Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Namazsız Müslümanlık olur mu?

10 Kasım 2023 - 22:57

Namazsız Müslümanlık olur mu?
Binaenaleyh namaza inanmayan kimse Müslüman değildir.
Onunla evlenmek caiz olmadığı gibi kestiğini de yemek caiz değildir.
Fakat namazın farz olduğunu inkar etmez, ancak tembellikten dolayı namaz kılmazsa günahkar olsa bile Müslüman kabul edilir.
Furkân Suresi 77. Ayet: İnananlara de ki: Dua, yalvarma ve ibadetiniz olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi? Ve inkârcılara da de ki: Gerçek şu ki siz, Allah'ın mesajını yalan saydınız, artık bu yüzden azap size sarılacak, yakanızı bırakmayacaktır.
Nisâ Suresi - ﴾101﴿ Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
Nisâ Suresi - ﴾102﴿ Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun, silâhlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar, sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan (bu) bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silâhlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki, siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gafil (uzak ve unutmuş) olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar! Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız silâhlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın! Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
Nisâ Suresi - ﴾103﴿ Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir.
KURAN'DA "KAZA NAMAZI" DİYE BİR KAVRAM YOKTUR
Kuran, Nisa Suresi 103. ayette bize namazın vakitli farz olduğunu,
Mearic Suresi 23. ayette bu farzın hayat boyu sürekli gözetilmesi gerektiğini söylemektedir.
“Namaz; Allah’ı (gereği gibi) anmak için kılınır.
Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız bana kulluk et, beni anmak için de namaz kıl!.(Taha Suresi,14)
Kuran’da kaza namazı diye bir kavram yoktur.
Namaz savaş ortamında bile kazaya bırakılmaz, kılınır (Nisa Suresi, 101-102). Namazı kılmayan, kaçıran Allah’a bunun için tövbe eder, daha sonra titiz bir şekilde namazlarını kılmaya devam eder.
Allah oruçta tutmadığımız günler sayısınca başka günlerde oruç tutmamızı söylemiş, bunun kapısını açmıştır. Allah istese namaz için de aynısını yapardı.
Bu yüzden kimse namaza başlayacak kişileri geçmişteki şu kadar… kılmadığın namazı kaza etmen gerek diye yanlış yönlendirmesin.
Sonuçta her konuda olduğu gibi namazda da Kuran’da ne yazıyorsa din yalnızca odur. Allah kitabında hiçbir eksiklik bırakmamıştır.
Allah cc. Nisa Suresi 103. ayette
Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın.
Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir kulluk borcudur..
Evet 12 farzı olan Namaz ibadetinin farzlarından biri vakittir. Vakti içinde kılınmayan namaz "Kaza" adı altında telafi edilmesi doğru değildir, Çünkü sonradan eda edilen namazda Vakit farzı yoktur bu nedenle eksiktir.
Kılmadığınız Namazlarınızı kaza edin diyenler Niyeti ne olursa olsun Müslümanları Namazlarını dar zamanda kılmayabilirler, batıl anlayışını telkin etmiş oluyorlar.
Çok kaza namazı olan Çokça nafile namaz kılsın (Adına kaza demesin) Fakire, Hastaya, yetime çok yardım etsin, Bu hayırlar günahlarımızın kefareti olacaktır. Allah kasıtsız günahları af edeceğini beyan ediyor, Fakat kalbin tasdik ettiği günahların hesabının çetin olacağını beyan ediyor.
Ben Müslümanım diyen kişinin uyması gereken kitaptaki hükümleri bırakıp da halen kulaktan dolma bilgilerle yada atalarından kalma bilgi ile yetinirim diyenler, Allah huzurunda, şu ayetin tecellisi ile karşılaşacaklar
Onlara, “ALLAH’IN indirdiğine uyun,” dense, “Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz,” derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? (Bakara-170)

YORUMLAR

  • 0 Yorum