Fırtınadan az önce Sarayburunu

27 Temmuz Fırtınasından önceki yarım saatten görünümler