla Samanyolu Galaksisi’nin çapı 100 ila 160 bin ışık yılı olarak tespit edilmişti. Bu yeni araştırmaya göre söz konusu mesafe 200 bin ışık yılı. Yani eğer ışık hızında hareket edebilir ve galaksimizin bir ucuna gidebilirsek, tam ortasından geçecek yolculuğumuzun süresi diğer uca varana kadar 200 bin yıl alacak. 

Sanıyorum iyi bir hesaplama yapabilecek somut bilgiye sahip değiliz, Uzay hakkında bilgilerimiz somut değil soyut gözlemlere dayanıyor. Işığı Dünyamıza ulaşmayan gök cisimleri hakkında (Karadelikler gibi) hiç bir bilgimiz yok.

Allah cc. bu ayetin devamında Dünya hayatının çok kısa bir zaman olduğunu, Ebedi yaşayacağımız alem ile mukayese ettiğimizde birkaç saniyelik bir ömür için nefsimize uymaya değer mi diye sorgulamamız gerekiyor.Me'aric Süresi
4 Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir.
5. Sen güzelce sabret!
6. Doğrusu onlar, o (hesabı) uzak (ihtimal) görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görmekteyiz
8. O gün gök, erimiş maden gibi olur.
9. Dağlar, (yayılmış) yün gibi bir hâl alır.
10. Hiçbir dost da dostu(nu) soramaz.
11-14. Birbirlerine gösterileceklerdir.
(1) O suçlu kişi, o günün azabından (kurtulmak için) oğlunu (çocuğunu), hanımını (eşini), kardeşini, kendisini koruyup barındıran yakınlarını ve yeryüzünde kim varsa hepsini kendisini (azaptan) kurtarması için fidye vermek isteyecektir (2)
(1)Bu ayetler ‘Abese 80:34-37 ile birlikte okunmalıdır.
(2)Benzer mesajlar: Bakara 2:48, 123; Âl-i İmrân 3:91; Mâide 5:36; En‘âm 6:70; Yûnus 10:54; Ra‘d 13:18; Zümer 39:47; Hadîd 57:15.

Ayrıca Müminun suresinde Allah Mahşer günü kullarına sorar:
﴾112﴿ Allah, “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar.
﴾113﴿ “Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık; işte, saymakla görevli olanlara sor” derler.
﴾114﴿ Allah buyurur: “Pek kısa bir süre kaldınız; keşke bunu (dünyada iken) bilmiş olsaydınız!”


Hadid: ﴾20﴿ Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır, ardından da çerçöp haline gelmiştir. Âhirette ise ya çetin bir azap yahut Allah’ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

En'am: ﴾70﴿ Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felâket yaşamaması için Kur’an ile nasihat et. O kimse için, Allah’tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi! O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar, yapıp ettikleri yüzünden felâkete sürüklenmiş kimselerdir. İnkâr ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

Enbiya: ﴾16﴿ Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Enbiya:﴾17﴿ Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik, bunu asla yapmayız.YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • İsmail türk
    11 ay önce
    "O Hanginizin Daha Güzel Amel İşleyeceğinizi İmtihan Etmek İçin Ölümü ve Hayatı Yaratandır." (Mülk: 2) "Dünya Hayatı Aldatıcı Geçimlikten Başka Bir Şey Değildir." (Âl-i imrân: 185) "Siz Geçici Dünya Malını İstiyorsunuz. Oysa Allah Ahireti Kazanmanızı İster." (Enfâl: 67) "Dünya Malını Ehline Terk Ediniz. Zira Ondan İhtiyacından Fazlasını Alan Kimse, Şuursuzca Kendini Helâk Etmiş Olur." (C. Sağir) "DÜNYA HAYATI SAKIN SİZİ ALDATMASIN!" (FÂTIR: 5) "Allah-u Teâlâ dünyayı içindekileri ile beraber insanoğluna musahhar kılmış, istifadesine arzetmiştir. Bütün bunlar dünya hayatını geçirmek ve faydalanmak üzere verilmiş birer vasıta olması itibariyle birer nimet iseler de, asıl aranılacak gaye bunlar değildir, bunların faydası geçicidir. Birçok insanlar ise bütün bunlara düşkündürler. Hakk ve hakikati bırakıp dünya lezzetlerine dalanlar, dünyaya aşırı muhabbet bağlayanlar büyük bir belâya ve huzursuzluğa uğramışlardır.