Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

BİR SOHBET VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

13 Mart 2023 - 16:20

facebook'ta günümüzün sorunu bir konu hakkındaki paylaşımım ve gelen yorumlar.

Abdullah Gözaydın
YENİ MODEL DİLENCİLİK
Kalabalık ulaşım araçlarında yollarda yüksek sesle kendi kendine Aç olduğundan şikâyet
Bayılma modu, felçli taklidi
YERSEN

*******************

Hasan Bayraktar
Yeni değil 35 yıl evvel bunları kovalıyordum

*******************

Vedat Saglam
DİNCİLER daha büyük dikenci.. ve daha profesyonel 
*******************

Vedat Saglam
Zileymancilar narcilar menzırtcilar.. Cemaat tarikatlar... Daha büyük dilenciler mi var
*******************

Sadi Çetinkaya
Dinsizlerin yöntemi ne acaba?
*******************

Abdullah Gözaydın
Sadi Çetinkaya yollarda metrolarda müzik çalıp şarkı söylemek
ÇOK AZ GÖRÜNEN pankart açıp AÇIM YAZMAK
*******************

Sadi Çetinkaya
Abdullah Gözaydın sorum dinciler diyerek yorum yapanlaraydı
*******************

Abdullah Gözaydın
Sadi Çetinkaya Ülkemizdeki dinci istismarcıların başında ruhbanlık yapan namaz memurları gelmektedir onlarda haham-papazlar gibi ibadet karşılığı para alıyorlar
Hâlbuki Allah cc. Kuranda Sizden para menfaat istemeyenlere tabi olun diye emrediyor. İmamlık kurumu cemaatin lideri, akil kişisi demektir
DİB personeli TC laik sistemine dahi uygun olmayan bir kurumdur, Devlet diğer dinlere karışmazken Sünni Müslümanların ibadetlerini yönetiyor, Bu uygulamanın en büyük zararı İslam’a olmaktadır. ve uygulamanın laik sisteme aykırı olması, İslam özgürlüğünün yok edilmesine sebep oluyor, bu namaz memurlarının baskın dayatmaları nedeniyle camilere gitmez olduk...

Yasin Suresi 21. ayet tefsiri  “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”

Bakara Suresi - 273 . Ayet Tefsiri
 Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkân bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.

*******************

Sadi Çetinkaya
Abdullah Gözaydın bu konuda verilen fetvalar cami görevlilerini de kapsıyor
1) verilen ücret namaz vaktinde camide bulunmak şartıyla veriliyor..

vakıf camilerinden vakfeden imam seçip burada namaz vakti hazır ol diyor karşılığında ücret veriyor
(Vakıflar devlete devredildi)
2)cami görevlisi aynı zamanda bekçi ve caminin bakımıyla ilgileniyor
3)cami görevlisi aynı zamanda vaiz olarak vaaz veriyor yani cemaatin din bilgisi öğretmeni olup din dersi veriyor
4)ilgili yasaya göre halifelik görevi meclisin uhdesindedir hutbe için görevlendirmeyi dib yasasıyla yapmış oluyor
5)laiklik Müslüman olmayanlar içindir yani Müslüman olmayanlar için dini kanun çıkarılıp onların ezcümle herkesin uyması istenemez
Zaten dinimizde de kimse Müslüman olmaya zorlanamaz olmayanlara caza verilmez
Ülkemizin Emir'i bir kişi değil bir meclistir ve o yetki ve sorumluluğundadır..
Cami görevlilerinin sorumlulukları ilgili yasa ve yönetmenliklerle belirlenmiştir
Görevlerini hakkıyla yapmayanlar sadece namaz memuru gibi olanlar eleştirileri hak ediyorlar
Yukarıda fetvalardan paylaştığım görüşler yanı sıra diğer görüşler de varsa bilgilenmiş olurum.
Özellikle İsmail ağa cemaatinin üst seviye imamlarının dib memuru olup olmadığı ve namazdan sonra ayrıca yalnız olarak tekrar namaz kılıyorlar mı? Veya cami görevlilerinin maaş alması haram mı? Bu konuda ki düşüncelerini aynı zamanda diğer ilahiyatçıların görüşlerini araştıracağım
*******************

Abdullah Gözaydın
Sadi Çetinkaya Sayın Çetinkaya bana devletten Dib den bahsetmeyin
Kuran ve sünnetten bahsedin
Çünkü devlet laiktir ve tüm TC vatandaşlarını kapsamaktadır
Ayrıca Dib personelinin hatipliği sözdedir gereğini yapanda pek yoktur Bilhassa islamın akademik/Takva konusunda fazla bir şey bilmiyorlar.
Dib personelinin lojman uygulaması görevi suiistimaldir İslam’da izin vermemektedir
Cemaat olun en takvanızı imam yapın genel prensip olmalıdır
Şu an detaylı yazmaya müsait değilim bu konuda köşe yazılarımdan paylaşırım
*******************

Sadi Çetinkaya
Abdullah Gözaydın tamam
*******************

Hasan Bayraktar
Abdullah Gözaydın Müzik çalmak beceri ister karşılığı dilenme değildir
*******************

Abdullah Gözaydın
Sadi Çetinkaya “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.” Yasin Suresi 21. ayet tefsiri
*******************

Abdullah Gözaydın
TC Anayasası ve kanunları Hiçbir dini hükmü hukuk olarak kabul etmez, Hükümetlerde öyle.
Mevcut iktidarın faizi, zinayı, domuz etini, Kumarın yaygınlaştırılmasını hukuken yasal hale getirdiği gibi.

Biz Müslümanlar DİB personeli günahkârlarının fetvalarına değil Allah’ı ve Resulullah’ı ilke edinmek, Eski tarihi uygulamalardan Somut olaylardan ibret almak zorundayız
Elbette Allahın rızasını istiyorsak.

Bazı insanlar Allahın keyfiyeten takdir ettiği Rızk konusunu birilerinin iki dudağı arasında sanması onlar için şirktir.
28 Şubat sonrası eski hocalar zorunlu emekli edildi, Şimdi kuran okumayı doğru bilmeyen, çoğu İlahiyat mezunları namaz memurluğu yapıyorlar.

Bu ülkede imamlar öyle okuduğu için İmam ve Müslümanların %90'ı fatihayı manayı bozacak şekilde yanlış okuyor.
Bunlara sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

Dini İslam’ı politik araç yapan iktidarlar, politikacılar yüzünden halk İslam’dan uzaklaştı. Namaz memurlarına Saygı %1-10 arası gibi,
Beş vakit namaz kılanların %70 i vakit namazlara gitmiyor, Çünkü o kalabalığın cemaat olmadığını, teferruat işler nedeniyle birbirlerine buğz ettiklerine şahit oluyoruz,
Allahın huzurunda dahi etrafımızdaki insanların halleriyle ilgilenip zanlarda bulunuyor, Namaz da Allahtan çok, günahlarımızdan çok zanlarımızla boğuşuyoruz.

Vakıf mülkleri ve gelirleri Vakıfbank adında bir faiz kurumuna devredildi vakıf malı ve Mülkü+ faiz, Başımıza taş yağacak düşünemiyoruz.
Ve bakın vakıflar müdürlüğü internet sitesinde ay yüzlerce vakıf mülkü satılıyor, yada kat karşılığı peşkeş çekiliyor.

Allah rızası için korunması gereken evkaf yağmalanmaya devam ediyor,
Bizimkiler ne yapıyor? Kıldıkları yalan yanlış Namaz, Oruç, Zikir, gerçek uygulamasına imkân olmayan Vehhabi usulü Hac, usulüne uygun verilmeyen Zekât ile Allah’ı borçlandırıyoruz, Bu bile şirkin dik âlâsıdır. Anlayana...

Ben öncelikle kendimi kurtarmak için yaşıyorum, Gücümün yettiği kadar Allah rızasını samimiyetle talep ediyorum ve sadece amellerimden ve niyetlerimden korkuyorum ve Allah’ıma sığınıyorum.
Suudda olmadığı gibi ülkemizde de İslam kitaba göre yaşanmıyor. yaşıyorum diyenler cahiller avunuyorlar
Telaviv’in, Vatikan’ın Londra’nın, Pentagon’un müsaade ettiği kadar Müslümanlık yaşanıyor dünyada.

Bu zilleti hak ediyoruz Çünkü Allah'tan çok Allah'ın yarattıklarını düşünüyoruz.
Korkmamız gereken Allah'ın adaletinden daha çok menfaatlerimizi kaybetmekten, Düşman kâfirlerden, Münafıklardan korkuyoruz.
"Halbuki Allah cc. fırsat vermez ise yaprak yerinden oynamayacağını, Kimsenin bizi mağdur etmesine fırsat vermeyeceğini düşünemiyoruz, Başımıza gelenlerin ise sabırla yaşanırsa yarın mahşerde günahlarımızdan kurtulmamıza vesile olacağını bilmiyoruz, Çünkü Allah'a güvenmiyoruz, Farkında değiliz. 
Korkunun ecele faydası yok, belki de bu yazdıklarım son amelim olacak, Bilemeyiz ki...

****************************************

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musîbet başa gelmez. Kim Allah’a iman ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Teğabun, 64/11).

“Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155)

“Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musîbet geldiğinde, 'Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz.' derler.” (Bakara, 2/156)

“İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.” (Bakara, 2/157)

“Ne yerde (kıtlıklar, seller, tufanlar, kasırgalar, hayvanların ölmesi, ekinlerin yok olması gibi umumî felaketler),  ne de kendi canlarınızda (hastalıklar, musibetler, aile fertlerinin, yakınlarının, dostlarının ölmesi, hasta olması gibi hususî musibetler cinsinden) meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki  bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah’a göre elbette pek kolaydır. (Başınıza gelecek olayları, önceden bir Kitaba yazdık) Ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve (Allâh'ın) size verdiğiyle aşırı sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allâh, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez.” (Hadid, 57/22-23).

“Mümin’in durumu ne kadar şaşırtıcıdır / güzeldir. Gerçekten onun bütün işleri kendisi için hayırdır. Bu durum, müminden başka hiç kimse için söz konusu değil; Kendisine -memnun olacağı- güzel bir şey / bir nimet gelse şükreder, bu onun için hayır olur; başına bir sıkıntı gelse sabreder, bu da onu için hayır olur.” (Müslim, Zühd 64).

***************************
Bakara Suresi - 80-82 . Ayet Tefsiri
﴾80﴿ “Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak” dediler. De ki: “(Bu hususta) Allah’tan söz mü aldınız; -böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir- yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
﴾81﴿ Hayır! Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte bu kimseler cehennemliktirler; onlar orada ebedî olarak kalırlar.
﴾82﴿ İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler; onlar orada ebedî kalacaklardır.
******************
Bakara Suresi - 165-167 . Ayet Tefsiri
﴾165﴿ İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan başka bazı varlıkları Allah’a denk tanrılar sayar da bunları Allah’ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler. Keşke zalimler -azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi- şimdi de bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı!
﴾166﴿ İşte o zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır; artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur.
﴾167﴿ İzleyenler şöyle derler: “Ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık!” Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum