Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Ülkenin 1. Sorunu!

09 Ağustos 2023 - 14:09

İslamiyet’e Bakışımız sakat
Kuran-ı Kerime bakacağımıza
Ben Müslümanım diyen Sahtekârlara bakarak İslam hakkında fikir üretiyoruz.
Kâinatta Kıyamete kadar İslam sadece Allah'tan öğrenilir
Peygamber dahi Kendinden değil Allah'ın uyarıları ile yaşadı, İnsanlığa örnek oldu 23 yıl
Türk milletinin düşmanları Sahte bir dinci sınıf üretti, Bu dinbazların davranışları, Yaşantıları halka deşifre edildi, Vurun Kahpeye senaryoları uygulandı,
Ve İslam’ı Kurandan bilmeyen cemaatler hurafelerin peşine düştü
Allah'ın Makamına şeyhlerini oturttular, Kendileri için kurtuluş beratı aldılar, Cennetlik hayalleri ile övündüler, İnsanları aşağıladılar, Tekfir ettiler. Adeta Allah'ın cc. avukatlığına, Muhasebeciliğine, Hakimliğine, Hakemliğine soyundular.
Ve bu ihanet odakları ülkede bütün dinlere Dinsizlere sınırsız inanç özgürlüğü verdiği halde Sadece Sünni Müslümanları 400.000 kişilik Devlet memurlarının emri altına aldılar.
Namazı Kıldıran memur, Ezanı okuyan memur, hatip memur, kayyım memur.
TC Laik değil Müslümanlar için tam bir şeriat devleti durumuna geldi.
İslam Temizlik ve güzel ahlak olduğu halde Bu güruh İslam’ı İbadetten mürekkep bir haline getirdi.
Kuran İslam’ını Namaz memuru bilmiyor, Cemaat bilmiyor, Din öğretmeni bilmiyor, Diyanet personeli bilmiyor.
Evet Resmi Gayri resmi yaşadığımız din İslam değil.
İbadetsiz Müslüman olabilir Lâkin İmansız Müslümanlık olmaz.
Kuran İslam’ında İman şartları içinde ibadetler yoktur.

********************
Akıl Yaratılış amacına uygun olarak aktif hale getirilmediği müddetçe aklın bir işlevi yoktur, Körelir.

Aklı gerektiği gibi kullanmamak, Kuran’daki ifadesi ile “Pisliğe mahkûm olmak” demektir. (Yunus suresi 100)

*******************
Aklı, yaratılış amacına uygun olarak kullanmamak Kur’an’daki ifadesiyle “Sürü içgüdüsüyle davranan hayvan gibi olmak hatta yoldan sapma konusunda onlardan daha şaşkın ve beter olmak” demektir. (Furkan suresi 44)
*******************
Nisâ Suresi 136. Ayet: Ey iman edenler! (Görünüşte değil gerçekten) İman edin; ALLAH’a, (her şeyin Rabbi, sahibi, yegâne hâkimi ve kuluna kâfi; -her konuda yeterli, kefil ve vekil- olduğuna;) RESULÜ’ne, (Hz. Peygamberin en güzel örnek-model, en mükemmel rehber ve Sünnetinin hayat sistemi ve huzur prensipleri olduğuna;) Resulüne indirdiği KİTABI’na, (Kur’an’ın, ekonomiden siyasete, dış ilişkilerden sosyal adalete, bütün temel hüküm ve haberlerinin Hakk ve hayırlı olduğuna, bu İlahi kanunlara aykırı bütün kurum, kural ve oluşumların şaşkınlık ve şeytanlık sayıldığına, İlahi hükümleri bırakıp, bâtıla tâbi ve taraf olanların inkâra ve tuğyana saptığına) ve daha önce indirdiği Kitap(ların aslına ve esaslarına) iman edip güvenin (ve amelinizle-tarafgirliğinizle bunu sürekli ispatlayıp gösterin). Kim Allah’ı, Meleklerini, Kitaplarını, Elçilerini ve Ahiret Gününü inkâr ederse, şüphesiz o uzak ve derin bir sapkınlıkla sapıtmıştır.
*****
Nahl ﴾90﴿ Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum