BAZILARININ SERMAYESİ İSLAM DÜŞMANLIĞI

BAZILARININ SERMAYESİ İSLAM DÜŞMANLIĞI
BAZILARIMIZIN SERMAYESİ DİN SİMSARLIĞI
Düşün Milletin yakasından
Bu Millet Bağımsızlığını size karşı verdi zaten 100 yıl önce, gerekirse gene verecektir.
1982 Anayasası Madde 24:
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum