Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Irak Savaşları şehitlerinden İbrahim Gözaydın

23 Mart 2024 - 16:39

1. Dünya savaşı Irak cephesi 18. Kolordu 43. Alay 2. tabur . 3. Bölük Felahiye Muharebesi
Er Ahmet Oğlu İbrahim "tirinkoz" Doğ:1874, Şehit olma 03..04.1916 Allah mübarek eylesin

İngilizler General Townshend’i kurtarmak için yeni bir taarruzu 5 Nisan1916’da başlattılar. 
Türk komutanlığı Sinaiyat ve Felahiye’de savunma tertibatı aldı. 

7. İngiliz Tümeninin 6 Nisan’da başlatıp Sınaiyat’a yönelttiği İkinci Felahiye Muharebesi’yle başlatılan taarruzda İngilizlere büyük kayıplar verdirilerek geri püskürtüldü. 
İngilizler 9 Nisan’da tekrar hücuma kalkıştılar ancak başarılı olamadılar. 
Üçüncü Felahiye muharebesinin başarısızlığının ardından İngiliz komutanlığı nehrin güneyinden sonuç almaya karar verdi. 
12 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar Türk mevziilerine taarruz eden İngilizler bir sonuç alamadılar. 
Hatta Halil Paşa, General Townshend’e gönderdiği bir mektupta Felahiye’de 7.000 kişi kaybeden İngilizlerin zor duruma düştüklerini, kendisinin de boş yere uğraşmayıp teslim olması gerektiğini hatırlatmıştır. Ancak Townshend bu teklife olumsuz cevap vermiştir. 
18-19 Nisan gecesi Goltz, Bağdat’ta tifüsten vefat etmiş, cenazesi önce Bağdat’ta Dicle kıyısına gömülmüş, daha sonra İstanbul’a getirilerek 24 Haziran 1916’da Tarabya sırtlarındaki Alman elçiliği bahçesine defnedilmiştir

Felahiye savaşlarının doktora tezi için tıklayınız
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1541999

YORUMLAR

  • 0 Yorum