Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

"BEN YEDİRDİM, BEN DOYURDUM DEMEK

17 Kasım 2023 - 12:05

RIZIK VERENİN, DOYURANIN ALLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYEREK
"BEN YEDİRDİM, BEN DOYURDUM DEMEK
Elfazı Küfür olduğunu biliyormusunuz?

Sebe Suresi'nin 39. Ayeti: De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine ise az verir. Şunu bilin ki, hayır yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini lütfeder. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Diğer taraftan haram olan bazı şeylere, ibadetlere ait bazı özelliklerin karıştırılması
da küfür sebebi olarak görülmüştür. 

Örneğin bir kimsenin “haramdan sadaka verir, sevabını umarız” demesi (md. 56); haram olan bir şeyi işlerken besmele
çekmesi (md. 60)27 bunlardandır. 

Muhtemelen burada dinî hükümlerle alay etme veya harama bilerek isteyerek rıza gösterme gibi bir takım hassasiyetler düşünülmüş olmalıdır.
 
Ancak, ilginç bir şekilde haram olan bir şeyin yenilmesinin ardından “elhamdülillah” demek, küfür sebebi olarak görülmemiştir (md. 60).

Harama dair besmele ile hamdetme arasındaki bu çelişkili durum, Ehl-i Sünnet’in
haramı da rızık olarak kabul etmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıcaharamdan sadaka vermeyle ilgili hüküm yazar tarafından “kim ki günah yoldan
bir mal kazanır ve ardından onu Allah yolunda tasadduk ederse, bütün bunlar onu
cehenneme atar”29 hadîsine dayandırılmıştır (md. 58)

Hareket/Gayret de Allah’tandır
Sual: (Rızık Allah’tandır, fakat kulun da hareket etmesi gerekir) demek, niye küfür oluyor?
CEVAP:Hareket de Allah’tan olduğu için, küfür oluyor. (Birgivi vasiyetnamesi)
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum