Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Siyonistlere göre Ayet Ayet Yahudilik İnancı

23 Ekim 2023 - 01:30

TEVRAT: “Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak; sınırınız çölden ve Lübnan’dan, Irmak’tan, Fırat Irmağı’ndan garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak. Tanrınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız tüm diyarın üzerine koyacaktır.” (Tesniye, 11/24-25)

“O günde Rab Abram’la ahdedip dedi: Mısır Irmağı’ndan büyük ırmağa, Fırat Irmağı’na kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim.” (Tekvin, 16/18)

Türk Milleti, yurt edindiği toprakları için milyonlarca şehit vermiştir. “Türkiye ilgi alanımız içindedir.” diyen Yahudi insan kasabı Ariel Şaron aylardır kuyruğu titrettiği halde geberemiyor. Onca masumun kanına girerek, kolay ölüm var mı? Darısı, mevcut Yahudi kasaplarının başına…

“Aralarına seni dağıttığım milletlerin hepsini bütün bütün sona erdireceğim fakat seni sona erdirmeyeceğim.” (Tevrat, Yeremya, 30/11)

“Çok kavimler ezeceksin, ve onların kazancını Rabbe ve onların mallarını bütün dünyanın Rabbine tahsis edeceğim.” (Tevrat, Mika, 4/13)

“Ve seni sıkıştıranların oğulları sana eğilerek gelecekler. Senin ayaklarının tabanında yere kapanacaklar ve sana Rabbin şehri İsrail Kudüsü’nün Siyonu diyecekler.” (İşaya 60/14)

“Ve Krallar sana uşak ve Kraliçeler sana dadı olacaklar, yere kapanıp ayaklarının tozunu yalıyacaklar.” (İşaya 49/23)

“Milletlerin servetini yiyeceksin ve onların izzeti size geçecek.” (Tevrat, İşaya, 61/6)

“Allah’ın Rabbin sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Allah’ın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.” (Tevrat, Tesniye 20/16,18)

*******************

Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Hezekiel 6

Şimdi git Ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Samuel 15/2

Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana. Mazmurlar 137/8

Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı’nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Yasaya 1

Lanet olsun Rab’bin işini savsaklayana. Kılıcını kan dökmekten alıkoyana lanet olsun. Yaremya 48/10

Musa savaştan dönen ordu komutanlarına, binbaşılara-yüzbaşılara öfkelendi. Onlara “ bütün kadınları sağ mı bıraktınız” diye çıkıştı. Çölde Sayım 14-15

Bütün kentleri ele geçirdik hepsini yok ettik. Erkek, kadın, çocuk kimseyi sağ bırakmadık. Yasa Kitabı 2/34

Musa şöyle dedi: “İsrail’in tanrısı Rab diyor ki: Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün Mısırdan çıkış : 32

Bu konu biterken, şimdi size can alıcı bir soru: Her şey tamam da bu Hahamlar neden içi canavarlıkla dolu bu kadar sözü ayet diye Tevrat'a koydular?
Neden kendileri dışında tüm insanları büyük bir vahşilikle yok etmek istiyorlar?
Bu ideolojik düşünceleri yüzünden, tarih boyunca onlardan korkan halklar tarafından bir çok kez katliama maruz bırakıldıkları halde, neden bu vahşi duygularından hiç vaz geçmediler?

YORUMLAR

  • 0 Yorum