Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

DİYANET VE NAMAZ MEMURLARI YASADIŞI BİR KURUMDUR

28 Ocak 2024 - 01:14

Çünkü Devletimiz, TC. Laiktir Bütün dinlere karşı eşit davranmak zorundadır
Laikliğe göre Hıristiyanlara, Papaza, Kiliseye karışmıyorlar
Museviye Hahama HAVRAYA, Sinegoga karışmıyorlar
Aleviye Dedeye Cem evine karışmıyorlar..


LAKİN, Diyanet üzerinden Camileri resmi kurum yaptılar, Sünni Müslümanlara devlet memuru aracılığı ile ibadet yaptırıyorlar.
Halbuki bu uygulama ruhbanlıktır, İslam ruhbanlığı yasaklamıştır.


Vakıf kanuna göre İslam Vakıf varlıkları satılamaz amacı dışında kullanılamaz.
Devletimiz azınlık vakıflarına , gayri menkullerine dokunmuyor, Müslüman vakıf mal ve mülkleri ile Bir faiz kuruluşu Vakıfbankı kurmuş Üstelik İslamın lanet ettiği faizcilik yapıyorlar, vakıf mülklerini satıyorlar. Başımıza taş yağmıyorsa şükredelim

VAKIFLAR KANUNU
Kanun Numarası : 5737
Kabul Tarihi : 20/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Vakıf kültür varlıklarının devri
MADDE 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur. (Burada diyorki bir şekilde daha evvel satılmış vakıf kültür varlıkları geri alınır kayıtlı ilk vakfına iade edilir)

YORUMLAR

  • 0 Yorum