Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

BAZI VATANDAŞLAR YAHUDİLERİN, İBRAHİM AS. SOYUNUN ÜSTÜN KILINDIĞI KONUSUNDA KOMPLEKS YAPIP

13 Ekim 2023 - 22:12

BAZI VATANDAŞLAR YAHUDİLERİN, İBRAHİM AS. SOYUNUN ÜSTÜN KILINDIĞI KONUSUNDA KOMPLEKS YAPIP ALLAHI İNKARA KADAR GİDİYOR.
Allah cc. ademden itibaren 124000 peygamber nebi gönderdi, Bunların bir kısmı İbrahim'in çocukları ama Dünyanın her bir köşesine uyarıcı peygamber geldi. Çünkü Allah c. biz uyarıcı göndermeden ceza vermeyiz buyuruyor. Ve keyfiyet Allah'ındır bunu sorgulayamayız.
Rızkı ve Hükümdarlığı takdir eden Allah'tır.

Ve Allah İbrahim kavmini diğer kavimlerden daha ayrıcalıklı yarattı, Bu onlara mükafat değil bir sınavdı ve Çoğunluğu bu sınavı kaybetti, Allah'ın verdiği bol rızkı ve saltanatı nefisleri uğruna kullandı.
Bu imtiyazdan dolayı Yahudiler Kendilerini İnsan, Allah dostu , Seçkin kabul ederken

Yahudi olmayanları köle , Hayvan, aşağılık mahluk gibi isimlendirdi.
Bu nedenle lanetlendiler zaten.

EY MÜSLÜMAN Bu konuda komplekse düşme ebediyen helak olabilirsin Yahudiler gibi.
***********************
Şûrâ Suresi -﴾27﴿ Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi; ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir.
*********************
Bakara Suresi 47. Ayet: Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem imtihan hikmetiyle) âlemlere (kavimlere) faziletli (ve hâkimiyet sahibi) kıldığımı hatırlayın.
********************

"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar." (Al-i İmran, 3/112-113)

YORUMLAR

  • 0 Yorum