Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Ahit Sandığı (Tevrat ) Sekine

05 Nisan 2024 - 21:25

Ahit Sandığı (Tevrat ) MÖ. 587 yılına kadar Beytülmakdis'te kaldı.  
Babil İmparatoru Buhtunnesar -Babil’in Asma Bahçeleri'ni yaptıran kral- Kudüs'ü işgal etti ve o tarihten sonra sandık kayboldu.

Babil kıralı Kudüs'ü işgal ederek (Mö.422 yılında),oradaki Musevi Müslümanları katledip tarihteki ilk Musevi katliamını gerçekleştirdi.diğer katliamları ise yine putperestler veya Hıristiyan haçlı seferleri neticesinde olmuştur(Tarihteki yedi Musevi katliamının sonuncusunu da Hitler gerçekleştirdi) Babilliler  Musevilerin genç ve ilim sahibi kişileri ve tur dağında Musa As. verilen "Ahit sarijinal Tevrat'ın 40 mermer levhaya yazılmış suretini alarak 40 deve ile Babile getirdi. ve  beraberinde getirdiği Musevi kölelere Babil kulesini inşa ettirdi, bu kulenin temellerinde ise Kudüsten getirilen Tevratın taş levhalarını kullandı.
     Burada Musevi kölelere Pişmiş tuğladan o devirdeki dünyanın en büyük kulesini inşa ettirmeye başladı. Tur dağında Musa (as) verilen ve Mescid-i Aksâ da muhafaza edilen Tevrat'ın taştan levhalarını da dünyanın birinci harikası sayılan babil kulesi inşaatının temellerinde kullanarak semavi olan bu hak dinin kitabı üzerinde kendi putperest anıtını dikerek kendi inancının semavi inancın üzerinde güçlü bir inanç olduğunu vurgulamak istedi.
   Günümüzde Dünyanın 7 harikası diye sıralanan bir çoğu günümüze gelmemiş yapıları meşhur eden sanırım Dünyanın egemenliğinin kendilerine verildiğini sanarak bu inançları doğrultusunda hayat nizamı tesis etmeye çalışan Siyonist düşüncesini benimseyen insanlardır.  Mısır Piramitleri ve İskenderiye feneri Babil kulesi kadar Yahudi inancında mihenk taşıdır.
   İnsanlık tarihi konusunda ilmi olarak kabul edebileceğimiz gerçek bir tarih yok(Bakınız), Günümüzde çıkış noktası çeşitli şekillerde tespit edilmektedir. Kimi araştırmacılar eski mezarlarda buldukları insan kemiklerinden yola çıkarak Adem (as) yaşadığı zamanı tespit etmeye çalışıyor   (Bu gün itibariyle bulunan en eski İnsan kafatası 6-7 bin yıllık olduğu tespit edilmiştir), kimileri en eski tarihi kaynak kabul ettikleri Yahudi  kaynaklarını kabul eder. (M.Ö. 3761), Kimileri Evrimci yaklaşımlarla milyon yıllık İnsanlık tarihi çizerler ki  bu düşüncenin yalan olduğu bilimsel olarak defalarca ispat edilmiştir. (Bakınız)
   Bugün düşünüyorum da her şeye gücü yeten Rabbim cc. bu şekilde ahir zamanda zuhur edecek bir mucizenin de temelini atmış oldu.
   Bir ayette (biz dini mübini kafirlerin eli ile de yüceltiriz ) Kuranı kerimde Yahudilerin yer yüzünden yok edileceğine dair ayetler var. Hatta taşlar dile gelip arkasına saklanan Yahudileri ihbar edeceği açıklanmaktadır.
   Dini kaynaklarımız Kur'an Ve Hadis kaynaklarına göre Yahudiler ehli-kitaptır, bizle savaşmadıkları sürece onlarla savaşmamız yasaklanmıştır.
   Bu gerçek ışığında Siyonistleri yer yüzünden kim, nasıl yok edecektir. Bu savaşla mı olacak bilmiyoruz, bize bu olayın gerçekleşeceğine inanmak düşüyor. İnsan yinede merak ediyor . Bende bu konuda bir fikir jimnastiği yapmak ihtiyacı hissettim.

   Ben bu olayı gerçekleştirecek olanların diğer dinlerin mensupları değil yine Yahudiler olacağına inanıyorum.
   Nasıl mı olacak ? şöyle; bugün biliyoruz ki Yahudiler bütün dünyada sayıları 26 milyon olmalarına rağmen büyük bir dayanışma içindedirler. bilhassa siyasi ve ekonomik güç olarak yer yüzündeki bütün güç odaklarının yönetimlerinde söz sahibidirler bu gayretlerinin sebebi ise ellerindeki kabala Tevrat tefsirinin tekvin bölümü 13-18 bab'larındaki vaat edilen dünya imparatorluğunu kurma gayretlerinden dir.
   Bunun büyük bölümünü gerçekleştirmişlerdir.hele 11 eylül Newyork teröründen sonra  önlerinde yepyeni maddi, siyasi imkanlara kavuşarak hedeflerine hızla yaklaşmaktadırlar.

   Fakat paraya, siyasi güce kavuşan dünya Yahudileri Siyonizm den uzaklaşmaya  başlaması Hahamları endişelendiriyor,
   Bu nedenle   bir taraftan ahit sandığını ararken, diğer taraftan  Babilde olduğuna inandıkları TaşTevrat levhalarını bularak cemaatlerine ideallerini kabul ettirmek düşüncesi ile tarihte en yoğun şekilde levhaların peşine düştüler.

   Son Irak savaşından sonra UNESCO nun Türkiye temsilcisi bir bayan CNN de savaşın sebeplerini tartışırken, unesco olarak Saddam hükümetinden son yıllarda  iki binin üzerinde arkeolojik araştırma için izin istedik tamamını reddetti, Gerek 1. Körfez savaşında Gerek Irak işgalinde Irak'a saldıran güçlere unesco tarafından bazı koordinatların verildiğini, Buraların bombalarla tahrip edilmemesi için dikkat edilmesini istediklerini temsilci üzerine basa basa beyan etti. Çünkü insanlık tarihinin en büyük kaynakları bu coğrafyada bulunmaktadır. henüz gün yüzüne çıkanı %20 değildir.

   İşgal kuvvetleri Irak şehirlerini ele geçirdikçe ilk yaptıkları iş müzeleri yağma etmek oldu, Dünyanın en büyük müzesi sayılan Bağdat müzesi işgalin ilk gününde hiçbir sivilin sokağa çıkamadığı bir gece vaktinde sözde! halk tarafından yağmalandı, ve hala buradaki eserlerin akıbeti hakkında tek açıklama yapılmadı. sanıyorum ki; burada Siyonizm'i rahatsız eden , Onların Dünya görüşünü yalanlayan çok eserler vardı, Öncelikle onları yok ettiler. Bu kişiler ne yaparlarsa yapsınlar Allah cc. ın mukadder kaderini değiştiremeyecekler. vakti zamanı gelince bozdukları tahrip ettikleri insanlık tarihini umulur ki kendi elleri ile ihya etmek mecburiyetinde kalabilirler.

   İnanıyorum ki bunlar güçlerinin zirvesinde iken bugün nerede olduğu henüz bilinmeyen aşağıda temsili resmi olan babil kulesi temelleri bir arkeolojik kazıda bulunacak bu kazıda Musa as. verilen orijinal Tevrat levhaları da gün yüzüne çıkacak (Bu konudaki inançları), buradaki emirlerin Kuran-ı kerim'deki ÂLA suresi 19.ayette beyan edildiği gibi (suhufi İbrahim'e ve Musa) Biz bu emirleri İbrahim'e ve Musa'ya da vermiştik ayeti doğrultusunda  kuranla tam bir uyum içinde olduğunu  hatta kuranın minyatürü olduğunu bütün dünya görecek.

   Başta Yahudilerin çok büyük çoğunluğu ve Hıristiyanların bir bölümü, belki de çoğunluğu, İslam dinine geçerek İslam'ım yer yüzünün en yaygın ve yaşanılan  dini olmasını sağlayacaklar.
   Bu arada bugün olduğu gibi işleri daima fitne oluşturmak insanları bölerek parçalayarak köleleştirmek olan son Siyonistlerde kendilerini iyi tanıyan Müslüman olmuş eski Yahudiler tarafından öldürülerek Siyonizm'i dünya gündeminden çıkaracaklar.
   Bundan sonra bir müddet yer yüzüne İslam hakim olacak her şeyin bir sonu olduğu gibi bu mutlu düzende zamanla, insan oğlunun bitmez tükenmez hırsları, nefsi arzuları nedeni ile yozlaşacak köhneleşecek ve yer yüzünden kalkacak.İşte artık İslam yer yüzünden kalktığı son neferini kaybettiği anda kıyamet başlayacak tövbe kapısı kapanacak artık ne kadar süreceği bilinmez bu acı sonu Allah cc. hiçbir Müslüman'a yaşatmayacağını  beyan etmektedir

YORUMLAR

  • 0 Yorum