Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Konuşurken bazen ne yaptığımızı bilmiyoruz

27 Eylül 2023 - 14:40

Günümüzde Yolsuzlukla itham edilen TC politikacılarından bazıları İslami söylemlerle kendilerini parlatmaya çalışırken, Bir kısım muhalif çevreler bu kişilerin İslami kimliğini eleştirirken Öncelikle İslam’a saldırıyorlar (Düşünmüyorlar ki İslam Allahın kelamı Hiçbir beşer "Referansım İslam" diyemez.)
Ve bu kişiler İslamcılık politikası yapanları itham ederken muhataplarını Araplık-Arapçılık ile suçluyorlar.
Hâlbuki İslam sadece Arap bir peygambere Arapça olarak vahyedildi, Kuranı kerimin lisanı yoktur, Kuran okunan ayetin manasıdır. Yazılı-sözlü ifadeler Allaha ait değil İnsanlığın anlama-İdrak vasıtalarıdır.
Mahlûkata ait Yazma, Konuşma, ses, görüntü vs. gibi vasıtalar Allaha ait değil mahlûkata ait eylemlerdir.
Ve İslam Arap dini değil İnsan ve Cinlerin yaşadığı Bütün âlemin dinidir.
Allah cc. Mahlûkata, maddeye asla benzemez, Mukayese edilemez.

Kaldı ki Din İle Milliyet, Irk mensubiyetleri farklıdır.
Din Allah ile kul arasındaki ilişkiyi düzenleyen kaynağı Allah'a ait Doğru yaşama ait nasihatlerden ibarettir.
Millet, Bir coğrafyada yaşayan İnsanların birlikteliği ile oluşan Ulus-Devlet birlikteliğinin adıdır. İçeriğinde her dinden her ırktan kişiler olabilir.
Irk, Aynı soydan gelen Akraba topluluklarına verilen tanımlamadır. Aynı ırktan gelen insanların dinleri, kültürleri, devletleri ayrı olabilir.

Bu Gün görüyoruz, Aynı soydan gelen Türkler, Araplar vs. çeşitli Milletlere bölünmüş Hatta birbirleriyle savaş bile yapabiliyorlar.

Bu Nedenle birisini eleştirirken lütfen kişisel tanımlar kullanalım, O kişinin Irkını, Milletini, Dinini hakaret konusu yapmak medeniyet değil vandallıktır.

Bazılarımız ise Türklüğü, Araplığı vs. Millet birliğini Irk gibi algılıyor, Türk soyu, Arap soyu gibi.
Soy ile Millet kavramları birbirinden çok ayrıdır. Birisi sosyal Siyasi dayanışma iken diğer kan bağına bağlı akrabalık ile oluşmaktadır.

Son yıllarda İktidarın Arap seviciliğine tepki olarak Türk milliyetçiliği adına konuşanlar "Arap dini " iddiası ile İslam’ı ret ederek Şamanlık Yeni moda adı ile Tengri cilik, Gök tanrıcılık oyunu oynuyorlar.
Bu haliyle Allah'ı, yaratılışı inkâr eden Ateistlerden Materyalistlerden hiçbir farkları kalmamış oluyor, Bilimsel anlamda komik duruma düştüklerini de bilmiyorlar.

Benim için Kişisel olarak Müslümanlığım esastır,
Toplumsal olarak Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti esastır,
Evrensel olarak Hem Müslüman Hem Türk coğrafyası önemlidir, daha kolay dostluk kurabilirim.

Birilerine hakaret etmeniz sizi yüceltmez bilakis kınanmanıza sebep olur. Saygınlığınız zaafa uğrar.
Şaman veya Müslüman Türkler tarih boyunca İnsanlığa saygılı, Soykırım yapmamış, Kavimlerin can güvenliğine, inançlarına, kültürlerine saygılı olmuştur.
 (1.Dünya savaşı sırasında Düşmanla işbirliği yapmış Savaşta ve savaş sonrası Ermenilere yerel halkın yoğun tepkisi nedeniyle devlet onların güvenliği için yurt dışına gönderilmesini çare olarak görmüştür.)
Bu insani hassasiyeti Araplarda, Avrupa’da göremezsiniz.
LÜTFEN TARTIŞIRKEN DİNLERE, IRKLARA, MİLLETLERE HAKARET VE İFTİRADA BULUNMAYALIM.
Ortada bir suç varsa kişiseldir, sorumlusunun kimliği üzerinden konuşalım İnşaallah.

YORUMLAR

  • 0 Yorum