Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

DİNLİSİ DİNSİZİ ALLAHI TANIMIYORUZ

20 Mayıs 2024 - 14:13

Bu nedenle hakkıyla kulluk yapmıyor, Birde düşünmeden ilahlık taslıyoruz (Ben yaptım)

Allah kainattaki yarattığı her atomu değil, Atomu oluşturan enerjinin her zerresini ve mekanı devamlı yaratıyor. 

Allah'ın yaratması ol demekten ibarettir ama o yaratılan nesne kendi varlık aleminde varlığını sürdürmeye muktedir değildir,

Allah her zerreyi, her Atomu, her canlıyı an be an yaratmaya devam ediyor.
Allah cc. bir varlığı yaratmaktan vaz geçerse o nesne değil alemden hafızalarda bilgi olarak bile silinir, Bütün tezahürleri ile yok olur.

Sen böyle bir Allah'a inanıyor musun?

Rahman suresi 29 ayeti: ﴾29﴿ Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’ndan ister (O’na muhtaçtır). O her an yaratma halindedir.

Rum suresi 31 ayeti
Bâtıl şeylerden yüz çevirerek hepiniz tüm benliğinizle sadece Allah'a yönelin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum