Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

İslamda Kız Erkek el ele oyun oynanması yasak dediler

29 Mayıs 2020 - 17:21

Diyanetin "El Ele halk oyunları oynamak, sarılarak dans-wals yapmak islama uygun değildir" şeklindeki açıklamasına Trabzonlu STK'larımızdan savunma ve reddiye geldi.

Bu reddiyeyi yapanların amacı "İslamın hükümleri bize dayatılamaz" diyorlarsa yanlış yapıyorlar, Bizim kalbimiz temiz diyerek Son yıllarda dini içerikli kurum ve kuruluşlarda basına-yargıya taşınmış ahlaksız haberler gerekçe gösterilerek (Mütedeyyin vatandaşların suçlanması) kabul edilemez.

Dini bir müessesede ahlaksız bir eylem olmuşsa buradan Müslümanlara, İslam dinine gönderme yapmak iftiradır, Aynı şekilde ahlaksızlıktır. Kaldıki İslamın böyle ahlaksızlıkları yapmak bir kenara düşünmek dahi günahtır, Zanda bulunmak kul hakkı demektir. Ve birilerinin Müslüman kisevesinde olması o kişinin islam çerçevesinde olduğu anlamına gelmez. 28 şubat sürecinde basına yansıyan fadime şahin ali kalkancı türü bu olayların tesadüf olduğuna inanmıyorum, neyse.

Konuya dönersek;

Düğünde dernekte eğlenmenin bir esprisi gençlerin birbirlerini tanıması olduğunu bilirim, Malüm geçmişte şehirleşme pek yoktu, Evlerin mahremiyeti vardı. Hatta İstanbul süleymaniyede sokakların yarısına yakını çıkmaz sokaktı Neden? Sokaktan yabancı geçmesin diye olduğunu biliyorum.

Günümüzde mahremiyete gerektiği gibi önem verilmediği malüm, apartman rezidans kültürü çok değerimizi yok etti. Kutu gibi dairelerde karşı, Üst-Alt dairedekiler birbirini tanımıyor, koridorlarda selamlaşmıyor.

Burada Horonun, Halk oyunlarının oynanması değil, birbirini yeterince tanımayanların tesadüfen oyun sırasında yan yana gelmesi sonucu ellerini sıkıca tutuşmaları zaten sıkıntı oluşturuyor.

Birçok etkinlikte gençlerimizin araya mahrem birini koyarak namahremle el ele olmaktan korunduklarını görüyoruz.

Bu tedbirin önemsiz olduğunu, cinsel tacizin düşünceden kaynaklandığını, ahlaklı kişilerin kalbini bozmayacağı savını iddia edenler olabilir.

Onların niyetlerini okumak mümkün olmadığı için yaşadıklarımızla amel etmek zorundayız.

45 yıllık bir haberci olarak hiçbir tedbire bakmadan oyuna girenlere sözümüz yok Girmek istemeyenlere de saygı göstermek zorundasınız.

İslamda göz ile bakmanın, ten ile dokunmanın zina olduğunu biliyosunuz.

Allahın emrine itaat edenlere saygı göstermek hem ahlaken hem hukuken gerekmektedir.

Konu hakkında yapılan basın açıklaması --------------------------------

Hasan Okhan Okumuş

 KAMUOYUNA, TRABZON DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR PLATFORMU

Diyanet İşleri Başkanlığının dijital ortama açtığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ahmet Yaman’ın “Aile Hayatımız “ isimli kitabında “ ...kadınlı-erkekli, dans ve horon ile düğünlerde toplantılarda birlikte eğlenme islama aykırıdır ..” açıklamasına ve değerlendirmesine yer verilmiştir.

Zaman zaman böylesine açıklamalarına rastladığımız bazı çağ dışı kafaları kınıyor ve bunları Türk Toplumunun dini yapısından, anane ve gerçeklerinden kopuk olarak görüyor ve Diyanet İşleri Başkanlığının onay verdiği bu açıklamayı doğru bulmadığımızı düşünceyi ve paylaşımı kınadığımızı bildiriyor bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Folklor ve yöresel halkoyunları; (Karadeniz’de -HORON, Trakya’da -HORA, Ege’de-ZEYBEK, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da-HALAY, Kuzeydoğu Anadolu’da- BAR, Marmara ve Trakya’da -KARŞILAMA, Batı Akdeniz’de- KAŞIK, Türk ve Alevi yörelerinde-SEMAH, Ege, Batı Akdeniz ve Güney batı Anadolu’da-BENGİ, MENGİ, TEKE ZORTLATMASI). V.b gibi adlandırılır.

Bu oyunlar tüm insanlarımızı el ele, omuz omuza, özgür ve kardeşçe bir arada tutarlar. İnsanlarımız bunlarla etkinliklerde bir araya gelerek barış, sevgi ve saygı içinde yaşarlar. Bu aynı zamanda yüce dinimizin bize bir emri ve öğretisidir.

Halkoyunları haramdır elele oynanamaz demek veya bunları oynamak halt etmektir, islama aykırıdır sonucuna varabilecek açıklamalarda bulunmak bu barışı, sevgiyi ve kardeşliği zedelemek ve nihayetinde reddetmektir. Bu sebeplerle de kız erkek bir arada halkoyunu ve Horon oynamak, dans etmek haramdır islama aykırıdır demek , halkı dini konularda doğru bilgilerle aydınlatmak yerine bu yolda yersiz ve yanlış bilgilendirerek böylesine çağ dışı açıklamalara yer vermek kabul edilemez.

Halkımızın bu tür etkinliklerde tek bir aile gibi olduğunu ve birlikte yaşadığını unutmayalım.

Bu geniş aileyi oluşturan insanlarımız düğünde dernekte sevinçte tasada elele olmayı önemser.

Bir elinde dedeleri diğer elinde nineleri, babaları, kız kardeşi, erkek kardeşi, amcaları , dayıları, teyzeleri, halaları ile birlikte en geniş aile olarak bu oyunları elele oynarlar. Bu insanlarımız diğer yakınları ile komşularının da katılımıyla el ele birbirini hissederek birbirine tutunarak sürekli horon halkasına dâhil olup çoğalarak geniş bir halk topluluğu şeklinde, büyük bir aile olarak ve her bir fert bu geniş ailenin bir parçası olarak bu ruhla halkoyunlarını oynarlar.

Bu anlamda evinde, bağında bahçesinde, tarlasında çapa yaparken, kazma yaparken, belleme yaparken ve işinde, gücünde aile olarak coşkuyla bir arada olmak horon oynamak insani ve dini bir gereklilik olup, ne haram ne de günah sayılamaz. Bunları islama aykırı görenlerin ve bunu kurumsal açıklamalarla yayınlayanların kendi nefislerini terbiye etmesi ve olmayan aklına mukayyet olması gerekir.

Sevgi ve saygıyı kötü emellerine alet edenler hem insanımıza hem de dinimize haksızlık etmektedirler. Oysa sevgi ve saygıyla kardeşçe elele bir arada olmak ne günahtır ne de haramdır. Bu bağlamda Halkoyunlarımızın icrası ve elele Horon gibi dans da ne günahtır ne haramdır. Kızlı erkekli oyun oynayan dans eden horon eden insanlarımızın Folklorcularımızın arasında zihinleri, nefisleri ve ahlakları bulanık insanlar da yoktur.

Halkoyunlarının özünde ve ruhunda sevgi ve saygı vardır, doğruluk, adalet ve eşitlik vardır, temizlik, hoş görü ve anlayış vardır. Kısaca dinimizin bizlere öğrettiği ve emrettiği tüm değerler orada mevcuttur. Hal böyle iken, halkoyunları haramdır veya kızlı erkekli ele ele horon etmek dans etmek haramdır islama aykırıdır sonucunu doğuracak söylemler kültürümüzü tamamen yozlaştırır ve yok eder. İnsanlarımızın sosyal, kültürel ve dini değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve bu değerlerden asla taviz vermeyen bir yapısı olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu oyunlar halkın öz değerleridir, töresidir, geleneğidir ve asırlardan beri süzülüp gelen kültürüdür.

O halde dedelerimizle, ninelerimizle, babalarımızla, analarımızla, ablalarımızla, ağabeylerimizle, kız ve erkek kardeşlerimizle, amcalarımızla, dayılarımızla, teyzelerimizle, halalarımızla bir arada, bir aile olarak halkoyunu ve Horon oynamak dans etmek neden haram neden islama aykırı olsun.

Kaldı ki bu tür kültürel faaliyetlerin, milli ve dini bayramlarda ve düğünler de yapılması yanında, bunlar halkın bir şeyleri başarmasının, bir sorunu çözmesinin, bir sıkıntıyı bertaraf etmelerinin, huzur bulmalarının, mutlu olmalarının göstergesi olup bir nevi yaradana şükrünü neşe ve coşkuyla ifade etmenin, kutlamanın da göstergesidir.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;

Ecdadımız Çanakkale de ve Kurtuluş Savaşında halkoyunlarını ve Horonunu oynayarak inancını ve imanını tazeleyerek coşkuyla savaşmış ve canlarını vererek bizlere bu vatanı emanet etmişlerdir.

Bizler İslam dinine iman edenler olarak bu kültürle var olduk. Bu kültür bizi vatanımızla bütünleştiren, sevgi ve saygıyla barış içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan en değerli varlığımızdır.

Bu birlikteliğimizi ve kültürümüzü barış ve kardeşliğimizi zedelemek yok etmek kimsenin hakkı olmadığı gibi haddine de değildir.

Kadin-erkek elele birlikte horon oynamayı ve dans etmeyi islama aykırı ve cinsel bir ritüel olarak gören bu kafaları ve cehaletlerini kınıyoruz.

Saygılarımızla

TRABZON DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR PLATFORMU

Bu yazı 466 defa okunmuştur.