Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ...

29 Nisan 2024 - 17:06

    "Tarih kahramanları yazarken, yüce TÜRK milletini baş sayfaya koyar."
Ali KARACA
    Türk tarihinin şanlı ve eşsiz zaferlerinden birisi olan "Kut'ül Amare" savaşı İngilizlere karşı kazanılmış olan büyük bir zaferdir.
   Enver Paşa'nın da amcazadesi olan Halil (Kut) Paşa Küt'ül Amare zaferi sonrası soyadı kanunu çıktığında Felahiye kahramanı olarak "KUT" soyadını alarak bu zafer ile anılmıştır.
     İngiltere Basra üzerinden zengin yeraltı kaynaklarının bulunduğu toprakları elde edebilmek için Orta Doğu coğrafyasına girerek 15 Ekim 1914 yılında, önce Bahreyn'i işgal etti ve daha sonra da Irak topraklarına giriş yaptı? İngilizler, Osmanlı Devletinin birliklerine üstünlük sağlayarak Bağdat'a doğru ilerledi. 
     O dönemde Osmanlı Devleti bir çok cephe de savaşıyordu, fakat o zor şartlar altında "Kut'ül Amare" de Türk ordusu mağrur, İngiliz ordusunu bozguna uğratarak perişan etti. "29 Nisan 1916’da" sonuçlanan savaşla birlikte, Kut’ül Amare’ye giren ilk Türk birliği, aynı gün içinde Hükumet Binasına Türk Bayrağını çekiti. Halil (Kut) Paşa kılıcını uzatan General Towshand’a "Buralar şimdiye kadar bizimdi, bundan sonra da böyle olacak." dedi. 
      Savaş sonucunda o gün beş general olmak üzere, on üçü üst düzey subay, dört yüz seksen bir subay ve üç bin üç yüz dokuz İngiliz askeri esir alındı. Bu zafer İngilizlerin gördüğü en korkunç yenilgiydi. Irak ve Suriye topraklarını işgal eden İngiliz kuvvetlerine Nurettin Paşa komutasında ki Türk birlikleri tarihi bir yenilgi tattırdı. "Küt'ül Amare" zaferi Türkiye Cumhuriyet'i Devletinin "NATO" girene kadar kutladığı önemli savaştı fakat 1950 sonrası bu zafer kutlamalarda ve okul kitaplarından kaldırılmıştır.
     Fakat daha sonra adına "Skyes Picot"  antlaşması denilen ve "İngiltere ve Fransa" arasında sağlanan antlaşma ile; Osmanlı imparatorluğunun Anadolu ve Ortadoğu topraklarının paylaşımını ele alan gizli bir antlaşma yapıldı. Bu antlaşma 16 Mayıs 1916’ya Fransa adına François Georges Picot, İngiltere adına da Sir Mark Skyes imza atmıştır. Tabi ki İngiltere daha sonra müttefiki Fransa'ya da kazık atarak onları da Orta - Doğu meselesinde devre dışı bırakarak tek başına hareket edecektir.
    Daha sonra yapılan "Skeys Picot" anlaşması gereği İngilizlerin desteği ile Yunanlılar 15 Ağustos 1919 yılında İzmir'i işgal etmesiyle birlikte başlayan işgal, İtilâf devletlerinin de bu savaşa katılmasıyla birlikte "Milli Mücadelemiz" yani Kurtuluş savaşımız başlamış oldu. Yüce Türk milletinin son kalesi olan Anadolu toprakları artık düşmanın işgaline uğramıştır. 19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a kurtuluş mücadelesini başlatmak için çıkmıştır. Anadolu ve Trakya toprakları Osmanlı Devletinin küçücük bir kara parçasına sıkıştırılması ve işgali Türk milletinin neleri başarabileceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. İstiklal savaşımızın şecaat kahramanları kadim Türk kültürü ile yoğrulmuş topraklarımızdan düşmanı sökerek atmıştır. 
     Necip Türk milletinin Mezopotamya ve Kutsal Hicaz bölgesi dediğimiz topraklarda ki varlığı, kutsal  Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri 1917 yılına kadar Osmanlı Türk Devletinin hakimiyeti altında idi. Arapların, Şerif Hüseyin önderliğinde İngilizlerle iş birliği yapması ve Filistinlilerin, Yahudilere büyük çaplı toprak satması sonucunda 23 Ağustos 1516 Ridaniye savaşından  29 Nisan 1916 - 1917 yılına kadar kesintisiz olarak Kutsal emanetlerin ve Hicaz bölgesi dediğimiz beldelerin Türkler tarafından 400 yıl yönetilmesinin; Aynı inanca sahip olsak da çöl Bedevileri olan ayrılıkçı Araplar tarafından hazmedilememiştir. İlk fırsatta İngilizlerle iş birliği yapan bu asiler ilk olarak "Kudüs'ün" düşmesine vesile oldular. Daha sonra gerisi bu topraklar ve şehirler bir çorap söküğü gibi tek tek düşmüş ve "Kutsal Hicaz" bölgesinde ki Türk hakimiyeti sona ermiştir.
        Kurtuluş savaşı sonrası Lozan anlaşması görüşmeleri yapılırken Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, İsrail ve Arabistan toprakları bu bölgeler İngilizlerin işgali altındaydı ve buralarda ki Osmanlı egemenliği 1917 yılından itibaren fiilen artık sona ermişti. "Milli Mücadele" veren Türk ordusu düşmanı bu topraklarda değil Anadolu’da yenmiştir. "Tarihin inkar edilemez gerçekleri de hakikati de böyledir." Ama bu gerçeklerin de çok iyi bilmesi gerekmektedir. Zaten Arap Araplığını yaparak aziz Türk milletini sırtından vurarak intikamı almıştır. Şimdi bu ihanetin bedelini ödüyorlar. Ne acıdır ki ABD daha sonra girmiş bu topraklara, onların tabiriyle Orta - Doğu coğrafyasında, kan ve gözyaşı hiç eksik olmamış huzur denilen şeyi hiç kimse görmemiştir.
     Halil (Kut) Paşa "Kut'ül Amare'de" İngilizlere Türk milletinin kim olduğunu bir kez daha göstermiş ve Çanakkale "Boğaz Savaşları" sonrası yeniden onları mağlup etmiştir.
    "Cesaret insanı zafere, kararsızlık felakete, korkaklık ise ölüme sürükler."
Yavuz Sultan Selim Han
Ali KARACA
Araştırmacı Tarihçi
Yazar ve Şair 
İSTANBUL

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Abdullah Gözaydın
    3 hafta önce
    Küt'ül Amare savaşı Felahiye cephesinde şehit düşen Hasan dedemin kardeşi İbrahim efendi 4 yetim bırakmıştı. Diğer iki kardeşi Çanakkale'de şehid oldu. Üçününde resmi kaydı yoktu. Aileden geriye Süleymaniye medrese hocalarından dedem Hasan efendi kaldı. 2019 yılında İç işleri bakanlığı kütüphanesindeki "Felahiye savaşı şehid defterinde" Osmanlıca kayıtları Yeni Türkçeye çeviren bir arkadaşım kendisini tanıyarak beni aramış kimlik bilgilerini teyit ettirmişti. Çanakkale şehitlerimizden hala bir haber yok. Allah rahmet eylesin