Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

İSLAM PEYGAMBERİ (Hz MUHAMMED S.A.V)

08 Nisan 2024 - 14:15

(DOĞUMU ve GÜZEL AHLAKI)
"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Hz Muhammed S.A.V)
Göklerde yazılmıştır Peygamberin Ahmed'i
Yeryüzüne gelmiştir Resul'ün Muhammed'i.
Ali KARACA
Yüce Allah (C.C) alemlere rahmet olarak, gönderdiği, sevgili efendimiz gönül, dünyamızın ve tahtımızın eşsiz Sultanı Hz Muhammed (S.A.V) bir şevkat, rahmet ve merhamet Peygamberidir. Bu mutlu ve müjdeli doğum dolayısıyla sevgililer, sevgilisine selat ve selam olsun.
Nisan ayının 2O. günü pazartesi sabaha karşı 571 yılında Mekke'de, yüce Allah (C.C) sevgilisi ve kainatın efendisi Gaye - insan ve ufuk Peygamber alemlere rahmet olarak bütün yaratılmışların ve yaratılacakların en hayırlısı olarak doğmuştur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak göndedik (Enbiya suresi 107. Ayeti)
Bu mutlu doğum o güne kadar eşi benzeri görülmemiş değişiklikler meydana getirmiş nur çocuğun yeryüzüne gelmesinden sonra bir çok olay bir çok mucizeler meydana gelmiştir. Sava gölünün kuruması, Kisranın sarayından on dört sütunun yıkılması büyük bolluk ve bereket? Ona Muhammed adını künyeleyen bir rüyadaki esrarlı el yer yüzünde Hak ve ulvilikler murad eylemesini büyük dede Abdülmuttalib Mekkelilere karşı söylemiştir.
"Muhammed" çok mukaddes bir isim pek çok hamd-ü sena olmuş manasına demektir. Dede Abdülmuttalib'e niçin "Muhammed" adını ona koydun, diye sorduklarında, "Onu yerde halk gökte Hak pek çok övsün diye ifadelerini kullanmıştır." İnsanlığa ve beşeriyete inen alemlere rahmet olarak gönderilen, Hz Muhammed (S.A.V) yüce Allah (C.C) sevgilisi ve insanların en şereflisidir. Sevgili efendimiz; "Bende sizin gibi bir insanım, kurutulmuş et parçası yiyen Amine'nin oğluyum, yani bende sizler gibi bir beşerim." Ama ben aynı zamanda hüzün ve şevkat peygamberiyim? Ben vahiy hariç bana bildirildigini bilenim, bildirilmedigini bilen degilim. "Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa suresi 80. Ayeti)
İnsan ve beşeriyet mucizlerin Peygamberlere degil, yüce Allah (C.C) ait olduğunu ve her şeyin kudreti onun elinde olduğunu bilmektedir. Hz Muhammed (S.A.V) sevgililer, sevgilisi daha cahiliye döneminde "El - Emin" adıyla künyelenmesi onun ne kadar güvenilir ve güzel ahlaklı olduğunu göstermektedir. Cahiliye döneminde genç bir delikanlı iken bu unvanı ona Müşriklerin kendileri vermiştir. Yüce Allah (C.C) Resulü bana; "Cahiliye devrinin çamurundan hiç bir şey sıçramamıştır" demişlerdir. Şam'a giden bir kervanla başlayan ve "Rahip Bahira'nın" dudağının konduğu Peygamberlik mühürü ile birlikte peygamberlik, işaretlerinin de ilk başlangıçları olmuştur. Elbette sen yüce ahlak üzeresin (Kalem süresi 4. Ayeti)
Hira dağında ki mağrada ona vahiy getiren melek İlah-i memuriyeti sevgili Peygamber efendimize tebliğ etti. "Oku" diyerek başlayan ve bir daha kesilmeyecek olan vahiy yolu sevgili Habib-i Ekrem efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)'in ölümüne kadar devam etmiştir. Vefat edip ahirete intikal ettiğinde "Peygamberlik mührü" sırtından kaldırılmıştır. İnsanlığın çobanı koyun güden yetim bir çocuk! Bütün hak Peygamberlerin çobanlık ettiği, insanlığı güttüğü rehber ve yol gösterici olarak, elçiliğini bütün insanlığa tebliğ etmiştir. İnsanlık alemi, o gün sapkınlığa düşmüştü, cahiliye batağında ki putperest, Mekke müşrikleri ile Allah (C.C) varlığını ve Resulü'nün tasdik edilmesi için mücadele ve savaşlar etmişlerdir. "Hicret ile başlayan, Medine'ye yapılan yolculuk" Allah (C.C) davasını hak ve muzaffer kılmak için çıkılmış çileli bir yol, meşakatli bir yolculuktur?
Onun güzel ahlakı mütevaziliği sade yaşantısı bolluk bereket huzur ve mutluluk getirmiştir. Her işini istişare ile yapması ve sahabilerinin görüşlerine çok önem vermesi işte bu güzel ahlakın sonucundandır. Şairin dediği gibi, "Muhammed beşerdir ama sanmayın her beşer gibidir. "O değersiz taşların içinde yakuta benzer." Resuller, Resulü kendisinin çok övülmemesini özellikle Müslümanlardan ve sahabilerinden istememişlerdir. Çünkü, onlara bende sizin gibi bir beşerim diyebiecek kadar mütevazi ve alçak gönüllüdür. Sevgili efendimiz Hadis-i şeriflerinde beni, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri gibi yüceltmeye kalkmayın ben yanlızca bir kulum benim için şöyle deyin; "O Allah'ın kulu ve elçisidir."
Allah (C.C) yeryüzüne indirdiği son gülü alemlere rahmet Peygamberi sevgililer sevgilisi Hz Muhammed (S.A.V)'in güzel ahlakı ve Peygamberligi, mutlu bir doğum olarak da künyelenmesi, yada müjdelenmesi ve örnek yaşantısı insanlık alemi için bir rehber ve yol göstericilik ve cehaletle mücadele açısından da büyük bir önem arz etmiştir.
Gönlüm sana aktı yüreğim sana
Bu sevda bitmedi etmedin veda
Ne cilve bilirdin sen nede bir eda
Onun için sevdim ben bu güzel adı..
Ali KARACA
İşte Peygamberlik sevgisi ve onun kutlu yolunun yolculuğu.
"Ne mutlu bu kutlu yolun mutlu yolcularına."
Ali KARACA
Araştırmacı Tarihçi
Yazar ve Şair
İSTANBUL..

YORUMLAR

  • 0 Yorum