Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

ŞEFAAT KONUSUNDA DÜŞÜNDÜREN AYETLER

14 Mart 2024 - 02:17

En'âm / 94. Ayet
Andolsun ki, sizi başta nasıl tek tek yaratmışsak, şimdi de tek tek yapayalnız huzurumuza geldiniz ve dünyada size verip hayaline daldırdığımız her şeyi arkanızda bıraktınız. 
Hani işlerinizi tanzimde Allah’ın ortakları olduğunu ileri sürdüğünüz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz! 
Onlarla aranızdaki bütün bağlar kopmuş ve sizi kurtaracaklarını sandığınız sahte tanrılar yanınızdan kaybolup gitmiştir.
*******************
A'râf / 53. Ayet
Onlar, Kur’an’a iman etmek için ille de onun bildirdiği kıyâmet haberinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar?
O gerçekleştiği gün, daha önce onu unutanlar şöyle diyecekler: “Demek Rabbimizin peygamberleri bize gerçeğin ta kendisini getirmişler, ama biz kulak asmamışız!
Şimdi bize şefaat edecek kimseler yok mu?
Veya dünyaya tekrar gönderilsek de daha önce yapamadığımız sâlih ameller yapsak!”
Ne var ki onlar kendi felaketlerini bizzat kendileri hazırladılar ve kendilerine en büyük zararı verdiler.
Uydurdukları sahte tanrıları da onları yüzüstü bırakıp görünmez oluverdi.
*******************
Yunus / 3. Ayet
اŞüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükümrân olan, her şeyi ve her işi yerli yerince yöneten Allah’tır.
O’nun izni olmadan şefaat edebilecek hiç kimse yoktur. Rabbiniz Allah işte budur.
Öyleyse O’na kulluk edin. Hâlâ düşünüp ders almayacak mısınız?
*******************
Meryem / 87. Ayet
O gün Rahmân’ın katında, kendisine söz ve izin verilenler dışında hiç kimse şefaat etme yetkisine sahip olamayacaktır.
*******************
Tâ-Hâ / 109. Ayet
O gün hiç kimsenin şefaati fayda vermeyecek; ancak Rah­mân’ın izin verdiği ve konuşmasına râzı olduğu kimseninki müs­tesnâ.
*******************
Enbiyâ / 28. Ayet
Allah, onların geleceğini de, geçmişini de bilir.
Onlar ancak Allah’ın râzı olduğu kimselere şefaat edebilirler.
Hepsi de O’na duydukları derin korku ve saygı sebebiyle tir tir titrerler.
*******************
Sebe' / 23. Ayet
Allah’ın huzurunda, O’nun izin verdiği kişi hakkında ve yine O’nun izin verdiği kişi tarafından yapılmadıkça şefaat de hiçbir fayda vermez.
Nihâyet şefaat izni çıkıp da kalplerindeki korku ve dehşet giderildiği zaman şefaat bekleyenler, şefaat edeceklere: “Rabbiniz ne buyurdu?” diye sorarlar.
Onlar da: “Gerçeği buyurdu” diye cevap verirler.
Allah, pek yüce, çok büyüktür.
*******************
Yâsin / 23. Ayet
“Ben hiç O’ndan başka ilâhlar edinebilir miyim?
Çünkü Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve hiçbiri beni kurtaramaz.”
*******************
Zümer / 44. Ayet
De ki: “Şefaat bütünüyle Allah’ındır.
Göklerin ve yerin mutlak mülkiyeti ve hâkimiyeti yalnız O’na aittir.
Sonunda, hesap vermek üzere, O’nun huzuruna döndürüleceksiniz.”
*******************
Müddessir / 48. Ayet
Artık şefaat edenlerin şefaati, onlara bir fayda vermeyecektir

YORUMLAR

  • 0 Yorum