Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

TÜRKLER İSLÂM'IN KILICIDIR..!!!

07 Ekim 2023 - 23:54

   Türk'ler tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir millettir." (Enes Bin Malik)
   Türk'ler İslam dairesine girdikten sonra fütuhat ruhuyla fetihler yaparak tarihe damga vurmuş büyük bir millettir. 
    Türkler, Ashab-ı Kiramdan sonra yüce İslam dinine ve Allah (C.C) davasına en çok hizmet eden kavimdirler. 
     Bir rivayete göre Türk'ler, Prof Dr Halil İnalcık'a göre İdil - Bulgar Krallığı (911- 912) diğer bir rivayete Prof Dr İlber Ortaylı'ya göre Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han ile 933 yılında Müslüman bir devlet olarak tarih sahesine çıkarak bu yolculuğu başlatmışlardır.
   Bu şerefli Türk kavimi 11. asırda Tuğrul Gazi ile birlikte Sultan - ül Müslim ünvanını kazanmış ve Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren de tam dört yüz yıl şanlı yüce Peygamber'imiz Hz Muhammed (S.A.V)'in kutlu vekili olmakla bereketlenmiştir. "Es-Sultân-ı zıllullâhi fi’l-arz, ye’viileyhi külli mazlûmîn" İslam inancına göre, Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ve dünyadaki bütün mazlumların da koruyucusudur. Türk'ler de bu inanış çok yaygındır.
   Asırlarca dünya ya İslam dinini ve Müslümanlığı öğreten yüce Türk milleti yine bu misyonun temsilciliğine devam etmektedir. Batılılar Müslümanlar geliyor dediklerin de Türkleri bilirlerdi. Türklük ve İslam çok müteşabih (Benzeşen) örtüşen bir durumdur. Haçlı seferleri Müslüman Türklere karşı yapılmış Hıristiyanlık ortaklığının organizasyonudur.
   Şimdi ülkemizde veya Arap coğrafyasında Emperyalizm din, mezhep ve tarikat kılığında parçalayıp bölmek, birbirine düşürerek nifak tohumlarını ekmekle meşguldür. Orta Doğu'nun hali ortadadır. Ilımlı ve reformist siyasal İslam'ın Emperyalist güçlere hizmet ettiğini görememek körlüktür. Sudi Arabistan ve diğer İslam devletleri bu duruma verilecek en güzel örneklerdir.
    Hak mezhep imamları (İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Maliki ve İmam-ı Hanbeli) itikat imamları, İmam Maturidi ve Eşarilerin yerini şimdi, İbn-i Teymiyye, Şeyh Abdulvahhab, Cemallettin-i Efgani, Mevdudi, Ali Şeriatı gibi Ehl-i sünnet dışı, asla İslâma hizmet etmeyen akımların temsilcileri doldurmaya çalışmaktadır. Batiniliğe ve Rafiziliğe hizmet edenlerin kimlerin olduğu çok bellidir.
    Türk gençliğini karanlığa ve bataklığa sürükleyen esrarlı ellerin karşısında olmak bir görevdir. Çünkü Türkler İslam konusunda öyle övülmüşlerdir ki bunu İbn-i Ebi-d Dünyanın ahir zaman üzerine yazdığı kitabında şöyle nakletmektedir. Allah Resulü'ne senetle ulaşan bir hadis yazılıymış, bu hadise göre?
   "Benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdim. Onları doğuya yerleştirdim. Bir kavme gazaplanırsam Türkleri üzerine yollarım buyurmuştur." Kuran-i Kerim'de ki Keyhf süresinde ki bir çok ayet ve Zülkarneyn kısası başta olmak üzere bu durumun bir kanıtıdır.
   "Türkler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayınız." (El- Cüveyni) ifadeleri bu Hadis-i tasdikler niteliktedir.Türkler İslamın bayraktarı ve  kılıcıdır. Bin yıl bu şerefi taşıyan Necip Türk milleti seçilmiş ve yüce Allah (C.C) tarafından insanlığa gönderilmiştir.
    Ne mutlu bu kavmin ve necip Türk milletinin bir parçası olanlara? Ne mutlu Hz Muhammed (S.A.V)'in ümmeti olanlara ve onun yolundan yürüyenlere.
Ali KARACA
Araştırmacı Tarihçi
Yazar ve Şair 
İSTANBUL

YORUMLAR

  • 0 Yorum