Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Yörük Türkmen bir soydan geldiğim için Aleviler soydaşımdır

10 Mayıs 2023 - 21:45

Sosyal medyada bir hemşerim aşağıdaki paylaşımı yaptı, Yüz yıldır kendilerine haksızlıklık yapılan Alevi-Kızılbaş Türkmenlere sahip çıkmak benimde görevimdir.

Her ne kadar Trabzon Of'lu olarak görülmüş olsakta ailamiz 250-300 yıl evvel Aydın Germencik Üzümlü köyünden (Rum isyanlarını bastırmak, Rum nüfusu azınlığa düşürmek amacıyla Üç kardeş, Aile olarak Trabzon Of'a gönderildik. )

Trabzon yöresinin her ilçesi her köyü farklı kimlik belirtileri gösterir, Çünkü her birimiz ayrı bir coğrafyadan buraya gönderilen ailelerin soyuyuz. Bilhassa Of'ta bu çeşitlilik bariz bir şekilde gözlenebilir...
BU YAZIYI YAZMAMIN SEBEBİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜM BU PAYLAŞIMDIR

72 yıllık hayatımda ilk defa duyduğum bir iddia
Aleviler yani Kızılbaşlar (Kızıl börk) bağlayanlar Yörük Türkmen boylarıdır. Öz Türk’türler.

Orta Asyada 2000 yıl evvelki kuraklık sonucu çıkan savaşlardan kaçmak amacıyla Anadolu’ya gelen soydaşlarımızın birçoğu Hristiyan olmak zorunda kaldı, ama kimliğini Yörük-Türkmen olarak korudu.

Türkler Anadoluya bu sefer 1071 de devlet olarak geldiler, Malazgirt'te Alparslanın ordusu Kimisi Kızılbaş, Kimi Hristiyan, Kimisi Müslümandı.

Osmanlı ordusu askerinin çoğunluğu Alevi-Kızılbaştı, Osmanlının zayıfladığı zamanlarda savaş-ganimet olmadığı için maaşları verilemediğinden ordu kazan kaldırdı. İsyanları Sonucunda katledildiler.
Bu nedenle Devlet ordusuz kaldı, Ruslar İstanbul Yeşilköy’e "Ayastafanos" kadar geldiler. Balkanları Ruslara terk etmek zorunda kaldık İstanbul’u kurtardık.
Sonra balkan savaşı çıktı da Edirne’ye kadar geri alabildik.

Yakın tarihimizde Atatürk Alevilere imtiyazlar verdi fakat
1. Dünya Savaşında Rusların Fransızların işgaline katılıp büyük katliam yapan Ermeni çeteleri Düşmanın geri çekilmesi sonucu düşmanla birlikte kaçmak zorunda kaldı.

İşgal sırasında Ermenilerin katliamına uğrayan doğu halkı İntikam hırsı ile karşı saldırılar yapmaya başladı.
1918 sonrası ülkeden kaçamayan Ermenileri öldürmeye başladılar.

Bu nedenle pek çok Türk, Kürt devletimiz tarafından idam edildi, Olayları önlemekte Devlet aciz kalınca Ermenilerin bir kısmını yurt dışına göndermek zorunda kaldı.
Bu arada Anadolu’dan ayrılmak istemeyen pek çok Ermeni aile, Kürt ve alevi kimliğine büründü izini kaybettirdi. Devlette buna göz yumdu.

Söz konusu Alevi isyanları hep o Ermeni dönmelerin kışkırtması sonucu ortaya çıktı, PKK’nın HDP’nin kurmaylarına bakın hepsi Ermeni kökenlidir.

Yukarıdaki bu iddiaya cevap vereyim derken konu buraya geldi.

Konuya dönersek mevcut alevi vatandaşlarımızın Şiilik benzeri söylemleri, 12 İmam hakkında mensubiyet iddia etmeleri doğru değildir
Buda Şii İran’ın marifetidir, Kuzey İran’da 45 milyon Yörük Alevi Türkü bir başka şekilde Alici-şii yapıldı.

Hz. Ali Arap’tır 12 imamda öyle Ama, gelmişi geçmişi Türk olan Aleviler İran’da ve Türkiye’de Ehl-i Beyt iddiası ile Hz. Ali ile akrabalık bağı kurabiliyorlar.

Biz Soydaşlarımıza sahip çıkabilsek İran’ın Ermeni’nin etkisinden kurtarabilirsek tarihi değiştirecek güce ulaşırız.
Alevi Yörük Kızılbaş Türkmenlerin aslını öğrenmesi için bilimsel araştırmalar yapılması lazım

Cem evleri bir kültürdür “medrese-tekke gibi” sahip çıkılması lazım karşı çıkarak diyaloğu bozmamak gerekiyor.

Bir gizli dil bilhassa Cumhuriyet döneminde Alevi-Kızılbaş Türkmenleri hakkında akla vicdana sığmayacak iftiralar yaydı. Bu nedenle Müslüman Türkler Alevilerden, Alevi Yörükler Müslüman Türklerden ayrıştı, düşmanlaştı. Bu düşmanlığı acilen bitirecek önlemler almak zorundayız.

Son söz: Hz. Ali Arap’tır, Soyuna Ehl-i Beyt denir.
Aleviler Türk’tür Ehl-i Beyt olmaları mümkün değildir.

Selamlar
 

BÖYLE BİR KAYNAK BULDUM DOĞRU YÖNÜ ÇOK Tıklayınız 

YORUMLAR

  • 0 Yorum