Vakıf Bank İslam Bankası Olmalı

VAKIFBANK Günümüzde en yaygın faizli sistemle faaliyetine devam ediyor. BAŞIMIZA GELEN GELEREK AĞIR BEDELLER ÖDEDİĞİMİZ DEPREMLER, YANGINLAR, SOYGUNLAR, YÜZBİNLERCE TERÖR CİNAYETLERİ, TOPLUMSAL BEREKETSİZLİK BU VAKIF MÜLKLERİNİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASININ VEBALİ OLAMAZMI DİYE DÜŞÜYORUM. İSLAMCI POLİTİKA İZLEYEN VEKİLLERİMİZDEN, BÜROKRASİMİZDEN BU KONUYU GÜNDEME ALMALARINI GERÇEKTEN FAİZSİZ BİR BANKACILIK SİSTEMİ KURUMU TESİS ETMELERİNİ BEKLİYORUZ

Vakıf Bank İslam Bankası Olmalı
22 Eylül 2023 - 01:13

İSLAM VAKIF MÜLKLERİ SATILAMAZ, FAİZLİ İŞLETİLEMEZ. İSLAM DIŞI HİZMETLERE HARCANAMAZ

Osmanlıda Müslümanların din hizmetleri için kullanılması şartı koyduğu Cami, Medrese, Mektep, Kira getiren han, hamam, konut, Tarım alanları, Maden ocakları gibi Menkul ve Gayrimenkuller Cumhuriyet döneminde kurulan "Vakıflar Genel Müdürlüğü" ukdesine verildi.
Söz konusu varlıkların İslam dinine hizmet amacıyla harcanması gerekiyordu, Bu Konuda vakıf senetlerine Aksi uygulamalar yapacaklar için ağır beddualar kaleme alınmıştır.

VAKIFLAR KANUNU
Kanun Numarası               : 5737
Kabul Tarihi                      : 20/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 47  Sayfa:


 Vakıf kültür varlıklarının devri

             MADDE 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.

KANUN BÖYLE DİYOR LÂKİN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HER AY DÜZENLEDİĞİ İHALELER İLE VAKIF MÜLKLERİNİ SATIYOR

Yüz yıldır ecdat vakfiyesi gelirleri "Vakıflar Genel Müdürlüğü" tarafından bir şekilde kullanılıyordu (Bilmiyorum)

1954 yılında Kapitalist sistemin araçlarından olan Faizli Bankacılık sisteminde Vakıf Bank kuruldu, Vakfiyeler bu bankada toplanarak Faizli Kredi, borç, çeşitli ticari yatırım teşvikleri ile faaliyet gösteriyor.
Söz konusu gelirlerden bir pay İslami vakıflara ödeniyor mu bilmiyorum? Duymadım.
Yaşayamadığımız İslami hayatı, Yaşatmayı vaat eden DP- MNP-MSP- FP-RP son olarak AKP li politikacılar Söz konusu vakfiyelerin amacına uygun hale getirmediler.

Ben emekli maaşımı Faizli faaliyet yapan söz konusu bankalardan almak istemiyorum, Bu ülkede Din-i İslam özgürlüğü varsa Hükümetimizin biz Müslümanları Faizli kurumlara mecbur etmesini kabul etmiyoruz.
Faizsiz olduğu iddia edilen finans kuruluşlarının da faizsiz iş yaptıkları inandırıcı değil.
Vakıfbank, Altın üzerinden mevduat tutmasını, Bankaya yatırılan paranın altın olarak korunması (Faizsiz Ticaret yapılıyorsa) kâr paylarının mudilere dağıtılmasını talep ediyoruz.
GERÇEK FAİZSİZ BANKACILIK İMKÂNLARI SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ.


YORUMLAR

  • 0 Yorum