Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

İsa As. Öldümü? Yaşıyorsa Tekrar aramıza dönecek mi?

28 Kasım 2022 - 19:04

HZ. İSA AS. ÖLDÜRÜLMEDİ

Nisâ Suresi - 155-161 . Ayetleri  Tefsiri
﴾155﴿ Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve “Kalplerimiz kılıflanmıştır” demeleri sebebiyle... 
Dahası inkârları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler.

﴾156﴿ Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından;

﴾157﴿ “Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük” demeleri yüzünden... Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir.
﴾158﴿ Bilâkis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

﴾159﴿ Ehl-i kitap’tan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir; o da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır.

﴾160-161﴿ Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helâl kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.

**************** HZ. İSA AS. YERYÜZÜNE GELMESİ HAKTIR
Zuhruf Suresi 59. Ayet, (Oysa Hz. İsa) O, sadece bir kuldur ki; kendisine (pek çok) nimet (ve fazilet) vermiş ve onu İsrailoğullarına bir örnek ve ibret kılmışızdır.

Zuhruf Suresi 60. Ayet, Eğer Biz isteseydik, içinizden şu Dünyada sizin yerinize, halife olan melekler yaratırdık.

Zuhruf Suresi 61. Ayet, Şüphesiz O (Hz. İsa, Mehdiyet ve kıyamet) saati(nin gelişi) için de bir ilimdir. (Yeniden gelişi önemli bir belge ve işarettir.) Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. İşte dosdoğru yol budur. (Hz. İsa’nın kıyametten önce ortaya çıkacağına ve Deccalizmi yıkacağına işaret buyrulmaktadır.)

Zuhruf Suresi 61. Ayet, Şeytan sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın. Gerçekten o, sizin için açıkça bir düşmandır.

Nisa 158 : (Doğrusu Allah onu [İsa aleyhisselamı] kendi nezdine kaldırmıştır.)

Burada Allahu teâla, Hz. isa As.'ı öldürmediğini, Bir şekilde muhafaza altına aldığını, İnsan olması nedeniyle ashabı Kehf Müslümanları gibi, Şehidler gibi Yemesine, İçmesine devam ettiğine inanıyorum.
************************
 (Âl-i İmran, 3/169) "Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler zannetme."
"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rabbleri katında rızıklanmaktadırlar."

3/169 ve 170)"Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler." 
**************************
Prof. Dr. Mehmet Okuyan  Yukarıdaki ayetleri görmezden gelip Aşağıdaki ayetleri örnek gösterdiği bir sohbetinde Hz. İsa As. ın kesin öldürüldüğünü, Tekrar yeryüzüne gelmesinin mümkün olmadığı iddiasında bulunuyor. 

HALBUKİ KENDİ MEAL SİTESİ kuranokuyan.com da yukarıdaki ayetleri aynı şekilde mana vermiş olduğu halde  aşağıdaki videoda tam tersini beyan ediyor BAKINIZ

********************************
Enbiyâ Suresi - ﴾8﴿ Onları yiyip içmez bir beden kılmadık, ölümsüz de değillerdir.
Enbiyâ Suresi - ﴾34﴿ Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?
Enbiyâ Suresi - ﴾35﴿ Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.

Ra'd Suresi - ﴾38﴿ Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber mûcize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır.

**********************************

Ben burada vicdanıma ve Allahıma sığınıyorum M. Okuyanın yanıldığına inanıyorum, Rabbim cümlemizi fasıkların cahillerin Yanılanların yolunda yoldaş eylemesin, İnşaallah.

Kehf suresinde Allah cc. birçok Müslümanı 309 yıl uyutarak yaşattığını beyan ediyor, Hz. İsa bir başka şekilde neden yaşıyor olmasın ki?
Kehf Sûresi(18) 18. Ayet: Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.

Kehf Sûresi(18) 19. Ayet:  Birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi. "Bir gün veya daha az bir müddet kaldık" dediler. "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Paranızla birinizi şehre gönderin, sakın sizi kimseye duyurmasın" dediler.

YORUMLAR

  • 0 Yorum