Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Son 300 yıldır Devleti Aliye ve Türkiye Cumhuriyeti Şeriat ile yönetiliyor

06 Kasım 2022 - 16:08

BU ŞERİAT İSLAMIN EMRETTİĞİ DEĞİL YÖNETİCİLERİN ŞERİATI MAALESEF

Kanuniden önce Şeyhulislam bağımsızdı, Sonradan padişahlara bağlandı, padişahın gösterdiği çizgide görev yapar oldu ve Devlet yıkıldı.
Yıkılan devletin enkazından Türkiye Cumhuriyeti kuruldu İslami ibadetleri doğrudan devlet yönetimine kattı. Maaşlı namaz memurları tahsis etti.

Benim Anladığım Devlet yönetimi Allahın emirlerine muhalif davranışlarda bulunuyorsa Cemaat onu uyarmalı, İmam cemaati dikkate almıyorsa Devlete zarar vermeyecek şekilde muhalefet etmek gerekiyor.

İMAMET (Yönetici)

Allah cc. Yasin 21. Ayetinde: (Karşılığında) “Sizden bir ücret de istemeyenlere (dünyalık bir beklenti gözetmeyenlere) tâbi olun (ve destekleyin!) Çünkü onlar hidayete ermişlerdir. (Kendilerine riayet ediniz.)”

CEMAAT OLUN EN TAKVANIZI İMAM YAPIN

"Cemaat Kendisinden hoşlanmadığı halde bir kişinin bir topluluğun önüne geçip onlara imamlık etmesi durumunda Allah o kişinin namazını kabul etmez." (Ebû Davud, Salât, 63)

Rasulullah (s.a.v): Hiç şüphesiz bana itaat etmenizi Allah’a itaat olmaktadır. Başınızdaki imamlarınıza itaat etmenizde bana itaat olmaktadır (Suyutu ed, Dürrül- Mensur, 11. 597). Kim başındaki Emirden hoşlanmadığı bir şey görürse, sabretsin. Çünkü kim cemaatten bir karış ayrılırsa cahiliye ölümü ile ölür (Müslim, imamet). 

Ümmetimden her devirde Sabikun (hayırda önde) bulunur (Ebu Nuayım, Hilye,1,7, Suyuti el- camius sağır2, 415 No:7327). 

Üç sınıf insan var ki, Allah Teâlâ onlarla kıyamet günü onları temize çıkarmayacaktır. Bunlardan birisi de, bir imama sırf dünya için beyat eden kimsedir...(Buhari, Ahkâm,48, Müslim, İman 173;Nesai, Buyu,6, İbnu Mace, Cihad,42; Ahmed Müsned2, 25) 

İmamlarınız hakkında kötü sözler konuşmayın, Allah'tan onlar için güzel hal isteyin.. (Müslim) İmamlarınızın en hayırlısı; sizin onlar için onlarında sizi sevdiği, sizin onlar için onlarında sizin için dua ettiği kimsedir (Taberani).


Bakın Muaz b. Cebel: - Ya Rasulullah! Eğer bizim başımızda senin sünnetine göre hareket etmeyen bulunursa ne yapmamızı emredersiniz? Resulü Kibriya (s.av): - Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez buyurmuştur.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum