Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

103 Emekli amiral için Asalım keselim naraları yükselirken

04 Nisan 2021 - 17:16 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 - 00:47

Bu gün Sosyal medya üzerinden 103 Emekli amiral Montrö antlaşması hakkında bir bildiri yayınladı, Jet hızıyla bildiri hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır.
 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı “hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla” re'sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek...
***************************

HİKAYE BU YA
Bu Mihvalde şöyle bir paylaşım gördüm, Bu durumla ilişkilendirdim.


Padişahın biri Hızır'ı görmek tanımak için ülkenin her yanına haber salmış, Hızır'ın yerini söyleyene ne isterse verecek...
Saraya bir gün üstü başı permeperişan bir adam gelmiş. Padişahla görüşmek istediğini, ona Hızır'ın yerini bildireceğini söylemiş. Adamı almışlar, hamam yaptırmış, traş etmiş, giydirmiş, karnını doyurmuş, padişahın huzuruna çıkarmışlar.
Kabul salonuna saray ahalisi toplanmış, herkes merak içerisinde. Padişah sormuş "Hızır nerede?"
Adam demiş ki: "Padişahım, açlıktan telef olacakken bir çare olarak ben bu yalanı söyledim, Hızır nerede bilmem ben gariban bir kulunuzum, beni affedin."
Merak ve heyecanla bekleyen padişah bu sözler karşısında donup kalmış. Yanında aynı şaşkınlığı paylaşan üç vezirin ilkine sormuş: "Şimdi ben ne yapayım bu adama?"
Vezir demiş ki: "Padişahım bu adamın boynunu vuralım meydanda. Padişahı kandırmanın bedeli budur. Keselim başını, aleme ibret olsun."
Vezirin sözleri bitince toplananların arkalarından bir çocuk sesi gelmiş:  "Herşey aslına döner!"
Bu sese kayıtsız bir şekilde, dönüp ikinci vezire sormuş: "Sen ne diyorsun?"
İkinci vezir burnundan dumanlar çıkarak demiş ki; "Başını kesmek yetmez hünkarım, meydana bir kazan kuralım, bu haini atalım içine, kaynadıkça acı çeksin, yavaş yavaş ölsün. Halk titresin, böyle bir şeye bir daha kimse teşebbüs etmesin."
İkinci vezir de sözünü bitirince yine arkalardan bir çocuk sesi duyulmuş: "Herşey aslına döner."
Yine kimse aldırmamış. Padişah üçüncü vezire dönmüş. "Sence ne yapalım?"
Vezir demiş ki: "Padişahım bence bu garibanı affedin, yüce gönüllülüğünüzü gösterin. Halkınız sizden korktuğundan değil sevdiğinden hürmet göstersin."
Yine aynı çocuk sesi: "Herşey aslına döner" deyince, padişah dönmüş; çocuğun, huzuruna çıkarılmasını emretmiş.
Çocuğu getirmişler. Padişah: "sen de kimsin, bize ne söylemeye çalışıyorsun?" 
Çocuk cevap vermiş:
"Padişahım, ben Hızır. Size nasihat vermeye geldim.
Senin bu ilk vezirin babası kasaptı. Aklı fikri kesmekte doğramakta. Sen bunu saraya kasap yap. Bundan vezir olmaz.
İkinci vezirin babası aşçıydı. Onun da aklı fikri haşlamakta pişirmekte. Bundan da vezir olmaz.
Üçüncü vezirin babası mübarek bir adamdı. İşte herşey aslına döner. Sen onun sözünü dinle, bu adamı affet."
Bugün biri rütbeler söküyor, maaşları kesiyor, sürüm sürüm süründür padişahım falan diyordu da aklıma geldi...
Kevser Cakir
*******************************

SÖZ KONUSU AMİRALLER BİLDİRİSİ:

Yüce Türk Milletine,

Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. 

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız. 

KATILAN EMEKLİ AMİRALLER
1.E. Amiral Ergun MENGİ
2.E. Amiral Alaettin SEVİM
3.E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
4.E. Amiral Işık BİREN
5.E. Amiral Ahmet ŞENOL
6.E. Amiral Hasan HOŞGİT
7.E. Amiral Vedat ERSİN
8.E. Amiral Metin AÇIMUZ
9.E. Amiral Atilla KEZEK
10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
14.E.Amiral Engin BAYKAL
15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
16.E.Amiral Atilla KIYAT
17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
20.E.Amiral Serdar DÜLGER
21.E.Amiral Abdullah METE
22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
24.E.Amiral Ersin GÜLER
25.E.Amiral Nadir KINAY
26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
27.E Amiral İlker GÜVEN
28.E.Amiral Baha EREN
29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
31.E.Amiral Hakan ERCAN
32.E.Amiral Mesut ÖZEL
33.E.Amiral Taner EZGÜ
34.E.Amiral İbrahim AKIN
35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37.E.Amiral Taner BALKIŞ
38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
43.E.Amiral Türker ERTÜRK
44.E.Amiral Aydın CANEL
45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
48.E.Amiral Ahmet AKSOY
49.E.Amiral Can ERENOĞLU
50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
53.E.Amiral İlker GÜVEN
54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
55.E.Amiral Caner BENER
56.E.Amiral Nejat BERKSUN
57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
58.E.Amiral Tayfun TANSAN
59.E.Amiral İskender YILDIRIM
60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
61.E.Amiral Uğur YİĞİT
62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
65.E.Amiral Murat BİLGEL
66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
68.E.Amiral Tufan MİMİR
69.E.Amiral Turgut TUFAN
70.E.Amiral Turhan ÖZER
71.E.Amiral Alper TEZEREN
72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
74.E.Amiral Cemal ÜREN
75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
76.E.Amiral Deniz CORA
77.E.Amiral Gürkan İNAN
78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
80.E.Amiral Erol YÜKSEL
81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
82.E.Amiral Bülent OLCAY
83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
85.E.Amiral İsmail TAYLAN
86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
87.E.Amiral Raif NALDEMİR
88.E.Amiral Numan ALANSAL
89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
90.E.Amiral Erol ADAYENER
91.E.Amiral Haluk Sayın
92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
96.E.Amiral Taner AKKAYA
97.E.Amiral Necati KURT
98.E.Amiral Tayfun URAZ
99.E.Amiral Engin HEPER
100.E. Amiral Hayati Bilgiç
101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

Bu yazı 953 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • BEHLÛL DANE
    7 ay önce
    Bu amirallerin söz konusu çıkışı içerik olarak hepsi doğru değil Başta gerçekten çılgın proje kanal istanbul insani ve sosyal bir proje değil. Açık seçik Rantsal dönüşüm projesi, Kanalın da İstanbul boğazına alternatif olması mümkün değil. Möntrö konusu üzerinde durulması gereken bir konu, Söz konusu antlaşma tekrar masaya yatırılacak olursa Türkiye bu yeni durumda aynı hakları elinde tutması mümkün görünmüyor, Çünkü ABD ve batının istediği Boğazların ve Marmaranın Uluslararası serbest bir su yolu olmasını, yada şimdiki BM denetiminde olması. Bu durum Karadenizi bir savaş alanına dönüştürebilir. Bir generalin Namaz kılarken giydiği cübbeyi konu etmeleri çok talihsizlik oldu, Her fırsatta Peygamber ocağı dediğimiz Orduda Namaz kılmak sadece erlerin hakkı mı yani? Öte yandan Anayasa değişikliği, Atatürk ilke ve devrimleri, sosyal ve kültürel konulardır, Bunları Milli Bekâ meselesi gibi ileri sürmek politikacılık oluyor. Çağımız insanlığı büyük tehditler altındadır, Bütün dünya halklarının köleleştirilme projeleri havalarda uçuşuyorken. Yüz yıl evvleinin doğmaları ile İslam dinini mukayese etmek hadsizlik oluyor, Zaten İktidarın 20 yıldır yönetimde olmasının sebebi Türk milletinin islami hassasiyetlerini Arapçılık suçlaması ile Milli tehlike olarak algılayan bazı Asker ve politikacıların vandallığıdır. Hiçbir ülke ordusu, politkacısı halkın %90'ının saygı duyduğu dini inancına bu denli düşmanlık yapmaz.