Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

MİMAR SİNAN İLKOKULU

28 Mayıs 2024 - 02:32

TARİHÇE
Okulumuz 1924 yılına kadar İsmet Paşa Konağı olarak kullanılmıştır. 1924 yılında
eğitim-öğretim hayatına başlayan okulumuz, Mekteb-i Sıbyan adıyla bu tarihten itibaren
eğitim vermeye başlamıştır. 1925 senesinde okulumuzun adı kayıtlarda 42. Mektep olarak
geçmektedir.

1934-35 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okulumuzun adı kayıtlarda 8. Mektep
olarak değiştirilmiştir. Okulumuz 1948-49 eğitim öğretim yılından itibaren şimdiki adını
almıştır. O dönemde Fatih semtinde çok az sayıda okul olduğundan hem kendi çevresinden; hem de Fatih’in değişik mahallelerinden gelen öğrencilere eğitim verilmiştir.

1961 TENTEN İSTANBULDA FİLMİNDEN MİMAR SİNAN OKULU

 1924 yılından 1964 yılına kadar ahşap bir binada eğitim-öğretime devam eden
okulumuzun 1964-1966 yılları arasında yeni binası yapılmıştır.

Okulumuz, eğitim-öğretime ara vermeden öğrencilerinin bir kısmı Beyazıt İlköğretim Okulunda, bir kısmı Vezneciler İlköğretim Okulunda olmak üzere devam etmiştir.

1966-1967 Eğitim – Öğretim yılından itibaren bugünkü betonarme binasında eğitime başlamış ve günümüze kadar aynı binada öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir.

 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ile birlikte okulumuz İlköğretim Okulu
olarak eğitim öğretime devam etmiştir. 2012 yılında da 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte
okulumuz ilkokul olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

 Mimar Sinan İlkokulu İstanbul’un tarihi yarımada içerisinde bulunan en eski yerleşim
yeri, Süleymaniye semtinde bulunmaktadır. Eski İstanbul diye de adlandırılan bu semt, Roma,
Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına kadar uzanan tarihi bir süreçte medeniyetlerin merkezi olmuştur. Aynı zamanda üç imparatorluk döneminde de devlet ileri gelenlerinin yaşadığı semt olarak bilinmektedir.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar da devlet ileri gelenlerinin ikamet ettiği semtimiz, 1950’li yıllardan sonra Anadolu’dan başlayan hızlı göç dalgalarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değişmeye başlamıştır.
’İstanbul Hanımefendisi’ ve ‘İstanbul Beyefendisi’ kavramlarının oluştuğu semt olarak da anılan Süleymaniye - Küçükpazar semti okulumuz öğrencilerinin temel profilini oluşturmuştur.
 SARIBEYAZIT CAMİ SOKAĞINDAN MİMAR SİNAN İLKOKULU

YORUMLAR

  • 0 Yorum