Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Trabzon Of'lu Şehidler listesi

02 Mart 2020 - 04:44

Birçoğu ailesine bildirilmemiş 1. Dünya savaşındaki cephelerde Savaşıp şehit olan Trabzon Of ilçesi kayıtlı dedelerimizin bilgileri

I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi, I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı Irak Cephesi, I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi, I. Dünya Savaşı Irak Cephesi, I. Dünya Savaşı Romanya Cephesi, I. Dünya Savaşı Filistin Cephesi, I. Dünya Savaşı- Hayreddin Barbaros (I) Zırhlısı, Andek MuharebesiPiyade Er Yusuf Oğlu MUSTAFA Of 1889 - 29.12.1914
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 97. Alay 2. Tabur 3. Bölük Meydan Harbi İhtiyat Yd.Sb

-------------------------------------
Hacı Ahmet Oğlu MUSTAFA SABRİ EFENDİ Of - 13.01.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 82. Alay 3. Tabur 11. Bölük Endek Muharebesi

-------------------------------------
Er Ahmet Oğlu MUSTAFA ŞABAN (Dedemehmet Oğulları) Of - 1891 - 19.07.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 2. Kolordu 12. Alay 1. Tabur Seddülbahir Muharebesi

-------------------------------------
Piyade Er İsmail Oğlu NURİ Of - 1875 - 24.08.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 3. Kolordu 64. Alay 2. Tabur 1. Bölük Hilal-İ Ahmer Tıp Fakültesi Hastahanesi

-------------------------------------
Er Abdullah Oğlu OSMAN (Alemdar Oğulları) Of Merkez - Kirazköy 1895 - 20.07.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Giresun Menzil Hastahanesi

-------------------------------------
Er Hasan Oğlu OSMAN (Timur Oğulları) Of Merkez - Korucuk 1891 - 22.06.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 10. Kolordu 94. Alay 2. Tabur 5. Bölük Karadağ Harbi Depo Yd.Sb

-------------------------------------
Ömer Oğlu OSMAN NURİ EFENDİ (Ustaömer Oğulları) Of -- 11.03.1917
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 82. Alay Meydan-ı Harp

-------------------------------------
Er Ahmet Oğlu ÖMER (Mollamahmut Oğulları) Of - 1888 - 27.07.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 83. Alay 1. Tabur Meydan Harbi

-------------------------------------
Er Ahmet Oğlu ÖMER (Mollamehmet Oğulları) Of- 1898 - 27.07.1916
I. Dünya Savaşı Irak Cephesi 9. Kolordu 83. Alay 1. Tabur Felahiye Muharebesi

-------------------------------------
Er Ali Oğlu ÖMER (Karaibrahim Oğulları) Of - 1875 - 25.02.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Yakumit Muharebesi

-------------------------------------
Er Mecit Oğlu ÖMER (Hacıislam Oğulları) Of- 1895 - 03.01.1918
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 109. Alay 3. Tabur 9. Bölük Giresun Menzil Hastahanesi

-------------------------------------
Er Mehmet Oğlu ÖMER Of- 1879 - 21.08.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 18. Fırka 102. Alay 3. Tabur Meydan Harbi

-------------------------------------
Er Hasan Oğlu RECEP Of- 1893 - 19.05.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 2. Kolordu 13. Alay 2. Bölük Merkeztepe

-------------------------------------
Piyade Er Mehmet Oğlu RESUL Of- 1891 - 12.07.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 10. Alay 2. Tabur 5. Bölük Kerevizdere

-------------------------------------
Piyade Er Süleyman Oğlu RIDVAN Of- 1879 - 12.02.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 28. Fırka 84. Alay 2. Tabur 6. Bölük Danagöl Dağı

-------------------------------------
Er Abdullah Oğlu SADULLAH (Kula Oğulları) Of - 1896 - 7.7.71916
I. Dünya Savaşı-Gökdere Harbi

-------------------------------------
Piyade Er Ahmet Oğlu SALİH (Semizali Oğulları) Of- 1879 - 13.02.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 101. Alay 1. Tabur Erzurum Muharrem Gözesi Muharebesi

-------------------------------------
Piyade Er Ali Oğlu SALİH (Hacımehmet Oğulları) Of Merkez - Bölümlü B. 1880 - 07.09.1916
I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi 15. Kolordu 19. Fırka 57. Alay 1. Tabur 1. Bölük Meydan Harbi

-------------------------------------
Er Hacı Mustafa Mehmet Oğlu SALİH Of- 1879 - 06.04.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 6. Kolordu 77. Alay 3. Tabur 10. Bölük Kocadere Muharebesin

-------------------------------------
Er Ahmet Oğlu SALİM Of Merkez - Eskipazar 1891 - 13.02.1916
I. Dünya Savaşı Irak Cephesi 9. Kolordu 2. Bölük Bağdat Merkez Musevi Hastahanesi

-------------------------------------
Er Emin Oğlu SÜLEYMAN (Hacısalih Oğulları) Of -1892 - 31.01.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 82. Alay 1. Tabur 2. BölükMeydan Harbi

-------------------------------------
Piyade Er Ahmet Oğlu ŞABAN Of Merkez - Sugeldi 1891 - 18.07.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 12. Alay 1. Tabur 2. Bölük Seddülbahir Muharebesi

-------------------------------------
Er Salih Oğlu ŞABAN Of- 1871 - 06.06.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 91. Alay 2. Tabur 1. Bölük 22.Kafkas Seyyar Hastahanesi

-------------------------------------
Er Mehmet Oğlu YAKUP (Karaismail Oğulları) Of- 1892 - 16.01.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 50. Alay 1. Tabur 2. Bölük Cebigerek Sırtları

-------------------------------------
Er Yusuf Oğlu YAKUP Of - 1875 - 30.03.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Giresun Hastahanesi

-------------------------------------
Er Ali Oğlu MEHMET (Alemdar Oğulları) Of - 1888 - 13.09.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 101. Alay 1. Tabur Meydan Harbi

-------------------------------------
Er Ali Oğlu MEHMET (Çakır Oğulları) Of- 1896 - 12.02.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 83. Alay 1. Tabur Mişki Civarıki Muharebe

-------------------------------------
Er Arslan Oğlu MEHMET Of - 1893 - 21.10.1917
I. Dünya Savaşı Romanya Cephesi 26. Fırka 3. Bölük Onbaşı

-----------------------
Halil Oğlu MEHMET (Hacıkeleş Oğulları) Of Merkez - Erenköy 1893 - 15.09.1916
I. Dünya Savaşı- 1. Tabur 2. Bölük Kızılali Dağı

-------------------------------------
Er Hasan Oğlu MEHMET (İrbilik Oğulları) Of Merkez - Eskipazar 1893 - 08.06.1917
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Samsun Menzil Hastahanesi

-------------------------------------
Er Hasan Oğlu MEHMET Of- 1895 - 31.05.1918
I. Dünya Savaşı Filistin Cephesi 8. Kolordu 7. Fırka

-----------------------
Hüseyin Oğlu MEHMET (Hacı Süleyman Oğulları) Of- 1890 - 13.09.1915
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 5. Alay 2. Tabur 8. Bölük
------ -------------------------------

Er İsmail Oğlu MEHMET (Uzunhasan Oğulları) Of- 1876 - 12.03.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Balıklı Muharebesi
-------------------------------------

Piyade Er Mahmut Oğlu MEHMET (İlaç Oğulları) Of- 1883 - 06.09.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 11. Kolordu 52. Alay 1. Tabur 2. Bölük Macuyit Yaylası
-------------------------------------

Er Mehmet Oğlu MEHMET (Gardal Oğulları) Of- 1878 - 25.12.1914
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 1. Tabur 3. Bölük Kavarbat Muharebesi

-------------------------------------
Er Mehmet Oğlu MEHMET (Mehmethabip Oğulları) Of- 1879 - 25.12.1914
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 1. Tabur 3. Bölük Kavarbat Muharebesi

-------------------------------------
Piyade Er Mehmet Oğlu MEHMET Of- - 01.11.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Pasin Karakilise Civarı

-------------------------------------
Er Musa Hasan Oğlu MEHMET Of- 1892 - 27.12.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 97. Alay 3. Tabur Zevin Muharebesi

-------------------------------------
İkmal Er Mustafa Oğlu MEHMET (Hacıbostan Oğulları) Of- 1877 - 22.08.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 37. Fırka 111. Alay Görele Muharebesi

-------------------------------------
Er Mustafa Oğlu MEHMET (Sarıali Oğulları) Of - 1886 - 02.09.1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 10. Kolordu 87. Alay 2. Tabur 6. Bölük Erzurum Hafif Mecruhin Hastahanesi

-------------------------------------
Er Mahmut Oğlu MUSTAFA (Çıkık Oğulları) Of - 1883 - 25.08.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Giresun Menzil Hastahanesi

-------------------------------------
Er Mehmet Oğlu MUSTAFA (Yerekayan Oğulları) Of- 1883 - 1915
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Kafkas Cephesi

-------------------------------------
Er Osman Oğlu MUSTAFA (Kelhacı Oğulları) Of- 1882 - 13.01.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 84. Alay 8. Tabur 2. Bölük Andek Muharebesi

-------------------------------------
Er Süleyman Oğlu MUSTAFA (Hacıömer Oğulları) Of- 1896 - 12.02.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 83. Alay 1. Tabur Mişki Civarıki Muharebe
-------------------------------------

Piyade Er, Yunus Oğlu  MUSTAFA,  Of  - 02.05.1915   I. Dünya Savaşı  Çanakkale Cephesi  15. Alay 3. Tabur   Arıburnu Muharebesi
-------------------------------------

Er  Hüsnü Oğlu   MUSTAFA (Habip Oğulları)  Of  - 09.02.1916
I. Dünya Savaşı  Şark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu 82. Alay 3. Tabur  Andek Muharebesi
-------------------------------------

Er  Ahmet Oğlu  MUSTAFA  (Kelali Oğulları)  Of   1882 - 19.02.1916
I. Dünya Savaşı Şark(Kafkas) Cephesi Arakim   Andek Muharebesi
-------------------------------------

Piyade Er  Ali Oğlu MUSTAFA  (Kürt Oğulları)  Of  1886 - 16.01.1916
I. Dünya SavaşıŞark(Kafkas) Cephesi 9. Kolordu Cebeliköyü Karabıyık Muharebesi (Erzurum)
-------------------------------------

Er

Hasan Oğlu

MUSTAFA

(Doğan Oğulları)

Of

-

1889 - 08.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Meydan-ı Harp

Piyade Er

Mehmet Oğlu

MUHİTTİN

(Kadıhüseyin Oğulları)

Of

-

1871 - 16.01.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 3. Bölük

Cebeliköyü Karabıyık

Muharebesi (Erzurum)

-------------------------------------

Er

Mehmet Oğlu

HÜSEYİN

(Hacımustafa Oğulları)

Of

-

1874 - 26.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 1. Tabur

3. Bölük

Kavarbat Muharebesi

Nizamiye Er

Yusuf Oğlu

HÜSEYİN

Of

-

1876 - 27.04.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

3. Kolordu 64. Alay

3. Tabur 9. Bölük

Arıburnu Muharebesi

-------------------------------------

İkmal Er

Yusuf Oğlu

HÜSEYİN

Of

-

1878 - 31.07.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

Salim Bey Çiftliği

Piyade Er

Ahmet Oğlu

İBRAHİM

Of

-

1874 - 19.07.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

16. Alay 2. Tabur

1. Bölük

Cenup Grubu Sevk

Mecruhin Hastahanesi

-------------------------------------

Er Ahmet Oğlu İBRAHİM Of -1874 - 03.04.1916

I. Dünya Savaşı Irak Cephesi 18. Kolordu 43. Alay 2. Tabur 3. Bölük Felahiye Muharebesi


-------------------------------------

Piyade Er

Bilal Oğlu

İBRAHİM

Of

-

1891 - 28.09.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 83. Alay

3. Tabur 4. Bölük

Erzurum 2 Numaralı

Mecruhin Hastahanesi

-------------------------------------

Piyade Er

- Oğlu

İLYAS

Of

Merkez - Uluağaç

1886 - 28.09.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 16. Alay

1. Tabur 3. Bölük

Anafartalar Muharebesi

-------------------------------------

Er

Ali Oğlu

İLYAS

(Zeyrenci Oğulları)

Of

-

1881 - 12.06.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 31. Fırka

93. Alay 1. Tabur

1. Bölük

Yeşiltepe

Çavuş

Tahir Oğlu

İLYAS

(Mehmetağa Oğulları)

Of

-

1884 - 07.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

82. Alay 2. Tabur

5. Bölük

2350 Rakımlı Tepe

-------------------------------------

Piyade Er

Hacı İbrahim Oğlu

İSMAİL

Of

-

1894 - 15.01.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

52. Alay 2. Tabur

Meydan Harbi

-------------------------------------

Er

Ahmet Oğlu

MEHMET

(Bağ Oğulları)

Of

Merkez - Bölümlü B.

1889 - 02.08.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

Çanakkale

-------------------------------------

Er

Durmuş Oğlu

MAKDAR

(Bayram Oğulları)

Of

-

1878 - 07.02.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

1. Tabur 3. Bölük

Burhancanın

Manastır Tepe

-------------------------------------

Piyade Er

Abdurrahman Oğlu

MEHMET

Of

-

1885 - 23.11.1915

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

5. Kolordu 44. Alay

1. Tabur

Selmanpak

-------------------------------------

Er

Ahmet Oğlu

MEHMET

Of

-

1887 - 16.11.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

6. Kolordu 47. Alay

2. Tabur 8. Bölük

Kanlısırt

-------------------------------------

Er

Hacı Ömer Oğlu

MAHMUT

(Terzi Oğulları)

Of

Merkez - Bölümlü B.

1874 - 07.02.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

1. Tabur 3. Bölük

Burhanca Muharebesi

-------------------------------------

Er

Abdullah Oğlu

KEMAL

(Hacıömer Oğulları)

Of

-

1896 - 24.03.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

18. Kolordu 44. Alay

1. Tabur

Meydan-ı Harp

-------------------------------------

Piyade Er

Mehmet Oğlu

İSMAİL

Of

-

1889 - 03.07.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 17. Alay

1. Tabur

Kerevizdere

-------------------------------------

Piyade Er

Yunus Oğlu

İSMAİL

Of

Merkez - Güresen

1895 - 17.06.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

18. Kolordu 51. Fırka

7. Alay 3. Tabur

9. Bölük

18.Kolordu 2.Seyyar

Hastahanesi

-------------------------------------

Piyade Er

Hasan Oğlu

İSMAİL

Of

Merkez - Sivrice

1885 - 05.08.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 18. Alay

1. Tabur 3. Bölük

Cesaret Tepesi

Siperleri

Mehmet Oğlu

İSMAİL

(Demirci Oğulları)

Of

-

1898 - 19.02.1917

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Niksar Menzil

Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Yusuf Oğlu

HASAN

Of

-

- 13.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Altınbulak Muharebesi

-------------------------------------

Er

Esat Oğlu

HİLMİ

(Mamuz Oğulları)

Of

-

- 08.08.1915

I. Dünya Savaşı

-

Hayreddin Barbaros (I)

Zırhlısı

-------------------------------------

Er

Ali Oğlu

HÜSEYİN

(Küçük Oğulları)

Of

-

1888 - 05.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 90. Alay

1. Tabur 4. Bölük

Eşkisur Gediği

-------------------------------------

Er

Ali Oğlu

HÜSEYİN

(Hacıhüseyin Oğulları)

Of

-

1896 - 21.04.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 90. Alay

2. Tabur 7. Bölük

2600 Rakımlı Tepe

Muharebesi

-------------------------------------

Er

Halil Oğlu

HÜSEYİN

(Boz Oğulları)

Of

-

1896 - 03.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Hınıs

-------------------------------------

Er

Sadullah Oğlu

HASAN

(Hacımehmet Oğulları)

Of

-

1883 - 11.10.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Erzurum 2 Numaralı

Mecruhin Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Kırmızı Oğlu

HASAN

(Hacıali Oğulları)

Of

-

1893 - 20.04.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

7. Alay 3. Tabur

Felahiye Muharebesi

-------------------------------------

Piyade Er

Mustafa Oğlu

HASAN

Of

-

- 01.11.1914

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Pasin Karakilise Civarı

-------------------------------------

Piyade Er

Fotur Oğlu

HASAN

(Hacıali Oğulları)

Of

-

1893 - 20.09.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

18. Kolordu 51. Fırka

7. Alay 3. Tabur

Felahiye Muharebesi

-------------------------------------

Piyade Er

Halil Oğlu

HASAN

Of

-

1896 - 03.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 83. Alay

3. Tabur 11. Bölük

Hınıs Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Doğan Oğlu

HASAN

(Karahasan Oğulları)

Of

-

1894 - 27.12.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

82. Alay 2. Tabur

-------------------------------------

Er

- Oğlu

HASAN

(Hacıali Oğulları)

Of

-

1893 - 11.09.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

7. Alay 3. Tabur

4. Bölük

Irak Cephesinde

-------------------------------------

Piyade Er

Doğan Oğlu

HASAN

Of

Merkez - Yemisalan

1891 - 02.09.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

14. Alay 1. Tabur

1. Bölük

Gülhane Hastahanesi

Hüseyin Oğlu

HAFIZ OSMAN

(Cansız Oğulları)

Of

-

1876 - 27.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

1.Seyyar Hastahanesi

-------------------------------------

İhtiyat Er

Ali Oğlu

HAFIZ ÖMER

(Bazzaz Oğulları)

Of

-

1884 - 20.06.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

50. Alay 1. Tabur

3. Bölük

Erzurum Hafif Mecruhin

Hastahanesi

Hasan Oğlu

HAFIZ MEHMET FEVZİ

Of

-

1882 - 10.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

2. Alay 2. Tabur

1. Bölük

-------------------------------------

Er

Sarı Oğlu

DURSUN

(Bıyık Oğulları)

Of

-

1883 - 05.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 90. Alay

1. Tabur 4. Bölük

Eşkisur Gediği

-------------------------------------

Er

İsmail Oğlu

DURSUN ALİ

(Cinhüseyin Oğulları)

Of

-

- 30.10.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 90. Alay

3. Tabur 12. Bölük

2.Seyyar Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Osman Oğlu

FEYZULLAH

(Mustafa Oğulları)

Of

-

1887 - 1918

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

Çanakkale

Er

Salih Oğlu

DURMUŞ

(Bıyık Oğulları)

Of

Merkez - Fındıkoba

1883 - 05.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

10. Kolordu 90. Alay

1. Tabur 4. Bölük

Meydan-ı Harp

-------------------------------------

Er

Halit Oğlu

DAVUT

(Sağırkeleş Oğulları)

Of

Merkez - Uğurlu B.

1893 - 15.09.1916

I. Dünya Savaşı

-

Kızılali Dağı

Piyade Er

Musa Oğlu

BEŞİR

(Şakir Oğulları)

Of

-

1883 - 16.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu

Cebeliköyü Karabıyık

Muharebesi(Erzurum)

-------------------------------------

Er

Sait Oğlu

CAFER

Of

-

1877 - 28.09.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

17. Alay

Hastahane

Piyade Er

Hüseyin Oğlu

BAYRAM

Of

-

1875 - 16.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 3. Tabur

Cebeliköyü Karabıyık

Muharebesi(Erzurum)

-------------------------------------

Er

Hasan Oğlu

BEHRAM

Of

-

1879 - 08.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

84. Alay 2. Tabur

5. Bölük

Mustafa Kolu

Şark Sırtları

-------------------------------------

Er

Hasan Oğlu

BAYRAM

(Murtaza Oğulları)

Of

-

1875 - 16.02.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

Cebeliköyü Karabıyık

Muharebesi(Erzurum)

-------------------------------------

Er

Tahir Oğlu

BATTAL

(Kazdal Oğulları)

Of

-

1878 - 23.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 3. Bölük

Porhace Muharebesi

-------------------------------------

Er

Ahmet Oğlu

BAYRAM

Of

-

1888 - 23.12.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

3. Kolordu 19. Fırka

18. Alay 1. Tabur

3. Bölük

Mekteb-İ Harbiye

Hastahanesi

Onbaşı

Hasan Oğlu

AZİZ

(Mullan Oğulları)

Of

-

- 08.08.1915

I. Dünya Savaşı

-

Hayreddin Barbaros (I)

Zırhlısı

-------------------------------------

Piyade Er

Salih Oğlu

BAHADIR

(Yofdalı Oğulları)

Of

-

1885 - 07.10.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

18. Kolordu 7. Alay

1. Tabur 3. Bölük

18.Kolordu 57.Seyyar

Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Hacı İbrahim Oğlu

ABDULLAH

(Güveli Oğulları)

Of

-

1884 - 10.06.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

50. Alay

Piyade Er

Hacı İsmail Oğlu

ABDULLAH

Of

-

- 01.02.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

86. Alay 3. Tabur

2. Bölük

18.Fırka Sıhhiye Bölüğü

-------------------------------------

Er

Hamit Oğlu

ABDULLAH

(Misdak Oğulları)

Of

-

1893 - 1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

Çanakkale

Piyade Er

Hüseyin Oğlu

ABDULLAH

(Tuzak Oğulları)

Of

-

1888 - 21.09.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

18. Kolordu 51. Fırka

7. Alay 3. Tabur

9. Bölük

18.Kolordu 2.Seyyar

Hastahanesi

-------------------------------------

Er

Ahmet Oğlu

AHMET

(Sani Oğulları)

Of

-

1884 - 08.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 82. Alay

3. Tabur

2350 Rakımlı Tepe

-------------------------------------

Er

Ali Oğlu

AHMET

(Bilal Oğulları)

Of

-

- 22.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

111. Alay 1. Tabur

2. Bölük

Tapa Sırtları

-------------------------------------

Er

Hacı Mehmet Oğlu

AHMET

(Abdullah Oğulları)

Of

-

1884 - 14.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 82. Alay

3. Tabur 9. Bölük

Koman Emrat Sırtları

Süvariyle Müsademe

Süvari Er

Halim Oğlu

AHMET

(Hacıismail Oğulları)

Of

-

1889 - 29.09.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

1. Kolordu 39. Alay

3. Tabur 1. Bölük

Cenup Grubu Sevk

Mecruhin Hastahanesi

-------------------------------------

Piyade Er

Hasan Oğlu

AHMET

Of

-

1883 - 19.05.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 14. Alay

13. Tabur 1. Bölük

Arıburnu Muharebesi

-------------------------------------

Er

İbrahim Oğlu

AHMET

Of

-

1874 - 05.04.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

3. Kolordu 21. Alay

3. Tabur 9. Bölük

Serban Muharebesi

-------------------------------------

Er

Mehmet Oğlu

ASIM

(Deveci Oğulları)

Of

-

1896 - 02.03.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

1. Kolordu 9. Alay

2. Tabur

Beni Necm

-------------------------------------

Er

Mustafa Oğlu

ALİ

Of

-

1882 - 13.01.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 28. Fırka

84. Alay 2. Tabur

6. Bölük

Andek Muharebesi

Çavuş

Tufan Oğlu

ALİ

(Like Oğulları)

Of

-

1887 - 21.12.1914

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

4. Bölük

Künye Muharebesi

(Batum Civarı)

-------------------------------------

Piyade Er

Raşit Oğlu

ALİ RIZA

Of

-

1889 - 16.06.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 12. Alay

3. Tabur 3. Bölük

Seddülbahir Muharebesi

-------------------------------------

Er

Hüseyin Oğlu

ALİ

(Hacıhasan Oğulları)

Of

-

1896 -

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

2600 Rakımlı Tepe

-------------------------------------

Er

Hurşit Oğlu

ALİ

Of

-

1890 - 30.06.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

2. Kolordu 18. Alay

3. Tabur 10. Bölük

Erzurum

-------------------------------------

Piyade Er

Mehmet Oğlu

AKİF

Of

-

1875 - 16.01.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

1. Tabur 4. Bölük

Cebeliköyü Karabıyık

Muharebesi(Erzurum)

-------------------------------------

Er

Abdurrahman Oğlu

ALİ

(Küçük Oğulları)

Of

-

- 23.01.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

1. Tabur 1. Bölük

Sultanselim Muharebesi

-------------------------------------

Piyade Er

Ali Osman Oğlu

ALİ

Of

-

1895 - 26.10.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 83. Alay

1. Bölük

3.Ordu Ağır Mecruhin

Hastahanesi

-------------------------------------

Piyade Er

Arif Oğlu

ALİ

Of

-

1894 - 04.07.1916

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

11. Kolordu 99. Alay

3. Tabur 4. Bölük

İlantepe Muharebesi

-------------------------------------

Er

Yunus Oğlu

AHMET

(Sani Oğulları)

Of

Merkez - Doğançay

1884 - 08.07.1916

I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi

Kuttu'l Amare

Nizamiye Er

Mehmet Oğlu

AHMET

Of

-

1883 - 18.05.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

3. Kolordu 19. Fırka

12. Alay 3. Tabur

9. Bölük

Merkeztepe

-------------------------------------

Piyade Er

Mustafa Oğlu

AHMET

Of

-

1883 - 19.05.1915

I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesi

2. Kolordu 14. Alay

2. Tabur 10. Bölük

Arıburnu Muharebesi

-------------------------------------

Er

Mustafa Oğlu

AHMET

(Bekir Oğulları)

Of

-

1897 - 07.07.1917

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

2. Kolordu 109. Alay

3. Tabur

Kafkas Cephesi

Piyade Er

Mustafa Oğlu

AHMET

(Topal Oğulları)

Of

-

1897 - 07.07.1917

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

109. Alay 3. Tabur

2.Kolordu 37.Fırka

Sıhhiye Bölüğü

-------------------------------------

Er

Ömer Oğlu

ABBAS

(Alireis Oğulları)

Of

-

1894 - 22.08.1915

I. Dünya Savaşı

Şark(Kafkas) Cephesi

9. Kolordu 49. Alay

1. Tabur 3. Bölük

Hilal-i Ahmer Erzurum

Hastahanesi