Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Allah'ın hükümleri ile hükmetmeyenler

18 Aralık 2022 - 16:42

Bakara 256: Dinde zorlama yoktur. 
Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. 
Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. 
Allah, her şeyi işitir ve bilir.

Allah cc. kullarına hitaben önce kalbinizdeki Tagutları-İlahları ret edin, Sonra Allah'ın Alemi ve içindeki yaratan, Mutlak tek hüküm veren olduğuna ve Kuranın ve Hz. Muhammed'in Hak üzere olduğuna iman edin. Diye buyurmaktadır.
**************************************
 (5/Mâide, 44)(..........................)Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir.

---"Bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse dahi, kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kâfir olmaz. Zira küfür, hak olan hükümleri kalbiyle inkâr ve lisanıyla reddetmektir . Fasık, kalbiyle tasdik ettiği için mü'mindir. İmanla beraber Allah'ın hükümlerinin aksi ile hüküm vermek diğer günahlar kabilindendir. En doğru olan görüş budur." 

---"Kasden inkâr ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kâfirlerdir. (Allah'ın hükümlerini) Kabul ettiği hâlde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur." 

---Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine “kâfir” demiştir.
***************************

YORUMLAR

  • 0 Yorum