Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNE

21 Mart 2024 - 14:24

"BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNE"
 (TÜRKÇÜLÜĞÜN SEMBOLÜ)
    Türkler, dünya tarihinin kadim milleti, "BOZKURT" nesli olarak anılırlar. Aşinaoğulları olarak bilinen Türk soyu "BOZKURT" efsanesine dayanmaktadır.
   Bozkırın töreli, tüzüklü ve kanunlu kavmi  dediğimiz Türk milletinin soyu "BOZKURT" efsanesine göre Türkler de Börtegin, Moğollarda da Börte - Çine'dir.
    Makaleme, bazılarının ve tarihçilerimizin düştüğü bir yanılgıyı düzelterek başlamak istiyorum. Moğol Cengiz İmparatorluğu ile Türklerin bir millet olduğu tezi yakın tarihimizin en ünlü tarihçileri tarafından merhum Prof Dr İbrahim Kafesoğlu ve günümüz tarihçilerinden Prof Dr Ahmet Taşağıl yapılan çalışmalar sonucunda bu  durumu Moğolların bir başka ırk olduğunu belgelenmiştir.  Şimdi gelin hep birlikte, yakın tarihimizi ve "BOZKURT" efsanesini şöyle bir hatırlayalım.
     Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Türk'i Cumhuriyetlerinden  Azerbaycan Devleti  Türklerinin, Bakü'de Ebulfeyz Elçi Bey'in düzenlediği mitingin de merhum cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i "BOZKURT" işareti ile selamlaması "BOZKURT" işaretinin o gün ortaya çıktığını düşünenler belki de vardır. Zira eskiden beri gelen Türk milletinin BOZKURT efsanesi hikayesi dillerde destandır.
     Oysa bu düşünce sahipleri Türk tarihine büyük haksızlık yapmaktadırlar. Zira "BOZKURT" sembolü binlerce yıl önce Türkler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bu durumun bir kanıtı varmıdır?  Elbette vardır zira 6. yüzyıla ait "Türk Hakanı" heykeli İslamiyet öncesi Göktürk Kağanlığı döneminde ve diğer Türk Devletlerinde Türk Hakanlarının zafer işareti olarak "BOZKURT" işareti yapmaları bu durumn bir kanıtıdır. Ayrıca 10. yüzyılda İranlı şair Firdevsi'nin Seyhatnamesinde de "BOZKURT" sembolüne de rastlanmaktadır.
     Türk tarihimizde bir çok kahramanımız "BOZKURT" simgesi ile ifade edilmiştir. "Aşina" Kurt soyu sözcüğünün Hem Hun hem de Göktürk hükümdar ailesinin adı olması tesadüf olamaz değil mi? "BOZKURT" Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal ve ulusal bir semboldür. "BOZKURT" savaşcılığı ve savaşcı ruhunu temsil eder. Kurt, yol gösteren, zor anlarda yardıma yetişen bir varlık olarak Türk destanların da ki yerini almıştır. BOZKURT sembolü Türklükle özdeşleşen çok muteşabih (Benzeşen) bir durumu da arz eder.
   Batıya göç eden o dönemde ki, Hun, Kıpçak, Peçenek Türkleri "BOZKURT" işareti yaparak soylarını belirtmişlerdir. Yani "Ben Türküm" demişlerdir. Farklı dinlere ve inançlara mensup insanlar, Türkler’i ve Türklüğü temsil eden, "BOZKURT" işaretinde buluşurlar. Irak Türkmenleri, Azerbaycan, İran, Gagavuz (Gökoğuzlar) Türkleri arasında yaygın olarak "BOZKURT" sembolü kulanılır. Liderler günümüzde güç,hakimiyet, bağlılık, zafer, mutluluk ifadelerini "BOZKURT" işareti yaparak ifade etmektedirler.
     Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "BOZKURT" ulusal bir sembol ilan edilerek bir çok yerde kullanılmıştır. O dönem Türk paralarında ve ilk tarih kongresinin gerçekleştirildiği Türk Tarih kurumunun merkezinde bronz "BOZKURT" heykeli ve resmi yerini almıştır. Atatürk "BOZKURT" heykelinin altında bulunan locasından kongreyi takip etmiştir. Efsaneye göre Ergenekon'dan çıkışta Türklere yol gösteren "BOZKURT" yüce Türk milletinin çok önemli bir figürüdür. 
     "BOZKURT" sembolü, Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, bayraklar, sancaklar, ile birlikte ilk para birimiz olan Türk Lirasının üzerinde BOZKURT resmi  kullanılmıştır. "BOZKURT" efsanesi arkaik (Geçmiş) dönemlerden günümüze kadar gelmiştir. "BOZKURT" yüce Türk milletin ortak değeri ve efsane hikayesinin de sembolüdür. Özellikle İtalya'ya Anadolu'dan göç eden Etrüskler'de bu "BOZKURT" efsanesini kullanmışlardır. 
    Devletine, milletine, bayrağına, soyuna, tarihine, kültürüne, "BOZKURT" efsanesine, sahip çıkan bir ve beraber atan yüreklerin ve Türklerin birliği daim olsun..
Ali KARACA
Araştırmacı Tarihçi
Yazar ve Şair 
İSTANBUL

YORUMLAR

  • 0 Yorum